Aida Cisic- Dizdar er leder for Karriere Vestland ved Vestland fylkeskommune, og er en av årets mentorer i Bergen Opportunity
Aida Cisic- Dizdar er leder for Karriere Vestland ved Vestland fylkeskommune, og er en av årets mentorer i Bergen Opportunity

- Ledere må tørre å satse på flerkulturelt mangfold!

18.01.2022

- Å være en mentor handler om å lære noe nytt og få nye perspektiver på hvordan verden ser ut gjennom menteen sine øyne, slik at jeg selv blir rikere både som menneske og leder, sier Aida Cisic-Dizdar, leder for Karriere Vestland ved Vestland fylkeskommune.

Aida Cisic-Dizdar er mentor i årets Bergen Opportunity, og har en inspirerende karrierehistorie. Hennes egne opplevelser har gitt henne en inngående forståelse av hvor viktig det er med mangfold i arbeidslivet, og å inkludere mennesker med flerkulturell bakgrunn.


Hva tenker du om rekrutteringsprosessen når det gjelder mennesker med flerkulturell bakgrunn?

- Jo lenger man står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere blir det å komme seg inn i arbeidslivet. Derfor bør arbeidsgivere faktisk tørre ta en sjanse innimellom selv om personene ikke snakker norsk flytende. De bør ta ansvar og gi folk muligheter. Hvis noen har visst gjennom både med sin CV og sin tidligere karriere, og de tilnærmer seg kunnskap kjapt, så må vi være med på å bidra der slik at de får innpass i arbeidslivet. Bare slik blir de en del av det norske arbeidslivet.

- Jeg tenker arbeidsgiverne bør tørre å satse mer på det ukjente, og gi flere arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn sjansen. Det tror jeg faktisk er viktig for å få til disse innovative løsningene, og så å bidra samtidig til et inkluderende samfunn. Fordi vi ønsker å være i et inkluderende samfunn.

Hvorfor er du mentor i Bergen Opportunity?

 -For meg handler det først og fremst om å bidra til at andre skal lykkes på sin karrierevei. Personlig gir det meg mye glede å vite at jeg har gjort en forskjell for noen andre. Selv har jeg en bakgrunn som flyktning og har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt flere viktige mentorer i arbeidslivet selv, og vet hvor mye det har betydd å ha gode støttespillere som hadde troen på meg og gav meg muligheter. Jeg ønsker å være en mentor som både inspirerer, motiverer og utfordrer slik at menteen når sine karrieremål. I tillegg handler det om å lære noe nytt og få nye perspektiver på hvordan verden ser ut gjennom menteen sine øyne slik at jeg selv blir rikere både som menneske og leder.

 Hvordan går mentorrelasjonen din?

- Mentorrelasjonen går svært bra. Menteen min Emilia og jeg har utviklet en god relasjon som bygger på tillit og gjensidig respekt. Vi er opptatt av de samme verdiene i arbeidslivet, og det er et godt utgangspunkt. Vi har jevnlige samtaler cirka hver 14. dag, og har en åpen og god dialog om alt som opptar Emilia. Hun sitter i førersetet og bestemmer hva hun har behov for å snakke om, og hva hun trenger hjelp til. Jeg deler gjerne mine oppturer og nedturer, og er ikke redd for å fortelle om feil jeg har gjort på veien. Samtidig er jeg opptatt av å dele raust av kompetansen jeg har som kan bidra til å styrke menteen. Når Emilia sier til meg at hun blir motivert etter hver samtale med meg, er det en ubeskrivelig god følelse å sitte igjen med.

Hva har du lært som mentor?

- Jeg har lært mye de siste månedene som mentor, både gjennom innlegg og samlinger vi har hatt så langt, men kanskje mest i møter med menteen min. Emilia er en utrolig positiv og dyktig person som viser en takknemlighet som man sjeldent møter i arbeidslivet. Det er kanskje den takknemligheten som har gjort mest inntrykk på meg, og fått meg til å reflektere over hvor mye som bor i mennesker med flerkulturell bakgrunn og hvor mye de kan bidra med i et fellesskap.

- Bergen Opportunity har gitt meg en verdifull kompetanse innen mentoring. Oppskrift på god mentoring er å snakke mindre enn 20% av tiden når man er sammen med menteen, og dette er en lærdom som jeg tar med meg videre.

Hvordan har Bergen Opportunity påvirket ditt lederskap?

- Først har jeg lyst å si at det er et privilegium å være en del av Bergen Opportunity. Vi får virkelig møte et mangfold av mentorer og menteer som har ulik kompetanse og ulik bakgrunn. Jeg er rett og slett imponert over hvor mye kompetanse som er samlet i årets program. Bergen Opportunity er et unikt program som styrker alle involverte parter. Programmet har hatt en positiv effekt på mitt lederskap på flere måter. Gjennom samlingene med andre mentorer og menteer har jeg fått utvidet nettverket mitt og fått økt egen mangfolds kompetanse, noe som jeg har tatt med meg inn i min egen arbeidshverdag og er blitt mer bevisst på det mangfoldet jeg har i egen enhet.

- Jeg er også blitt enda mer bevisst på hvor viktig et flerkulturelt mangfold er for at vi skal lykkes med oppgavene i samfunnet vårt, og vil ha det enda mer i bakhodet når jeg selv skal rekruttere på et senere tidspunkt. Vi som sitter i lederposisjoner, har en jobb å gjøre når det gjelder å tørre å satse på mennesker med flerkulturell bakgrunn i enda større grad i tiden framover.