Rolf Røssland er daglig leder i NUI AS. I september 2020 åpnet selskapet to nye trykkamre. Kamrene Asterix og Obelix er unike i sitt slag i verden. Foto: Rabia Yavuz Ture.
Rolf Røssland er daglig leder i NUI AS. I september 2020 åpnet selskapet to nye trykkamre. Kamrene Asterix og Obelix er unike i sitt slag i verden. Foto: Rabia Yavuz Ture.

I dag snakker vi med Rolf Røssland

29.01.2021

- Jeg mener det er viktig at myndighetene diskuterer fremtidige krisetiltak med de forskjellige bransjene før de iverksettes, og at det som kommer fremover er funksjonskrav og ikke detaljstyring, sier Rolf Røssland, daglig leder i NUI AS.

______________________________________________
Navn:                          Rolf Røssland
Tittel:                         Daglig leder
Bedrift:                      NUI AS
Kjernevirksomhet: Undervannsteknologi 
_______________________________________________


Hvordan er ståa i din næring/bransje i disse dager?

- Det er så klart krevende tider med Covid-19 restriksjoner og variable oljepriser. Prosjekter hos våre kunder blir kansellert eller forskjøvet, men vi har klart å holde hjulene i gang. Når Covid-19 situasjonen var et faktum satte vi oss et mål om "alle i arbeid – på arbeid". Det har vi i hovedtrekk klart, og har ikke hatt noen permitteringer av ansatte.


Hva kjenner dere på som den største utfordringen?
Det er begrensninger på reiser og fysiske møter som treffer dem som bedrift hardest.
- Våre kunder har strenge restriksjoner som gjerne går utover myndighetenes retningslinjer. Da vi også har internasjonale kunder så er det begrensende. De stadig skiftende anbefalinger og retningslinjene fra myndighetene gjør det også vanskelig å planlegge for fremtidige aktiviteter.
- Det er også spesielt krevende å komme i posisjon inngrep med i nye markeder og treffe potensielle kunder når det ikke er mulig å møtes fysisk.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover?
Røssland mener at det er viktig at fremtidige tiltak blir diskutert med de forskjellige bransjene før de iverksettes, og at det som kommer fremover er funksjonskrav og ikke detaljstyring.
- Igjen så er det begrensingene for å reise og å møtes fysisk som påvirker oss mest. At tiltakene som kommer ikke er funksjonskrav, men detaljstyring som ikke tar hensyn til den enkelte bedrifts særpreg er etter min mening uheldig. At det er ukentlige (og oftere) endringer burde vært unngått nå når denne situasjonen har vart i mer enn 10 måneder.


Hva tenker du om fremtiden?
Røssland ser generelt positivt på fremtiden. - Men det vil bli enda en periode fremover hvor Covid-19 vil påvirke oss negativt. Selv om samfunnet begynner å fungere normalt frem mot sommeren vil nok en normalisering av bransjen ha et etterslep som det kan ta noe tid å ta igjen.

Hva er så langt den mest negative konsekvensen av pandemien for din næring? Og den mest positive?
- Det mest negative har vært den usikkerheten situasjonen har medført for våre ansatte og ansatte i andre virksomheter. Næringene er gjensidig avhengig av hverandre, og de vanskelige forholdene som har vært, og fremdeles er her, har ringvirkninger som det er vanskelig å se effekten av enda.

... og den mest positive?
- Jeg vil si Når det gjelder positiv effekt etter pandemien så er det vanskelig å finne noe, men skal noe nevnes så er det at alle evnen og viljen våre ansatte har vist vilje til å håndtere denne situasjonen på best mulig måte. Jeg tror at dette gjelder for næringen generelt, men situasjonen har nok blitt opplevd forskjellig i bedriftene. At vi er blitt bedre på digital kommunikasjon er også positivt, og selv om jeg mener at fysiske møter er det beste, så har vi lært at en god del også kan gjennomføres digitalt og dermed øke effektivitet og spare både penger og miljø og lommebok.


Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?

- Skal vi styrke vår posisjon så tror jeg at en tydeliggjøring av regionens samlede kompetanse vil være viktig, og der vil organisasjoner som f.eks Bergen Næringsråd og GCE Ocean Technology kunne ta nøkkelposisjoner for å støtte dette, er Røssland.

- Da dette er en internasjonal krise som rammer bredt, så er jeg usikker på om krisen styrker Bergensregionen spesielt. Innen vår bransje så har vi en rekke bedrifter som allerede har et godt renomme, og de som har klart seg gjennom krisen vil nok fortsatt ha en god posisjon.