Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug feiret 100 år

23.03.2018

FOTO: Arild Kolltveit, leder i Bygningsgruppen Bergen og daglig leder i Byggmester Løvik, Oldermann i Bergens Kobber- og blikkenslagerlaug Erling Solhaug og Elin Therese Paulsen, økonomi- og administrasjonsleder i Bergen Næringsråd.


Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug feiret 100 år


Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug feiret sitt 100 års jubileum i Håkonshallen den 17. mars. Det ble en flott opplevelse for både arrangør og deltakere.

Håkonshallen var kledd til fest, og arrangementet ble stilfullt gjennomført. Fra Bergen Næringsråd og Bygningsgruppen i Bergen deltok Elin Therese Pausen og Arild Kolltveit, som overrakte Oldermann Erling Solhaug en pengegave som bidrag til deres museum/verksted ved Gamle Bergen.


Om Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug:

Dagens Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug ble stiftet i 1918, men har en rik historie som strekker seg over 300 år tilbake i tid her i Bergen. Lauget består av personlige medlemmer som driver innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget og vi har i dag 44 personlige medlemmer som er tilsluttet lauget.

Medlemmer som eier eller er medeiere i en bedrift er pliktig til å melde bedriften inn i laugets Servicekontor som er avdelingen for bedriftene og Opplæringskontoret som er den delen som tar seg av lærlinger og avholder praktiske og teoretiske kurs for lærlinger, hjelpearbeidere, fagarbeidere og mestre.

LAUGETS FORMÅL
BKBL sitt formål er å samle laugets medlemmer i ventilasjons- og blikkenslagerfaget for å ivareta medlemmenes felles interesser med tanke på det faglige, det økonomiske samt det sosiale overfor myndigheter og andre organisasjoner.

Hvert år velges det representanter til laugets forskjellige komiteer.

KOMITÉ FOR GAMLE BERGEN
Lauget har et verksted på Gamle Bergen Museum. Dette holder åpent på familiedagene og på henvendelser fra museet.

Mer info om lauget finner du her