Børje L. Hoff er partner og daglig leder i Harris.
Børje L. Hoff er partner og daglig leder i Harris.

I dag snakker vi med: Børje L. Hoff

01.05.2020

- Det er trist at mange bedrifter har havnet i vanskeligheter, og en del av utfordringene deres gjør at advokatbransjen neppe får mindre å gjøre fremover, sier Børje L. Hoff i Harris.

______________________________________________
Navn:                Børje L. Hoff
Tittel:                Partner og daglig leder
Selskap:            Harris Advokatfirma
Antall ansatte:   55 (ink 16 eiere/partnere)
Omsetning:       105 mill (2019)
Kjernevirksomhet: Advokattjenester
______________________________________________

 

- Hvordan er tilstanden i Harris akkurat nå?
- Aktiviteten er god og vi har ikke måttet permittere noen. Vi er også svært glad for at vi har unngått smitte blant ansatte. Et begrenset antall medarbeidere har fått jobbe fra kontoret, men hovedregelen hos oss er at vi sitter på hjemmekontor. Interne og eksterne møter gjennomføres digitalt, også med klienter. Det har vært en stor fordel for oss at vi alt på forhånd var fulldigitalisert i saksbehandlingen vår.

- Blir det mer eller mindre å gjøre for advokatene som følge av koronakrisen?
- Det er en utfordring for oss at svært mange rettssaker har blitt utsatt. Noen medarbeidere må da sysselsettes med nye eller andre oppdrag. Aktiviteten var høy før koronasituasjonen, og i tillegg har vi fått en jevn og god tilstrømning av nye oppdrag. Flere næringslivsklienter kommer med problemstillinger knyttet til hvordan bedrifter skal håndtere kontrakter og andre forhold under koronakrisen. Vi deler relevant kunnskap på hjemmesidene våre og har uforpliktende samtaler for de som har behov for det.

- Kan dette medføre enda større aktivitet i tiden fremover?
- Dette er et godt, men vanskelig spørsmål å svare på. Usikkerheten ligger i hvor lenge den ekstraordinære situasjonen vil vare. Et sannsynlig scenario er at det vil bli tvister om hvem som skal bære kostnadene rundt prosjekter som er stoppet opp. Et økt antall konkurser vil også gi flere oppdrag. Vi tror også at mange kan ha behov for råd knyttet til å vurdere hvordan selskaper skal håndtere økonomiske utfordringer, både egne og andres. Vi håper nye regler om gjeldsforhandlinger kanskje kan unngå en del unødvendige konkurser.

- Harris har neppe hatt bruk for krisepakkene da?
- Den lille reduksjonen i arbeidsgiveravgiften får vi også nytte av, men ellers er vi glade for at vi er så privilegerte at vi slipper offentlig støtte. Det viktigste for oss er å opprettholde aktiviteten og samtidig ha kontroll med likviditeten. Samtidig er vi klar over at krisepakkene hjelper vårt selskap på en indirekte måte. Uten opprettholdelse av kjøpekraften hadde vi sett fall i aktiviteten.

- Treffer koronakrisen noen mer prinsipielle sider ved rettsstaten Norge?
- Ja, det at domstolene har vært helt eller delvis stengt i perioder er særdeles uheldig. Det synes nesten som det er den enkelte dommer som har måttet ta stilling til om saker skal gjennomføres. De fleste rettsmøter har uansett blitt utsatt. Domstolene har en svært sentral samfunnsfunksjon. Det er veldig viktig at vi kommer i gang igjen. Vi må unngå å komme i en situasjon der parter i tvister spekulerer i at motparten vanskelig kan få dom for sitt krav.

- Hva har du lært som leder?
- Betydningen av å være tett på medarbeidere. Verdien av det sosiale i jobbsammenheng, som det å motta råd og støtte. Vi har aldri tidligere hatt flere interne møter enn nå når vi bruker digitale verktøy, og det har vært viktig med god kommunikasjon om våre verdier, prinsipper og prioriteringer i arbeidet vårt under krisen.

- Hva tror du om fremtiden?
- Det er avhengig av hvor lenge nedstengingen av Norge varer. Generelt er jeg optimistisk for oss som nasjon. Vi er godt rigget med høy utdannelse, høy it-kompetanse og høy tillit. Vi har de beste forutsetninger for å klare oss bra.