Fremtidens ledere bekymret for næringslivets tilgang på intelligent innovasjonskapital.

01.01.0001

Fremtidens ledere bekymret for næringslivets tilgang på intelligent innovasjonskapital.


Den 8. mars 2018 inviterer YoungFinance på nytt aktørene i finansbransjen til Bergens storstue– Grieghallen. I år blir det en heldagskonferanse med temaet Intelligent innovasjonskapital – fra buzz til boost. Konferansen bli et viktig bidrag til den pågående debatten rundt næringslivets tilgang på intelligent innovasjonskapital.

Under årets konferanse vil vi se nærmere på hvordan finansbransjen kan tenke nytt for å bli en bedre innovasjonspartner for næringslivet. Temaet er brennaktuelt. Torsdag 1. mars leverte nemlig regjeringens ekspertutvalg – Kapitaltilgangsutvalget sin utredning om næringslivets tilgang på kapital. Kapitaltilgangsutvalget har konkludert med at det er et potensial for forbedringer i kapitalmarkedet, blant annet i koblingen mellom gründere og investorer.

Les mer om rapporten her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-utredning-om-naringslivets-tilgang-til-kapital/id2592339/

Under Finansdagen Vest vil vi blant annet få besøk av lederen for Kapitaltilgangsutvalget, Aksel Mjøs. Han vil blant annet se på hvordan vi kan få et enda mer effektivt marked for finansiering av innovative ideer og forretningsmodeller i Norge. I betraktning av den nylig avlagte rapporten til regjeringen blir det spennende å få høre Mjøs sine tanker om dette temaet.

Under konferansen vil dessuten innovasjonseksperter, grundere og finansaktører holde foredrag. Blant andre vil tidligere leder i Microsoft, Silvija Seres holde foredrag om digitalisering og mulighetsrommet som teknologi gir. I tillegg blir det en unik mulighet til å få se og teste ut finansteknologiske nyvinninger på nært hold i "Innovation Playground" som settes opp i Grieghallen for anledningen. Her vil et bredt utvalg utstillere presentere sine nyeste finansteknologiske nyvinninger og andre spennende innovasjonsinitiativ.

Sammen håper vi at vi etter endt konferanse har inspirert hele finansbransjen til å tenkte nytt for å få til et enda mer effektivt marked for finansiering av innovative ideer og forretningsmodeller i Norge, og inspirert finansbransjen til å bli en bedre innovasjonspartner.

Mer informasjon og påmelding her: https://www.deltager.no/finansdagen_vest