Kristine Aasheim kan forsikre forbrukerne om at når Kavli og Q-meieriene gjør det bra, kommer de til å bidra enda mer til samfunnet.
Kristine Aasheim kan forsikre forbrukerne om at når Kavli og Q-meieriene gjør det bra, kommer de til å bidra enda mer til samfunnet.

I dag snakker vi med: Kristine Aasheim

28.09.2020

- På kort sikt har hovedutfordringen vår vært å å finne nok timer i døgnet for å kunne levere på etterspørselen. På lengre sikt blir det viktig å holde innovasjonstakten oppe, forteller adm. direktør i Kavli Norge, Kristine Aasheim.

_______________________________________________________
Navn:                         Kristine Aasheim
Tittel:                        Administrerende direktør
Bedrift:                     Kavli Norge
Kjernevirksomhet: Næringsmiddelproduksjon
_______________________________________________________


Hvordan er ståa i næringsmiddelbransjen i disse dager?
- Vår utfordring har vært å finne nok timer i døgnet for å kunne levere på etterspørselen. Alt i alt er vi heldige som er i vår bransje i disse dager. Vi har hatt over 10 % vekst i første halvår. Etterspørselen har gått kraftig opp på flere produkter. Til en hver tid er det 150 000 flere nordmenn i Norge som vil handle matvarer. For eksempel har det vært en økning i salg av melk for første gang på 20 år, og når det gjelder Skyr mini og yoghurtposer klarer vi rett og slett ikke å levere nok.

- Korona har ført til store endringer i norske spisevaner. Folk spiser mer hjemme og har tid til å lage mat fra bunnen av. Vi ser også at dagligvarekundene er opptatt av å velge varer som er norskprodusert, kortreist fra trygge norske merkevarer.

Hva kjenner dere på som den største utfordringen?
- Smitten er så uforutsigbar. Vi har sett at andre næringsmiddelprodusenter har måttet stenge ned alt på grunn av smitteutbrudd. Hos oss er det tometersregel, og flere andre tiltak for å holde smittespredning til et minimum. Vi hadde ikke klart oss igjennom denne perioden uten den enorme dugnadsinnsatsen fra våre ansatte, en god dose endringsvilje og et grundig smittevernregime.

- På kort sikt har hovedutfordringen vært å finne nok timer i døgnet til å produsere nok varer til kundene våre. På lengre sikt blir det viktig å holde innovasjonstakten oppe. I vår bransje jobber vi med produktutvikling hele tiden. Produktene som utvikles skal smakes. Det sier seg selv at digitale verktøy kommer til kort når det gjelder smakstester og andre forbrukerdrevne innovasjoner og nye løsninger.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover?
- Jeg har merket meg at myndighetene har kommet med gode tiltak for arbeidsgivere og arbeidstakere. I Kavli har vi ikke hatt behov for økonomiske tiltak. Tydeligheten og lovgivning som omhandler smittevern har derimot vært veldig bra for oss. Vi ble tidlig definert som en kritisk bransje og fikk tilgang til rask testing for alle ansatte. Videre har vi samarbeidet godt med NHO og myndighetene for å se på dagens lovgivning for overtidsregler og skiftordninger. Vi har fått dispensasjoner for å kunne produsere alt hva remmer og tøyler kan holde.

Hva tenker du om fremtiden?
- Jeg ser lyst på fremtiden. Vi har vist at vi klarer å tilpasse oss selv om ting endrer seg. Det er ikke bare alt annet som har endret seg. Vi har også endret oss, både som bransje og som privatpersoner. Hver og en av oss er forbrukere, og denne pandemien tror jeg har gjort noe med verdisynet vårt. Det er viktigere for folk å vite hva de kjøper og støtter. Våre forbrukere kan vite at når Kavli og Q-meieriene gjør det bra kommer vi til å bidra enda mer til samfunnet. Kavlifondet gir alt overskudd til allmennyttige formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Det er jeg ekstra stolt av i disse tider.


Hva er så langt den mest negative konsekvensen av pandemien for din næring? Og den mest positive?
- Vi har opplevd en vekst på mellom 10- 14 %. Det er vanskelig å si noe negativt når vi har den veksten som vi har. Hvis jeg skal trekke frem noe vil jeg nevne storhusholdning. Våre forbrukere er ikke bare privatpersoner. Kundene våre er også kantiner, restauranter og hoteller. Denne kategorien har hatt en kraftig nedgang. Derfor vil jeg si til alle bergenserne at vi må bruke byen vår, og støtte kultur-, restaurant- og reiselivsbransjen. Vårt hovedkontor er i Bergen, der skiller vi oss fra flere av våre konkurrenter. Vi forstår at vi trenger en sterk og levende by i Vestland. Vi må alle bidra til at byen vår er attraktiv by. Det trenger vi for å skape et kompetansesenter som tiltrekker seg de kloke hodene, også for fremtiden.

Er denne høsten annerledes enn du trodde den skulle bli da pandemien traff oss?
- Ja, jeg trodde vi skulle klare å slå fortere ned på dette. Vi åpnet kontorene tidlig for å holde innovasjonstakten oppe og så måtte vi stenge ned igjen nå med lokalt smitteutbrudd i Bergen kommune for å tilpasse oss nye retningslinjer lokalt. Det var en smell som vi ikke var forberedt på.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Vi er hardhauser vi i vest. Nå står vi i en krise, men kriser gir også muligheter. Bedriftene på Vestlandet har høy kompetanse, god driv og en enorm kraft. Kombinert med våre naturressurser gir dette et godt grunnlag for å gå fra å være veldig oljefokusert til en grønnere retning. I Kavli må vi også kjenne vår besøkelsestid. Vi bruker mye krefter på å levere de produktene som markedet trenger her og nå, og jeg er bekymret for at det skal gå ut over innovasjonsevnen. Vi leverer mat til folket og akkurat nå foregår det et skifte i forbrukerne sitt spise- og handlemønster. Her må vi i Kavli finne helhetlige løsninger for nye tider.