Kristian Hartvedt Knudsen er banksjef i Handelsbanken.
Kristian Hartvedt Knudsen er banksjef i Handelsbanken.

I dag snakker vi med Kristian Hartvedt Knudsen

09.10.2020

- Fremover tror og håper jeg vi ser mer bruk av tiltak som stimulerer til aktivitet, men også skreddersydde tiltakspakker for næringene som er hardest rammet.

_________________________________________
Navn:                       Kristian Hartvedt Knudsen
Tittel:                       Banksjef
Bedrift:                    Handelsbanken
Kjernevirksomhet:  Banktjenester
_________________________________________

Hvordan er tilstanden i banknæringen i disse dager?
- En enorm usikkerhet i starten av pandemien førte til at en stor andel av kundene kontaktet oss for råd. Jeg er veldig stolt over alle rådgiverne som la ned en enorm innsats i å berolige kundene med at vi er en langsiktig samarbeidspartner som står ved kundene også i vanskelige perioder. Det mest vanlige virkemiddelet har vært avdragsfrihet, men det er også gitt likviditetslån til kunder som ble hardere rammet. Når vi nå seks måneder etter utbruddet summerer opp status, kan vi vel trygt si at den økonomiske effekten har rammet kundene våre veldig forskjellig. Handelsbanken står støtt med mye kapital, og vi har hatt små tap. Med friske og dyktige medarbeidere er fokuset nå å øke markedsandelen på både privat, bedrift og kapitalforvaltning.

Hva kjenner dere i Handelsbanken på som den største utfordringen?
- Handelsbanken er en relasjonsbank som er tett på kundene. Vi tror at kundene ønsker å møte sin rådgiver når livets store økonomiske beslutninger skal tas. Smittvern-hensyn har gjort at fysiske møter er redusert til et minimum, og arrangementer er avlyst. Eksisterende kunder har blitt fulgt opp med dialog på telefon og digitale flater. Utfordringen er helt klart å skape nye gode relasjoner uten fysiske møter. Men ved å ta hensyn til lokale smitteforhold og ved å følge anbefalingene til FHI, øker vi nå antallet rådgivningsmøter. Vi tilpasser oss den nye normalen.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak vil være viktig i tiden fremover?
- At myndighetene tidlig signaliserte at de skulle gjøre alt de kunne for å redde arbeidsplasser, senket nok pulsen til både eierne og de ansatte. Generelt tror jeg at kompensasjonsordningen for faste kostnader og endringene i permitterings-reglene har hatt størst innvirkning. Fremover tror og håper jeg vi ser mer bruk av tiltak som stimulerer til aktivitet, men også skreddersydde tiltakspakker for næringene som er hardest rammet.

Hva tenker du om framtiden? Hvordan vil koronakrisen endre/påvirke din bransje framover?
- Det vi allerede nå ser, er at vi vil investere mye mer i fleksibilitet. Fullverdige arbeidsplasser fra hjemmekontoret er opplagt. På den andre siden ønsker våre rådgivere sine medarbeidere rundt seg, slik at vi må legge bedre til rette for økt tilstedeværelse på bankkontorene. Jeg tror den største endringen vil være at vi kommer til å reise mindre internt i konsernet. Flyturer er verken tidseffektivt eller bærekraftig. Gjennom denne perioden har vi sett at digitale verktøy fungerer utmerket til intern kommunikasjon.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke Bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Både nasjonalt og internasjonalt kommer det nå flere store omstillingspakker, og kanskje spesielt innen det grønne skiftet. Gjennom nettverkene, gjerne med utgangspunkt i Bergen Næringsråd, må vi jobbe for at størst mulig del av kaken tilfaller Bergensregionen.