Bildetekst: Barbara Salopek (i midten) er en av gründerne vi følger igjennom et år i møteserien «Vekstskaperne».
Bildetekst: Barbara Salopek (i midten) er en av gründerne vi følger igjennom et år i møteserien «Vekstskaperne».

Vant høythengende EØS-midler

27.10.2020

Europeisk samarbeidsprosjekt om nullutslippsfartøy vant frem blant 800 søknader til EØS-midler. Å ha ansatte med internasjonale bånd styrker konkurransekraften vår, sier den bergensbaserte gründeren, Barbara Salopek.

_______________________________________________________________________
Navn:                     Barbara Salopek
Tittel:                     Daglig leder 
Bedrift:                   Vinco Innovation 
Kjernevirksomhet: 4
Annet:                    Bergen Opportunity alumni (2019-2020), siviløkonom fra NHH (2009)
_______________________________________________________________________

Hvordan er ståa i din bedrift i disse tider?
- I begynnelsen av pandemien var vi som mange andre bekymret for å overleve, så fikk vi nyheten om at vi hadde vunnet midler fra EØS og Norges Fond. Vinco og samarbeidspartnere har fått bevilget 16 millioner kroner til et samarbeid om nullutslippsfartøy. Det var 800 søknader fra hele Europa, og vi var en av 20 som vant. Formålet med prosjektet er å skape samarbeid på tvers av Europa for å bidra til at små og mellomstore bedrifter klarer seg i bransjen.

Les mer: Bergen Næringsråd mener fylkespolitikerne må fullføre satsingen på nullutslippsfartøy

- Vi må bli flinkere til å satse på små og mellomstore bedrifter (SMB)! I Irland vinner SMB 75% av anbudene. I Norge er andelen bare 40%.

Hva kjenner dere i Vinco på som den største utfordringen i koronatiden?
- Den største utfordringen for oss er at alle sitter i egne bobler. Det er færre møtepunkter nå. Det gjør det vanskeligere å utveksle ideer og erfaringer. Den genuine energien og kreativiteten som springer ut av fysiske møter kan nok ikke erstattes av det digitale helt enda. Vi er også mindre oppdatert på hva som skjer i andre bransjer.

- Samtidig har vi blitt mer produktive. Vi innser at noen møter fint kan tas på Zoom. Det kutter veldig på reisetiden og det har vært tidsbesparende. Situasjon vi står i krever hardt arbeid, omstillingsevne og kreativitet.

Hvilke myndighetstiltak har hatt størst betydning for bransjen?
- Det er flere tilskuddsmidler tilgjengelig, og det er enda mer fokus på IT og helse. Pandemien gjør at det er søkelys på medisin og helse. Vi står ovenfor store utfordringer, og IT og digitalisering hjelper å utvikle næringen. Det viktigste nå er å satse på forskning, utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon fordi det holder hjulene i gang og kan redusere de negative effektene av krisen. Vi har søkt på to tilskudd innenfor innovasjon og vi fikk støtte fra Innovasjon Norge om mentortjenester og vi venter på svar på den andre tilskuddsordningen.

Hva tenker du om fremtiden?
- Vi befinner oss i en vanskelig tid, og jeg har vært gjennom vanskelige tider før. Jeg har opplevd krig i Kroatia, en oppvekst uten en far og å være helt alene i et fremmed land. Det gjør meg, og mange andre med tilsvarende historier, godt rustet for tunge tider. Jeg er derfor positiv til fremtiden. Hvis vi er gode til å samarbeide, støtte hverandre og opprettholde den gode norske forretningskulturen, er jeg sikker på at vi kommer helskinnet igjennom.

Hva er det viktigste som kom ut av Bergen Opportunity?
- Det viktigste som kom ut av Bergen Opportunity er at innvandrere blir mer synlig. Det ligger et stort uutnyttet potensial i innvandrerbefolkningen som vi må bli flinkere til å benytte oss av. Jeg har for eksempel et stort nettverk i hjemlandet mitt, Kroatia. Det er viktig for å gjøre oss konkurransedyktige i europeiske anbud som det vi nettopp vant. Norge er et lite land og Bergen er enda mindre. Globalisering gjør at man må bruke alle kontaktene man har ute i verden.

- Jeg har personlig gjennom Bergen Opportunity (BO) blitt en del av et nettverk som holder sammen og hjelper hverandre. I tillegg har jeg vært så heldig å ha Aslak Sverdrup som mentor. En mentor som har pushet meg ut av konformsonen til å være mer synlig og bruke stemmen min. Jeg er utrolig takknemlig for Bergen Opportunity og jeg ønsker å «pay it forward» så flere får sjansen.