Foto: Tove Lise Mossestad/Mossestad FotoDesign
Foto: Tove Lise Mossestad/Mossestad FotoDesign

I dag snakker vi med Roger Edvardsen

26.02.2021

Roger Edvardsen er grunder i sjelen og inspireres av sitater som «De sa vi ikke kunne gjøre det, - så vi gjorde det». Så det å si opp en trygg jobb i BOB og starte eget selskap midt i en pandemi var for han helt innafor.

____________________________________________
Navn:                            Roger Edvardsen
Tittel:                            Daglig leder/ partner
Selskap:                        Estate Management AS
Ansatte:                        6
Kjernevirksomhet:   Eiendomsforvaltning. Drifter og forvalter 50.000 kvm fordelt på 8 eiendommer pr febr. 2021.
_______________________________________________


Hva driver en til å starte en bedrift midt i en pandemi?


- Jeg har helt fra barndommen av hatt en sterk entreprenørånd, og ambisjoner om å utvikle egne virksomheter. Både min far og morfar drev sine egne selskaper, og min bror har også akkurat startet sin egen bedrift.
- I BEFAS fikk jeg tidlig mye ansvar, og ble etter kort tid utfordret til å starte en egen avdeling. Entreprenørskapet fikk lov til å spire og jeg fikk lov til å lære av å praktisere «Learning by doing». Da BEFAS ble en del av BOB BBL fikk jeg en spennende stilling, omgitt av mange fine kollegaer. Jeg fikk blant annet gleden av å jobbe med Terje W. Gilje. Hans råskap og guts inspirerte meg, og han fortalte meg ofte; «de sa vi ikke kunne gjøre det, - så vi gjorde det».

- Jeg hadde i januar 2020 sagt opp jobben i BOB for å realisere en drøm. I oppsigelsestiden ble Norge stengt ned. Klart det var grunn til å kjenne på usikkerheten, hvordan vil det neste året gå? Men det har gått over all forventning. Koronarestriksjonene har helt klart gitt oss noen ekstra utfordringer. Det var ikke veldig gunstig å starte selskap når markedet er så stengt som det har vært det siste året. Tiden har vært preget av stengte bygg, kunder som sitter på hjemmekontor, innsalg som må skje via digitale møter, tradisjonelle møtepunkt som konferanser etc. ble borte over natten.

Hvordan tror du denne pandemien vil prege eiendomsbransjen fremover?

- Jeg tror dette året har skjerpet bransjen vår. Vi må tenke nytt og vi må tilpasse oss.
Kampen om leietakeren blir tøffere enn noen gang før, da er det viktig at utleiere har en proaktiv, servicefokusert eiendomsforvalter som tenker ut over boksen og som evner å levere det lille ekstra. Pandemien har også lært oss viktigheten av forutsigbarhet og fleksibilitet, og det å ha gode driftsmodeller som kan justeres i tråd med behovene.

- Omstilling er blitt avgjørende for videre suksess. Konkret for oss handler det om å gjøre oss mer aktuelle, tilpasse oss kundens ønsker og faktiske behov. Eksempelvis i korona hvor mange har påbud om å ha hjemmekontor. Vi vet jo at arbeidsplassen/miljøet vil komme tilbake, og at leiekontraktene stadig nærmere seg utløp. Derfor er det viktig å finne nye effektive måter å presentere ledige lokaler på.

- Vi er, av det jeg kjenner til, først ute med Virtuell visning av næringslokaler (360 visning). Innovativt, enkelt og svært effektivt. På eiendomsdrift handler det om de små stegene. Tilpasse leveransen etter faktiske behov, eksempelvis sensorteknologi som muliggjør behovsstyrte eiendomstjenester, særlig innenfor renholds- og vaktmestertjenester. Man må ha en langsiktig plan, slik at man beveger seg i riktig retning. Da er det særlig viktig å ha kjennskap til mulighetene som finnes i markedet og samtidig være kjent med begrensningene som ligger i eiendommen. Fremtidig drift og forvaltning vil være sterkt preget av å digitalisere byggene og de ulike prosessene. Dette gir eiere og brukere av næringseiendommene større frihet og forutsigbarhet. Estate ønsker å være pådriver

Hva skiller Estate Management fra andre eiendomsforvaltere?

- Gjennom mine 15 år med eiendomsledelse har jeg fått gleden av å jobbe for og med de beste organisasjonene eiendomsbransjen har å by på. Jeg har hatt en unik mulighet til å lære av de beste. I Estate er vi opptatt av å være i kontinuerlig utvikling. For oss handler det om å hele tiden ta de små stegene. Hver eneste dag utfordrer vi oss selv på hvordan vi kan gjøre arbeidsprosessene enda bedre. Da er det nødvendigvis ikke de revolusjonerende endringene vi jakter etter, det kan vel så godt være den lille detaljen. At vi er et nyetablert selskap gjør også at vi har stor gjennomføringskraft. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes!

- Vekst i antall årsverk er ikke vår suksessfaktor, vi skal bygge kompetansehus innenfor tjenestene vi leverer. Våre forretningsmodeller er sterkt preget av samarbeidspartnere som leverer deler av leveransen. Vi har stor tro på samspill og teamarbeid, hvor vi får til gode samarbeid med andre fagmiljøer. Vi er overbeviste om at dette gir kunden størst verdi, det er vanskelig å bli best på alt!

- Til nå har vi opplevd særlig stor interesse for teknisk management, utleie av ledige lokaler og prosjektadministrasjon. Det er også svært gledelig at vi har fått anledning til å bistå flere leietakere i forbindelse med søk etter nye lokaler og rådgivning knyttet til selve sonderingsprosessen – fra å kartlegge fremtidige arealbehov-, sondere mulighetene i markedet og rådgivning knyttet til selve leiekontrakten.

- Motivasjonen ligger i at både jeg og mine kollegaer ønsker å bygge et selskap vi kan være stolt av. Et selskap hvor kulturen er sterkt preget av våre personlige verdier og hvor vi på alvor setter kunden i fokus. Ved å bygge varige relasjoner skal vi sammen med kunden skape verdi. Vi møter kundene slik vi selv vil bli møtt. Vi holder det vi lover og behandler andres eiendeler som om de var våre egne.