Rolf Barmen er konsernsjef i Fjordkraft
Rolf Barmen er konsernsjef i Fjordkraft

I dag snakker vi med: Rolf Barmen

04.05.2020

- l Fjordkraft skiller vi mellom ledelse i fredstid og ledelse i krigstid. I det siste har krigsledelse vært nødvendig, sier Rolf Barmen.

________________________________________________
Navn:                       Rolf Barmen
Tittel:                       Konsernsjef
Selskap:                   Fjordkraft
Antall ansatte:         310
Omsetning:              7,1 milliarder kroner (2019)
Kjernevirksomhet:   Strømleverandør
_________________________________________________


Hvordan går det i Fjordkraft akkurat nå?
- Helsetilstanden vår er god og vi er frisk på alle måter. Vi har kun hatt ett smittetilfelle blant våre ansatte. IT-avdelingen har gjort en fantastisk jobb med å få tekniske løsningene på plass, og vi har vært operative fra hjemmekontor. Litt i overkant av ti prosent av de ansatte har vært på kontorene. Nå forbereder vi en gradvis og balansert tilbakekomst til kontorlokalene for øvrige medarbeidere.

Er inntjeningen påvirket av koronasituasjonen?
- Ikke i nevneverdig grad. I bedriftsmarkedet er det god aktivitet, selv om vi ser at forbruket har gått ned som følge av stengte virksomheter. I privatmarkedet er forbruket ganske flatt. Høye temperaturer, som det har vært i vinter, fører alltid til lavere forbruk, men vi antar det er en viss effekt av at flere jobber hjemmefra. Salgsarbeidet går noe tregere som følge av at våre viktige salgskanaler som Power-butikker, stands og dørbanksalg har hatt lavere tilstrømning eller er stanset av naturlige årsaker.

Påvirker dette Fjordkrafts langsiktige og ambisiøse planer?
- Nei, alle våre prosjekter holder samme tempo som før. Det inkluderer også arbeidet med oppkjøp og fusjoner som er en viktig del av vekststrategien vår. Vi har signalisert til markedet at vi opprettholder alle mål som er kommunisert tidligere.

Da har vel ikke krisepakkene noen direkte betydning for Fjordkraft?
- Nei, vi har ikke selv behov for dette. Det har likevel en betydning fordi det gir en trygghet for utestående fordringer. Vi har ikke merket særlige betalingsproblemer hos kundene våre enda, og sånn sett har pakkene en positiv effekt for hele næringslivet.

Hvilke utfordringer har du hatt som leder?
- I Fjordkraft har vi en ledelsesfilosofi som skiller mellom fredsledelse og krigsledelse. I fredstid følger vi strategien gjennom prioriterte aksjoner. I krigstid handler det om å monitorere både selskapet og medarbeidere tettere. Det krever enda større lojalitet til rutiner, og det fordrer tålmodighet og utholdenhet i større grad. Dette har fungert som vi både håpet og trodde.

Hva tror du om fremtiden?
- Evnen vår til digital kommunikasjon er styrket. Selv om verktøy som teams og skype har eksistert lenge, har vi fått solid trening i å samhandle på distanse. Dette vil vi alle kapitalisere på. Forhåpentligvis kan det bidra til at vi reiser mindre og at klimaavtrykket vårt blir mindre. Det er positivt i et miljøperspektiv.

Hva kan markedet vente av priser på strøm fremover?
- Alle energibærere er ekstremt lavt priser for øyeblikket. Sånn sett er de historisk lave oljeprisene trolig mer negativt for norsk økonomi på sikt enn koronaviruset i seg selv. I det korte bildet er det meteorologiske forhold som påvirker strømprisene. Vinteren har gitt masse snø og samtidig høye temperaturer. Det gir mye kraft, lavt forbruk og lave priser. Når det gjelder langsiktig prising forholdet vi oss til konsensus blant kraftanalytikerne. Der har forventningene vært stabile priser som etter hvert skal stige litt. Nå ser vi at enkelte analytikere mener prisen vil holde seg lavt i en relativt lang periode. Men strømpriser er både komplekst og volatilt i det store bildet.

Hvordan vil lave strømpriser påvirke lønnsomheten på sikt?
- Vi har tidligere klart oss godt både med høye priser og lave priser. Det vi har erfart er at både ekstremt høye priser og ekstremt lave priser kan gi omdømmerisiko og urolige kunder. Vi har kundene våre til låns, og må hver dag jobbe knallhardt både med kundeservice og prising for å fortjene vår ledende posisjon. Det skal vi fortsette med.