Anne Hasselgreen er regionleder i IT-konsuletselskapet Bouvet
Anne Hasselgreen er regionleder i IT-konsuletselskapet Bouvet

I dag snakker vi med: Anne Hasselgren

24.09.2020

- Mange har fått en økende tro på at teknologi kan være en viktig bidragsyter til å løse vår tids store problemer.

_____________________________________________
Navn:                      Anne Hasselgreen
Tittel:                      Regionsleder
Bedrift:                   Bouvet
Kjernevirksomhet: It-konsulentvirksomhet
_____________________________________________

Hvordan er ståa i it-konsulentbransjen i disse dager?
- I vår bransje er vi heldige, for vi har stort sett kunnet arbeide som normalt siden vi flyttet på hjemmekontor 12. mars. De fleste av våre ansatte har hatt positiv erfaring med å jobbe helt eller delvis hjemmefra siden da. I tillegg opplever vi økt fart i digitaliseringen av samfunnet nå, og dermed er det større etterspørsel etter våre tjenester.

Hva kjenner dere i Bouvet på som den største utfordringen?
- Den største utfordringen er nok det sosiale. Vi savner hverandre, latteren i gangen, praten i lunsjen og sosiale aktiviteter. Innovasjon, kultur og psykisk helse kan lide hvis vi bare sitter hver for oss. Vi har derfor hele tiden lagt vekt på at alle våre ansatte skal ha noen dager sammen på kontoret, når smittesituasjonen tillater det.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak vil være viktig i tiden fremover?
- Det viktigste for oss er at myndighetenes tiltak for å holde smitten nede virker, slik at vi og våre kunder kan ha en så normal hverdag som mulig. Det er også viktig for bransjen at offentlig sektor ikke bremser opp pågående prosjekter og ikke stopper igangsetting av nye.

Hva tenker du om framtiden? Hvordan vil koronakrisen endre/påvirke din bransje framover?
- Vi er, som alle andre, spent på når vi kan komme tilbake til en mer normal hverdag, og hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil ha på økonomien og samfunnet for øvrig. Noen av våre kunder er hardere rammet av situasjonen enn andre, noe som vil kunne ramme oss negativt. På den andre siden har digitaliseringen av samfunnet skutt fart i denne tiden, og mange har fått en økende tro på at teknologi kan være en viktig bidragsyter til å løse vår tids store problemer.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke Bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Er det noe denne tiden har vist oss, så er det at endring er mulig, også på kort sikt, og det kan komme mye god innovasjon ut av det! Vi har alle fått erfare at kommunikasjon og samhandling kan foregå digitalt, og når vi ikke er så avhengig av fysisk tilstedeværelse, kan vi utnytte kompetanse og kapasitet i samfunnet mer effektivt. Dersom det er underskudd på vår type arbeidskraft i Stavanger eller Oslo, vil det fremover være større forståelse for å løse oppgaver fra Bergen, og vice versa. Det blir kjempespennende å se hvordan verden ser ut etter pandemien!