Inger Kristin Ulveseth er administrerende direktør i Brødrene Ulveseth AS.
Inger Kristin Ulveseth er administrerende direktør i Brødrene Ulveseth AS.

I dag snakker vi med Inger Kristin Ulveseth

15.10.2020

- Jeg håper pandemien kan føre til bedre samarbeid mellom ulike næringer, opplæringsinstitusjoner og stat. Jeg tror det er viktig at utdanning blir mer markedsorientert, og at skoler og akademia kan levere det næringen trenger på kort og lang sikt, sier Inger Kristin Ulveseth i Brødrene Ulveseth AS. 

_______________________________________________________________
Navn:                               
Inger Kristin Ulveseth
Tittel:                              
Administrerende direktør
Bedrift:                          
Brødrene Ulveseth AS
Kjernevirksomhet:   
Entreprenørvirksomhet innenfor bygg og anlegg
_______________________________________________________________


Hvordan er ståa i din bransje i disse dager?
- Bygg- og anleggsbransjen er en sammensatt bransje av ulike aktører, og koronapandemien oppleves forskjellig fra de ulike aktørene. Ordrereserven var god da vi gikk inn i 2020, men mange av aktørene i bransjen har utfordringer med å ha nok arbeid.

Hva kjenner dere på som den største utfordringen?
- Våre utenlandske arbeidstakere kan ikke reise hjem uten å havne i karantene, både her og i hjemlandet. Det sier seg selv at det gjør livet vanskelig for alle som har familie i hjemlandet. Det hjelper heller ikke på at kronekursen er lav. Denne kombinasjonen gjør oss bekymret for å miste god, nødvendig og erfaren arbeidskraft.

- Det er vanskelig å spå hvordan renten, kronekursen og boligmarkedet utvikler seg. Derfor er vi mer usikker på hvordan pandemien vil slå ut i markedet i månedene som kommer. Vi har behov for noe som driver utviklingen fremover og skaper store arbeidsplasser. Næringslivet i og rundt Bergen trenger flere store lokomotiv når oljebransjen utfases.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover?
- For oss er det viktig å få startskudd for offentlige prosjekter. Bygging av nye store veiprosjekt og redusere reisetid mot øst og sør er viktig. Store infrastrukturprosjekt som Sotrabroen, E16 Bergen-Voss og Hordfast må på plass for å bygge en sterk og stor arbeidsregion på Vestlandet.

Hva tenker du om fremtiden?
- I byggebransjen er vi vant til å leve med konjunkturer, og jeg tenker at dette skal vi klare. Vi ser likevel at vi må jobbe med andre løsninger for å bli mer effektiv, slik at vi kan møte et sterkt marked. Vi må også videreutvikle den humane kapitalen gjennom å ta vare på og videreutvikle kunnskapen som ligger i vår bedrift. For å bli mer bærekraftige på lenger sikt må vi bruke enda flere ressurser på digitalisering og industrialisering.

Hva er så langt den mest negative konsekvensen av pandemien for din næring? Og den mest positive?
- Den mest negative konsekvensen er at pandemien er kostnadsdrivende, samt at det ligger stor grad av usikkerhet i hvordan morgendagen ser ut. Vi bruker mye ressurser på ekstra renhold, større brakkerigger og andre smittevernstiltak.

- Det er vanskelig å finne noe positive konsekvenser med dette. Det må i så fall være at brakkeriggene våre aldri har luktet renere enn de gjør nå. Vi har også tatt vår digitale kompetanse til nye høyder i rekordfart.

Er denne høsten annerledes enn du trodde den skulle bli da pandemien traff oss?
- Det er den vel for alle. Pandemien gjør at vi må jobbe på en helt annen måte enn tidligere, både med hensyn til smittevern og planlegging. I tillegg legger det begrensninger på de sosiale tiltakene i bedriften som skal være med å løfte oss sammen.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Jeg håper jo at vi kan få noe positivt ut av dette. Jeg håper på bedre samarbeid mellom ulike næringer, opplæringsinstitusjoner og stat. Jeg tror det er viktig at utdanning blir mer markedsorientert, og at skoler og akademia kan levere det næringen trenger på kort og lang sikt.