Jan Erik Clausen er Managing Partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS.
Jan Erik Clausen er Managing Partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

I dag snakker vi med: Jan Erik Clausen

14.05.2020

- Vi har sett sunne og gode virksomheter miste inntektene sine over natten og det vi har oppfattet som trygge arbeidsplasser er ikke så trygge lenger, sier Jan Erik Clausen i Wikborg Rein.

_________________________________________________
Navn:                   Jan Erik Clausen
Tittel:                   Managing Partner Bergen
Bedrift:                Wikborg Rein Advokatfirma AS
Omsetning:        1 077 MNOK totalt i WR
Ansatte:               63 i Bergen/ ca. 330 totalt
Kjernevirksomhet: Advokatfirma
__________________________________________________


Hvordan er tilstanden i bedriften/bransjen nå?

- For vår del har vi klart å holde en forholdsvis stabil aktivitet gjennom koronaperioden. Dette skyldes bl.a. at vi er involvert i en del store oppdrag som ikke har vært nevneverdig påvirket av situasjonen. Arbeidsmetodikken har naturligvis endret seg ved at både våre kunder og vi stort sett har arbeidet fra hjemmekontor. Vi har også sett at typen saker har endret seg noe, bl.a. som følge av at domstolene har vært stengt. I det korte bildet har vi fått en del nye koronarelaterte problemstillinger.
I tråd med de anbefalinger som er gitt av myndighetene, har vi nå iverksatt en kontrollert og gradvis åpning av kontorene, noe mange har sett frem til.

Hvordan vil bedriften være påvirket fremover?

- Det blir viktig for næringslivet å få hjulene i gang igjen. Fallet i oljeprisen, som kom parallelt med koronasitasjonen, har medført at Vestlandet er blitt særlig hardt rammet. Det vil derfor være utfordrende tider for næringslivet fremover. Erfaring har vist at slike situasjoner også medfører muligheter. For de som er kreative og tør å satse, tror vi det kan ligge mange spennende muligheter fremover. Det er bl.a. en del som sitter med kapital og ser etter gode investeringsmuligheter.
For vår del tror vi at det blant annet vil bli arbeid knyttet til refinansiering, restrukturering etc., men etter hvert også til transaksjoner.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

- Når vi er på kontoret har jeg en naturlig dialog med de ansatte. Det er enklere å plukke opp problemstillinger som må løses og det er lettere å fordele arbeidsoppgaver. For oss var det viktig å iverksette tiltak som gjorde oss i stand til å styre selv om vi ikke hadde den naturlige dialogen som kontorsituasjonen gir. I alle teamene iverksatte vi daglige digitale morgenmøter på video. Vi har i tillegg gjennomført digitale ledermøter to ganger i uken.
Med hjemmekontor er det også vanskeligere å plukke opp om det er enkelte som har særskilte behov eller som trenger særlig oppfølging. Dette ha derfor krevd tettere dialog med de ansatte. Det er også viktig å forstå at hjemmesituasjonen har økt behovet for fleksibilitet. Barn og familie krever sitt og det må gjenspeiles i krav og frister.
Selv om det har vært mer krevende å lede med alle på hjemmekontor, har det også vært spennende og inspirerende. Det har vært utrolig motiverende å se hvor godt de ansatte har håndtert situasjonen.

Hvilke varige endringer kan koronasituasjonen ha gitt bedriften/bransjen?

- Jeg tror dette først og fremst vil være i forhold til måten vi jobber på. De siste årene har vi investert mye i digitale løsninger og hatt fokus på å ha gode digitale løsninger for samhandling og kommunikasjon m.v. Vi har nå fått dokumentert viktigheten av å være i forkant på slike løsninger og at vi kan fungere godt fra hjemmekontor. Bruken av digitale verktøy vil påvirke oss ytterligere fremover. Vi har sett at møter kan gjennomføres effektivt på video og det generelle kompetansenivået har gått opp. Dette vil nok få oss til å tenke annerledes mht. behov for fysiske møter og reiser fremover. De positive sidene ved tettere oppfølging og daglige møter er også noe vi vil ta med oss videre.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?

- Jeg tenker det først og fremst er frykten og usikkerheten dette har medført for mange. Dette påvirker oss alle. Vi har sett sunne og gode virksomheter miste inntektene sine over natten og det vi har oppfattet som trygge arbeidsplasser er ikke så trygge lenger. Rammevilkårene er plutselig overlatt til andre og man har ikke kontroll over egen situasjon. For mange gjør det at man blir mer opptatt av å beskytte og ta vare på det man har, hvilket kan gå utover produktutvikling, innovasjon og bærekraft. Det er derfor viktig at vi kan få virksomhetene i gang igjen og få tilbake fokus på det som skal gjøres fremover.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

- Først og fremst har jeg latt meg imponere over måten de ansatte har tilpasset seg til situasjonen og det å jobbe fra hjemmekontor. Svært mange har barn i barnehage- og/eller skolealder. Selv om de har hatt barn hjemme og måttet følge opp undervisning m.v., har de klart å gjøre arbeidsoppgavene sine på en imponerende måte. Dette har gjort meg stolt. Jeg er også imponert over måten alle har taklet bruken av digitale verktøy. Det er ingen tvil om at lærekurven har vært bratt for mange, men likevel har de brettet opp ermene og satt seg inn i nye verktøy. For mange har den endrede arbeidssituasjonen også medført at de har måttet påta seg nye og andre arbeidsoppgaver. Disse utfordringene er møtt på en utelukkende positiv måte.

Hvilke tilpasninger/tiltak/endringer gjør bedriften for å møte disse utfordringene?

- For vår del blir det fortsatt økt fokus på digitale verktøy. I tillegg må vi løpende tilpasse oss typen oppdrag som kommer fremover. I det korte bilde blir det nok noen endringer i typen oppdrag og da må vi skyve på kompetanse slik at vi er riktig bemannet innenfor de ulike teamene. Det blir også viktig å ha god dialog med kundene, stille opp for de som nå trenger det og bidra til å skape gode, bærekraftige løsninger.