Bedrifters ringvirkninger

01.01.0001

Bedrifters ringvirkninger


Vet du hvor mye bedrifter bidrar med til norsk velferd?


DNB har laget en rapport som viser hvilke fantastiske ringvirkninger private bedrifter bidrar med. Gjennom åpne data viser de verdiutvekslingen mellom norske bedrifter og samfunnet rundt – i form av kroner og sysselsetting. Se hele rapporten her.

Når vi forstår hvor viktige dagens bedrifter er for velferden vår, forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på morgendagens bedrifter.

Vi hører mye om de store, men sjelden om hvor viktig de små og mellomstore bedriftene er. Analysen viser at de små og mellomstore bedriftene utgjør ryggmargen i våre lokalsamfunn og er ekstremt viktige for den velferden vi har i Norge i dag.

DNB har også laget en kalkulator som vi kaller Ringvirkninger. Med den kan du søke opp enkeltbedrifters bidrag til samfunnet gjennom egen aktivitet og indirekte gjennom underleverandører. Test den gjerne ut: http://www.dnb.no/ringvirkninger