Peter Kolderup Greve er leder av Ressursgruppe Handel og service i Bergen Næringsråd.
Peter Kolderup Greve er leder av Ressursgruppe Handel og service i Bergen Næringsråd.

I dag snakker vi med: Peter Kolderup Greve

28.05.2020

- Ikke mist motet! Se etter endret kundeadferd. Er det noe du kan gjøre annerledes for å møte kundene der de er nå? er oppfordringen fra leder av Ressursgruppe Handel og service, Peter Kolderup Greve.


Handel- og servicenæringen er hardt rammet av korona-krisen. Hvordan tror du krisen vil prege disse bransjene framover?

- Ja, mange er permitterte, og mange virksomheter har kommet i en akutt likviditetskrise etter to og en halv måned med omsetningsfall. Fordelt på næringer, kommer fire av fem dagpengesøknader fra virksomheter innen handel og service. Virkes medlemsundersøkelse viser at 36,5 prosent av virksomhetene fortsatt vurderer ytterligere permitteringer. Vi er med andre ord ikke ferdige med denne krisen på en stund. For de kriserammede bedriftene handler det om å øke omsetningen og ta tilbake de permitterte. For de som har hodet over vannet, handler det også i tiden fremover om å se nye muligheter i kjølvannet av krisen. Har forbrukernes adferd endret seg? Kriser gir alltid grobunn for endringer og nye muligheter.

Hvordan synes du myndighetenes tiltakspakker har truffet? Hvilke nye tiltak bør vurderes?
- Myndighetene har vært lydhøre. De viktigste tiltakene har nok vært at staten har tatt mesteparten av regningen for permitteringene, og at det er kommet på plass en kompensasjonsordning der mange får kompensert for faste, uunngåelige kostnader. Nå handler det om å tilpasse disse tiltakene til neste fase, som handler om å få hjulene i gang igjen.

Mye av handelen har flyttet seg fra fysiske til digitale butikker disse ukene. Er dette noe som vil fortsette når krisen er over, tror du?
- Ja. Netthandel økte mer enn fysisk handel før krisen, og denne trenden har forsterket seg. Det ser vi over hele Europa. Dette er imidlertid et sammensatt bilde som varierer mellom bransjer. Det er som regel ikke et spørsmål om enten fysisk eller digital handel, men begge deler.

Grensehandelen har gått dramatisk ned, og flere handler lokalt – også digitalt. Vil dette være varige endringer?
- Både den fysiske grensehandelen, særlig i Sverige, og den internasjonale netthandelen økte før krisen. Når det gjelder svenskehandelen, tviler jeg nok på om den vil reverseres i særlig grad. Skal det skje, må bl.a. avgiftsforskjellene på næringsmidler mellom Norge og Sverige bli mindre. Olas og Karis digitale handel vil øke både innad i Norge og i utenlandske nettbutikker. Hvor mye avhenger både av hvor flinke handelen i Norge er til å imøtekomme forbrukernes krav til enkel, sømløs og rimelig netthandel. Sterkere søkelys på bærekraft og at mange av produktene som handles, særlig på asiatiske nettsteder, ikke tilfredsstiller produktkrav om helse, miljø og sikkerhet, kan bidra til at norsk handel tar større deler av veksten enn det som har vært tilfelle de seneste årene.

Mange frykter en bølge av konkurser framover. Hva er det beste rådet du vil gi til butikkeiere som er hardt rammet?
- Forbered deg på trange og sannsynligvis uforutsigbare måneder fremover, men ikke mist motet. Omsetningen vil ta seg opp om butikken er attraktiv, fysisk og digital. Og se etter endret kundeadferd! Er det noe du kan gjøre annerledes for å møte kundene der de er nå? På lang sikt har vi vel alle lært at bedriftenes buffer i form av egenkapital kanskje bør være høyere enn vi har vent oss til gjennom mange år med gode tider!