Jon Erik Røv er daglige leder i Bergen Engines AS.
Jon Erik Røv er daglige leder i Bergen Engines AS.

I dag snakker vi med: Jon Erik Røv

03.06.2020

- 700 fikk permitteringsvarsel, men nå henter vi folk inn igjen og har høyt trykk til ut på høsten. Det forteller nytilsatt daglig leder Jon Erik Røv ved Bergen Engines på Hordvikneset. Samtidig jobber Rolls-Royce med å finne nye eiere til den 175 år gamle industrikjempen.

___________________________________________________________
Navn:                    Jon Erik Røv
Tittel:                    Daglig leder
Bedrift:                  Bergen Engines AS, en del av Rolls-Royce Power Systems
Ansatte:                700
Kjernevirksomhet: Produsert motorer i Bergen fra 1845 (Bergen Mekaniske Verksteder) og har bygget over 7000 motorer og generatorer til skip og til kraftverk over hele verden.
__________________________________________________________

Den 1. mai ble Jon Erik Røv ansatt som daglig leder på Hordvikneset, etter å ha vært konstituert en periode. Noen måneder før hadde han måtte sende permitteringsvarsel til alle de ansatte som følge av full stopp under koronakrisen.
- Likevel har dette gått mye bedre enn vi fryktet. Vi var allerede i gang med et nedbemanningsprogram for å tilpasse oss til et vanskelig marked i den maritime bransjen, og hadde forberedt de ansatte på omstillinger. Nå har vi endt opp med å ha 10% av arbeidsstokken i produksjonen permittert, og permitteringer 2 dager i uken for administrasjonsansatte.

Bekymret for kunder som utsetter investeringer
- I de første meldinger så det mørkt ut, men nå henter vi folk inn igjen. Det ser ut som vi kommer til å ha fullt trykk til ut september. De fleste av permitteringsvarslene ble aldri effektuert for de ansatte i produksjonen. Dette til tross for at vi har flere av våre leverandører i Spania og Italia, land som har blitt sterkt berørt av korona og delvis stengt ned. Men vi har etter hvert fått de varene vi trenger.
- Det vi nå er mest bekymret for er våre kunder. Vi ser at alle bedrifter skubber kostnadene ut i tid. Vi er usikker på om vi har kunder som er i stand til å betale når vi kommer ut på senhøsten og neste år. Men rett skal være rett: Vi har til nå ingen kanselleringer pga Covid-19, men vi har en god del utsettelser.

- Vi har allerede levert motorer til Kystruten og deres byggeprosjekter i Spania og Tyrkia. Vi har også kontrakter for leveringer til Hurtigruten som skulle ha utskifting av motorer på 7 skip med ombygging fra diesel til gass. De har utfordringer på sin side, så levering til 3 skip er foreløpig kansellert og 3 andre er utsatt til neste år. Det medfører bortfall av 12 motorer for vår del.

Ny teknologi på vei inn
- Ny teknologi er veldig i vinden for tiden, og vi håper at politikerne nå igangsetter fornyelse av mineryddere og vil benytte Kongsbergs skipsdesign Vanguard. Det vil medføre teknologi der vi kan få levere generatorsett. Med 5 nye skip vil det kunne medføre leveranse av 20 motorer for oss.
- Vi har og flere andre prosjekter under forhandling, og vi håper at dette skal falle på plass i løpet av høsten, og da har vi god dekning ut året. Vi ser at investering i tradisjonelle skip nå er litt avventende, men at det ligger muligheter i grønne løsninger, fiskefartøy og spesialskip. Den maritime delen av virksomheten er under press akkurat nå, men vi er vant til å operere med kort horisont.

- Tradisjonelt er vi en bedrift som forbrenner hydrokarbon, en teknologi som på sikt skal fases ut. Derfor bruker vi mye tid på fremtidens drivstoff med biofuel, ammoniakk, hydrogen og andre alternativer. Så langt har vi ikke benyttet oss av regjeringens pakker, og vi har delvis permittert personell som driver med utvikling og engineering. Nå som lønnstilskudd i denne sammenheng er lansert, vil vi se på mulighetene her. Vi følger også med på hva som finnes av støtteordninger og utviklingsprogram. Det er dyrt å drive utvikling, og i vanskelige tider må vi ta bort aktiviteter som ikke er absolutt nødvendig.

Nye eiere på vei inn?
- Det er en veldig spesiell situasjon ute i markedet akkurat nå. Vi er jo også midt i en prosess der våre eiere ønsker å selge bedriften. Planen er at vi skal ha en ny eier på plass før jul og videre starte integreringsprosessen i 2021. Det som er viktig for oss er en fremtidig eier som ønsker å ta hele pakken med utvikling, produksjon, salg og service for både landbasert virksomhet med kraftverk i tillegg til det maritime markedet. Så det stormer alle steder, og bedriften vår er faktisk midt in den perfekte stormen…..