Jonny Klemetsen er daglig leder i Sonat.
Jonny Klemetsen er daglig leder i Sonat.

I dag snakker vi med Jonny Klemetsen

01.10.2020

- Vi ønsker å investere mer i helseløsninger som samfunnet har behov for. Det er vårt samfunnsansvar å bidra på dette området.

__________________________________________________
Navn:                     Jonny Klemetsen
Tittel:                     Daglig leder
Bedrift:                   Sonat
Kjernevirksomhet: Tjenestedesign, digital brukeropplevelsen, digital arkitektur, maskinlæring, VR/AR, systemutvikling og integrasjon.
____________________________________________________

Hvordan har det gått med dere under koronakrisen?
- Det har gått mye bedre enn vi fryktet i mars. Heldigvis har det ikke vært noen store endringer i kontraktene som vi hadde inngått, og det har vært en jevn tilstrømming av nye prosjekter. Vi bestemte oss for å ikke betale utbytte for å sikre god tilgang på kapital. Det var et bra grep. I tillegg forbedret vi velferdsordningene for ansatte med foreldrepermisjon og fødselspermisjon.

Hva har vært den største utfordringen for dere?
- Det tok litt tid å akseptere den nye situasjonen, men vi hadde is i magen. Når du ikke har kontroll på noe, så er det bra med livserfaring om at det går som oftest bra. Etter hvert klarte vi å komme inn i en «normal» driftssituasjon med hjemmekontor. Det som har overrasket oss mest, er at vi opplever mindre sjukefravær enn normalt. På den måten har hjemmekontor slått positivt ut.

Har dere blitt mer innovative i denne perioden?
- Ja, det er et godt spørsmål. Vi har i alle fall erfart at digitale plattformer fungerer veldig godt, og de har vi utnyttet på nye måter for å levere våre prosjekter. Vi opplever nok fortsatt at det er en del bransjer som ikke er digitalt modne ennå. Ting tar tid, og det må vi akseptere. Ledernes evne til å se muligheter innen det digitale, er nøkkelen, og her vil nok lederrollen endres mye framover. Den nye generasjonen ledere vil ha et helt annerledes digitalt tankesett.

Hvilke interessante prosjekter jobber dere med innen helse?
- Vi er blitt industripartner i Helse Bergen sitt Senter for forskningsdrevet innovasjon – «Mobile Mental Health Care». Her skal vi utvikle en digital intervensjon for barn og unge i Bergen som opplever sosial angst. Planen er at den skal skaleres til hele landet. I tillegg er vi involvert i et nytt behandlingssted i Hardanger der vi skal bygge et digitalt behandlingsprogram som skal brukes av pasientene når de er hjemme. Behandlingen henvender seg til pasienter med f.eks. diabetes, tung pust, depresjon, angst eller nakke/rygg-problemer.

Hva tenker du om tiden framover?
- Jeg tror det blir viktig å investere i kompetanse. Vi har bak oss en periode der vi ikke har fått investert så mye som planlagt i kompetanseutvikling blant de ansatte, og det vil vi prioritere. Vi ønsker også å investere mer i digitale helseløsninger som samfunnet har behov for. Det er vårt samfunnsansvar å bidra på dette området.