Foto: Francisco Munoz
Foto: Francisco Munoz

I dag snakker vi med: Meghan Beaton

03.01.2022

Satsingen på Norge som en attraktiv, internasjonal filmlokasjon skjer her i Bergen. Nasjonal filmkommisjon er en nyetablert stiftelse. De har ett mål for øye: Få flere filmproduksjoner til å velge Norge. I dag snakker vi med leder for stiftelsen, Meghan Beaton. 

Hvilken bakgrunn har du? 

- Jeg er opprinnelig fra Canada, og har bred erfaring fra filmproduksjon i utlandet og i Norge, som teater- og festival produsent, og fra reklame og markedsføring. I selskapene har jeg fått jobbet med store nasjonale og internasjonale merkevarer på kryss av mange næringer, spesielt innenfor turisme og destinasjoner—alt fra Visit Bergen og Visit Trondheim, Britannia Hotel, til Kunstsilo i Kristiansand, men også media og teknologi som BT og Schibsted.


Hva er nasjonal filmkommisjon?

- Det er en nyopprettet, statlig etablert stiftelse med et nasjonalt mandat og ansvar å fremme Norge som innspillingsland for internasjonale produksjoner.

Stiftelsen skal være et bindeledd og knutepunkt mellom internasjonale produksjoner og filmindustri i landet, lokasjoner og andre leverandører. Det er også et ressurssenter for utenlandske produsenter, der de henvender seg for å få hjelp og støtte som trengs, fra de først vurderer Norge som et potensielt innspillingsland til de forlater landet etter opptak.


Hvorfor Bergen?

- Dette er et ærefullt, nasjonalt oppdrag, og skal bidra til næringsutvikling i distriktene. Når stiftelsen ble opprettet av Kulturdepartement ble Bergen valgt som hovedsete.

Film og TV representerer milliardinntekter verden over, og internasjonal filminnspilling kan ha stor betydning for norske bedrifter og arbeidstakere landet over—ikke bare i filmindustrien. Det gir økt etterspørsel etter varer og tjenester, gjerne i distriktene. Videre kan det ha en enorm markedsføringseffekt for landet, spesielt innenfor reiseliv.


Hvilken effekt har det f.eks at Tom Cruise legger ut bilder fra Vestlandet på instagram?

- Det er et prestisjetegn at så mange store, internasjonale produksjoner har valgt å legge innspillingen til Norge,
Tre av årets største filmer ble delvis produsert i Norge og på Vestlandet, No Time to Die, Dune og Black Widow. På noen få måneder hadde flere enn 100 millioner sett disse filmene på kino. Klart det gir en enorm verdi!

- En av seks som reiser til Irland gjør det på grunn av Game of Thrones. Filmturisme i New Zealand representerer 380MNOK per år.

Er det noe Norge kan gjøre for å tiltrekke seg flere Hollywood-produksjoner?

- Det er stor interesse for å filme i Norge, men vi henger etter land som Irland, New Zealand, Island og Canada - som er mye flinkere til å tilrettelegge for filmproduksjon, med konkurransedyktige rammevilkår.

- Alle land som ønsker å tiltrekke seg store produksjoner har introdusert insentivordninger. Kort fortalt fungerer insentivordningene slik at utenlandske produsenter kan få refundert inntil en viss prosent av utgiftene sine på å spille inn filmer i landet. Produksjoner kjøper varer og tjenester fra en rekke næringer, som transport, restaurant og catering, overnatting, bygg og anlegg, i tillegg til filmbransjen.

Hva kan vi bli bedre på her for å oppnå dette?

- Vi må få på plass internasjonale konkurransedyktige rammevilkår. Det er svært gledelig at den nye Regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen at de ønsker å gjennomgå insentivordningen med mål om flere filmproduksjoner i Norge. En bedre og mer forutsigbar insentivordning vil bane vei for oppbygging av en norsk filmindustri som vil medføre store eksportinntekter for Norge. Større aktivitet i Norge fra internasjonal filmindustri vil gi store økonomiske ringvirkninger og verdiskaping i mange sektorer i regionalt næringsliv

- Den internasjonale filmindustrien er en høyteknologisk industri, og har en verdi på 177 milliarder dollar i direkte inntekter. Dette gir store muligheter for å skape nye arbeidsplasser og inntekter for norske arbeidere, norske virksomheter, norske lokalsamfunn og Norge som helhet.

Hva tenker du er filmbransjens styrke her i vår region?

- Bransjen på Vestlandet er både dyktig og tilpasningsdyktig, kreativ, fremtredende og profesjonell.


Hvilke mål har du satt for ditt arbeid fremover?

- Som en ny stiftelse får Filmkommisjonens strategiarbeid og informasjonsarbeid en høy prioritet, i tillegg til å bli kjent med samarbeidspartnere. Det er en ny regjering og mange politiske prosesser som pågår. Vi må også se på posisjoneringen av Norge som innspillingsland, videreutvikle vår kommunikasjon og få på plass alle verktøy vi trenger for å markedsføre Norge på det internasjonale markedet.

- Målet er at vi får på plass konkurransedyktige vilkår, og får mange flere produksjoner og mer verdiskapning innenfor landets grenser!

Hva er neste film vi kan se Bergen/Vestlandet i?

- Nordsjøen går på kino nå, og er filmet både i Rogaland og ute på havet. Mission: Impossible 7 har premiere september 2022, og kort tid etter blir det premiere for Krigsseileren, den største norske filmproduksjonen gjennom historien.
Det kommer flere skrekkfilmer også i år, som har blitt filmet i regionen.


Beste filmtips akkurat nå?

- No Time To Die kan sees både på kino og på en rekke strømmetjenester, og jeg anbefaler den på det varmeste! Tar man turen til kino bør man se Nordsjøen eller Verdens Verste Menneske, som nettopp kom på kortliste til beste internasjonale spillefilm i Oscars.


For mer informasjon om den nyetablerte kommisjonens ambisjoner og planer fremover kontakt Meghan Beaton på tlf. 918 26 282 eller på e-post meghan@norwegianfilm.com.