Tom Georg Olsen er en av årets mentorer, og er styreleder og konserntjener i Miles
Tom Georg Olsen er en av årets mentorer, og er styreleder og konserntjener i Miles

- Som mentor utfordres jeg på fordommer og hypoteser

23.06.2022

- Bergen Opportunity er et godt konsept. Å være mentor er veldig utviklende for meg som ønsker å lære andre kulturer å kjenne. Men det er også utfordrende å møte et menneske som har en helt annen bakgrunn enn meg. Da utfordres jeg på fordommer og hypoteser, forteller Tom Georg Olsen, konserntjener i Miles.

 Er det første gang du er mentor i Bergen Opportunity?
- Nei, jeg var også med i fjor, så det er andre gang.

Les også: - Jeg ble flau av å være nordmann

Hvordan gikk mentorrelasjonen din i fjor?
- Det gikk veldig bra. Vi fikk en god relasjon og hadde mange faglige diskusjoner. Både ledelse og lederutvikling er noe vi begge er opptatt av. 

Hva har du lært som mentor?
- Jeg synes det er interessant å være mentor. Du får innsikt på nye områder og innsikt i mennesker med flerkulturell bakgrunn. Det som gjør Bergen Opportunity spesielt interessant, er at det har den dimensjonen med at menteene er flerkulturelle, og det synes jeg er utviklende for meg personlig. Hvordan det har vært å komme til Norge og etablere seg i en ny kultur. Når man kommer fra forskjellige kulturer, er det større sannsynlighet for at vi har ulike perspektiver.

- Noe av dette er tilfelle med min mentee. Jeg synes det er veldig utviklende for meg som ønsker å lære andre kulturer å kjenne. Men det er også utfordrende å møte et menneske som har en helt annen bakgrunn enn megDa utfordres jeg på fordommer og hypoteser.

Les også: - Ledere må tørre å satse på flerkulturelt mangfold!

 Hvordan har Bergen Opportunity påvirket ditt lederskap?
- Det er vanskelig å si hvordan deltagelsen har påvirket meg. Det er kanskje lettere å spørre andre som jobber med meg, siden det kan være vanskelig å se det selv. Men det jeg kan si, er at det har gjort meg mer ydmyk med hensyn til folk som prøver å ta lederroller, og som ikke er etnisk norske. De utfordringene de møter, har jeg fått mer innsikt i. Det har vært veldig interessant, synes jeg. Med mentorrollen blir man jo aldri utlært. Jeg ble enda mer bevisst på denne rollen i programmet til Bergen Opportunity.

Hva tenker du om rekrutteringsprosessen når det gjelder å ansette mennesker som har flerkulturell bakgrunn?
- Jeg skal ikke uttale meg om norsk næringsliv generelt, men jeg kan nevne et møte som jeg hadde for to-tre uker siden. Det var en ung flerkulturell kvinne i Oslo som hadde etablert et selskap, som rekrutterer godt utdannede fra hele verden. De bruker en spesiell metode. Når de presenterer en CV, utelater de navn, nasjonalitet og kjønn. Men for MILES ( hans selskap) er det egentlig en ulempe fordi vi f.eks. ønsker å rekruttere flere kvinnelige utviklere, gjerne med utenlandsk bakgrunn. Hvis vi for eksempel får en søknad eller CV fra en kvinnelig utvikler, er det stor sannsynlighet for at hun kommer på intervju. Det er nemlig altfor få kvinner i teknologibransjen.

 Har du noe spesielt på hjertet?
- Jeg synes at Bergen Opportunity er et godt konsept, men som fremdeles er i en tidlig fase. Man må fortsette å reflektere over hvilke mentorer man tar inn og ikke minst hvilke menteer man velger. Det er svært mange som søker, over tre hundre hvert år, og man kan bare velge tjue. Hvilke kriterier skal man benytte for å velge kandidater? Jeg tror det er viktig å velge mentees som mangler relevant nettverk, og som trenger hjelp til å forstå kodene i det norske arbeidslivet. Spesielt gjelder det dem som ønsker å påta seg lederansvar.

Les også: Dette gjør vår Ekspertgruppe Mangfold og inkludering