Endre Markussen er CEO i Amesto Firstpoint
Endre Markussen er CEO i Amesto Firstpoint

I dag snakker vi med: Endre Markussen

05.05.2020

Målinger av medarbeiderengasjementet i Amesto Firstpoint viser bedre resultater enn noensinne. - Det gleder meg at vi har levert knallbra i en vanskelig situasjon, sier CEO Endre Markussen.

__________________________________________________
Navn:                         Endre Markussen
Tittel:                        CEO
Omsetning:             ca 100 millioner
Organisasjon:         Amesto Firstpoint AS
Ansatte:                    I Bergen rundt 30 , totalt sett ca 50
Kjernevirksomhet:    Drift, support og konsulenttjenester rundt IT og Business Intelligence
__________________________________________________


Hvordan står det til?

- Det er hektiske tider på mange måter. Dette er en ny situasjon for alle. Når så mange jobber hjemmefra blir IT-løsningene viktigere enn noensinne. Krisen har gitt oss en mulighet til å utøve en samfunnsnyttig oppgave. Vi er stolt over å ha bidratt til at mange virksomheter kan være produktiv på hjemmekontor.

- Samtidig ser jeg at mange sliter økonomisk, vi leser om høye ledighetstall og mulig helserisiko som følge av det. Usikkerheten rundt fremtiden, og kompleksiteten i krisen er en stor belastning for mange. Det er leit å registrere.

- I Amesto-konsernet tok vi tidlig grep med hjemmekontor for egen ansatte, alle jobber hjemmefra såfremt de kan. Vi er jo i IT-bransjen så dette burde vi klare. Erfaringene er virkelig gode, og verdt å ta med seg videre. Folk gjør en fantastisk jobb

Hvilke utfordringer har dere støtt på, og hvordan har dere løst det?
- Vi er i en heldig situasjon som har produkter og tjenester som samfunnet trenger mer enn noensinne. Allikevel må vi forberede oss på dårligere resultater i inneværende kvartal. Vi vil oppleve at kunder utsetter eller kansellerer oppdrag. Vi må jobbe knallhardt for å unngå permitteringer eller andre negative konsekvenser for våre ansatte. Vi kan klare det ved å stå sammen om å levere kvalitet og verdi til kundene våre.

- En av utfordringene som har oppstått med hjemmekontor er ergonomi. På kontoret har alle ansatte gode kontorstoler og hev/senk pult. De fleste av oss har ikke det hjemme. Og med den innsatsen og stå-på viljen jeg har sett har de heller ikke tatt gode pauser. Mange sitter hjemme på kjøkkenet, spisestuen eller i sofaen. Over tid er ikke det bra. Vi forsøker å bøte på dette ved å gi et online treningsprogram til alle, kombinert med hjemlån av kontorutstyr.


Hvordan opplever de ansatte koronakrisen?
- I Amesto Firstpoint bruker vi - &frankly - som er en app som måler medarbeiderengasjement. Tidligere målte vi hver måned. Når krisen kom ønsket vi å måle hver uke. Det sendes ut en ”poll” om hvordan ansatte håndterer situasjonen. Responsen er overveldende positiv. Dette må vi ledere ta lærdom av. Hvilke faktorer i den ekstraordinære situasjonen har økt medarbeiderengasjementet? Hva kan vi videreføre når verden er tilbake til normalen?

På hvilken måte blir du som leder utfordret i disse tider?
- Jeg er en leder som liker å slå av en prat med folk. Når krisen kom ble det vanskeligere. Jeg måtte endre adferd. Menneskemøtene ble virtuelle og ikke så impulsiv. Det jeg fort merket er at dette kan ha noen fordeler også. Jeg kan notere og strukturere underveis i samtalene, da blir det lettere å følge opp i etterkant. En annen utfordring, som jeg antakeligvis deler med de fleste er usikkerheten. Dette er nytt, ukjent terreng. Vi har ikke noe kart som passer. Vi må bare vente og se, og gjøre vårt beste hver dag.


Hva gjør du for å hente energi i hverdagen?
- Jeg elsker våren. Ta vinterpresenningen av båten, hente seil hos seilmakeren, gjøre klart for nye turer i skjærgården vår. Det gir meg et mentalt pusterom som er nydelig.

- Ellers har jeg et lite fjell utenfor døren. Det tar meg 1,5 time med en tur opp og ned Løvstakken. Litt fysisk aktivitet og masser av frisk luft er rekreasjon for meg.

- Hyppig kontakt med kolleger gir også energi. Spesielt når jeg møter så stor vilje og evne til omstilling og pågangsmot som jeg har gjort i det siste


Hvilke varige endringer tror du korona pandemien vil føre til?
- Jeg håper alle blir mer bevisst på klimaavtrykket vi setter. Vi reiser alt for mye i jobbsammenheng, både med bil og fly. Nå ser vi tydeligere enn noen gang at det finnes et alternativ. Å ta mesteparten av møtene på Teams sparer både tid, penger og miljø. Jeg tror næringslivet vil ta miljøansvar i mye større grad fremover. Digital samhandling er sikrere, billigere og mer miljøvennlig

Hva blir din lærdom som du tar meg deg etter koronapandemien?
- Jeg har virkelig fått bekreftet at jeg har fantastiske kollegaer som tar ansvar og leverer over forventning gang på gang. Jeg vil anerkjenne dette og ta det med i mitt lederskap videre. Det sies at kriser gir muligheter og det er min klare erfaring nå.