Heidi Sperre i FLY
Heidi Sperre i FLY

I dag snakker vi med: Heidi Sperre

18.09.2020

- Det er bakvendt at friske, arbeidsglade mennesker skal betales for å sitte hjemme, når de egentlig trengs på jobb til å innovere og finne nye inntjeningsområder, sier Heidi Sperre, daglig leder i FLY.

----------------------------
Navn:    Heidi Sperre
Tittel:    Daglig leder
Bedrift:  FLY
Kjernevirksomhet: Digital kommunikasjon
----------------------------

Hvordan er ståa i din næring/bransje i disse dager?  
- Min opplevelse er at det er store forskjeller innad i bransjen. For mitt byrå FLY, har 2020 vært et veldig godt år så langt. Jeg har fått en bekreftelse på at vi er i tillitsbransjen, ikke reklamebransjen. Det har alltid vært viktig for oss å ha fokus på hvordan vi kan skape verdi for kundene, ikke hvordan de kan skape verdi for oss. Våre faste kunder har ikke bare blitt værende hos oss, men også benyttet oss mer enn vanlig. Til alt overmål har vi også fått en god del nye oppdrag, både på prosjekt- og fast basis. Det har gjort at vi har ansatt flere nye det siste halvåret. Hos oss er gleden stor over å ha fornøyde kunder som stoler på oss, det gir oss motivasjon videre.

Hva kjenner dere på som den største utfordringen? 
- Jeg ser på utfordringene som muligheter. Jeg har forståelse for at ikke alle verken klarer eller har muligheten til det nå, men i min bransje er det heldigvis ofte rom for kreative løsninger og nytenkning. Jeg mener også at nysgjerrighet og evnen til å lytte er ekstra viktig nå. Tettere kontakt med både kundene og kundens målgrupper er avgjørende i tøffe tider. Uforutsigbarheten er likevel en utfordring som ligger som en liten stein i skoen. Ingen vet helt hva som skjer fremover, og det er klart det preger oss alle sammen. Omskiftelige rammebetingelser krever økt grad av fleksibilitet og endringsvilje, dette er en av våre hovedoppgaver å tilby og støtte kundene våre på.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover? 
- For noen er de økonomiske støtteordningene viktigst. For vår del har det heldigvis ikke vært nødvendig, men jeg skulle ønske at det var bedre ordninger med lønnstilskudd for at flere av bransjens ansatte kunne være på jobb. Nå trenger bedriftene å tenke kreativt og finne nye løsninger, det er vanskelig når mange må permittere sine ansatte helt eller delvis.  Det er bakvendt at friske, arbeidsglade mennesker skal betales for å sitte hjemme, når de egentlig trengs på jobb til å innovere og finne nye inntjeningsområder. Jeg tror først og fremst på at vi må se på ressursene våre på nye måter. At vi virkelig ser den humane kapitalen vi besitter; alle de fantastiske menneskene med ulike egenskaper som kan benyttes til sikre arbeidsplassen og redde bedriften sin.

Hva tenker du om fremtiden? 
- Jeg er født optimist, men kjenner også på en uro for om konsekvensene av Covid-19 blir for store for mange fine aktører i byen vår. Det er en del bransjer som virkelig blør, og jeg har stor sympati overfor dem som kjemper for sin eksistens nå. Jeg håper at solidaritet og samarbeid vokser frem som enda viktigere verdier i næringslivet – på tvers av bransjer. Akkurat nå er jeg ikke bekymret på vegne av FLY, heller ganske spent på hva som ligger rundt neste sving.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte? 
- Jeg tror at mange har kommet nærmere hverandre. Vi har nok også satt oss mer inn i hverandres bransjer og situasjoner, noe som også skaper forståelse og interesse. Det kan skape fine relasjoner og synergieffekter som kan brukes konstruktivt.  Jeg ser mange paralleller til nedgangen i oljenæringen for noen år siden. Den rammet oss hardt på vestlandet, men samtidig var den en katalysator for nytenkning og omstillingsevne for mange. Vi vestlendinger er vant til å være tålmodig samtidig som vi må tenke nytt og kreativt. Pandemien er nok en test på vår styrke.