Nils Andreas Stensønes er Kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret.
Nils Andreas Stensønes er Kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret.

I dag snakker vi med: Nils Andreas Stensønes

25.04.2020

- Nasjonalt må vi forberede oss på at varer og tjenester som tidligere ble levert fra utenlandske aktører nå må leveres av norske selskap. Dette gir muligheter og økt konkurranse som totalt sett er positivt, mener sjefen for Sjøforsvaret, Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

______________________________________________
Navn:                    Nils Andreas Stensønes
Tittel:                    Kontreadmiral, Sjef Sjøforsvaret
Organisasjon:     Sjøforsvaret
Ansatte:                2200 ansatte og 1800 vernepliktige
Kjernevirksomhet: Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.
______________________________________________


Hvordan står det til?

- Etter forholdene står det bra til og vi har tilnærmet normal drift, dog med noen tilpasninger. Derimot registrerer jeg at koronakrisen har rammet samfunnet vårt sterkt. I Norge er det nå over 400000 arbeidsledige og mange viktige bedrifter sliter tungt, det påvirker meg. Våre utfordringer blir da litt bagatellmessig.

På hvilken måte blir Sjøforsvaret rammet av koronaviruset?
- Sjøforsvaret er definert som samfunnskritisk viktig. Tidlig utarbeidet vi en plan der vi kategoriserte oppgavene i ulike prioriteter. Mindre nødvendige oppgaver ble satt på vent, og til oppgaver av høyprioritet skjermet vi personell for å sikre optimal drift. Våre fartøy seiler som normalt. Vår deltakelse i Nato er som normalt, og øvrig drift og vedlikehold av utstyr er som normalt. Sjøforsvaret anskaffer i dag for over 1 milliard til drift og vedlikehold. Vi er glad for at vi kan bidra positivt til næringslivet.

- For vårt personell på fartøy vil smitterestriksjonene medføre innskrenket landlov og helgeperm. Det har likevel gått veldig bra for de aller fleste.

- Noe annet som rammer oss er økte kostnader av varer og tjenester fra utlandet. Videre er det noen få deloppgaver som bare kan løses av utenlandsk personell, og med dagens innreiseforbud må vi finne løsninger.

- På basene har vi satt av områder for de som må i isolat, og de blir behandlet skjermet fra øvrig personell. De som er satt i karantene er samlet og satt som en felles enhet til å utføre oppgaver slik at de også er med å bidra.

- Regjeringen tok en god beslutning med tanke på rekruttskolen på Madla. Vi har tatt inn 900 rekrutter, også det som normalt. Gjennom tett smittevernsoppfølging gjennomføres de 8 ukene med undervisning og øvelser, dog i mindre grupper. Vi tester alle ved ankomst, midtveis og i ettertid. Det ble ikke gitt landlov, så vi var forberedt på brakkesyke, men håndterte det med ekstra oppfølging og ulike aktiviteter. Totalt sett ble det en økt kostnad, men fullt ut forsvarlig å gjennomføre med god kvalitet.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Forsvaret er trent og rustet for å håndtere kriser som korona hvorpå tydelig og hyppig kommunikasjon er et sentralt lederverktøy. Det var viktig for meg å være tidlig på og gå bredt ut med lik kommunikasjon til flest mulig og på samme tid. Vi brukte sosiale medier som var nytt for oss. Våre videosnutter nådde henholdsvis 4500 og 7000 ansatte/vernepliktige innen en time på de to første meldingene som gikk ut. Vi er fortsatt i en læreprosess, men har erfart at sosiale medier fungerer tilfredsstillende.

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?
- Det er litt tidlig å si, men det vi vet er at store kriser med potensielt store økonomiske konsekvenser globalt medfører ofte uro og stormakts rivalisering. Vi er forberedt og oppmerksom på dette og følger kontinuerlig med.

- Nasjonalt må vi forberede oss på at varer og tjenester som tidligere ble levert fra utenlandske aktører nå må leveres av norske selskap. Dette gir muligheter og økt konkurranse som totalt sett er positivt.

Hva synes du om myndighetenes tiltak?
- Jeg støtter fullt ut tilnærmingen som er gjort ved å innføre strenge og innskrenkende tiltak. I min lære som navigatør husker jeg at vi ved behov for å skifte kurs ble instruert i å ta kraftig ror og deretter lette underveis, stabilt og trygt. Jeg opplever at samfunnet har respondert godt på dette.

- Kommunikasjonen fra myndighetene har også vært god gjennom hyppig og tydelig forklare ”hvorfor-og-hva”. Det har inspirert meg til hvordan jeg formidler mitt budskap i min organisasjon.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Vi er alle berørt av krisen som har grepet seg inn i vår normale hverdag og vårt sosiale liv. Måten det norske folk har respondert på er prisverdig. Det er en dugnadsånd som er massiv og gjennomgående. Noe jeg ikke er overrasket over, men vil likevel si er at det har vært lite klaging blant mitt personell. De har visst stor lojalitet til beslutninger som tas, og de utviser vilje og evne til å være løsningsorientert.

-Jeg vil også berømme det politiske miljø. De står samlet ennå det kunne vært grobunn for å fremme opposisjon til egen vinning for eget parti. Det ser vi lite av i dag og det er positivt.

På hvilken måte kobler du av?
- I disse ubeskrivelig nydelige dagene er det hagearbeid, båtliv og mye familietid som gir meg energi til å stå på og å holde ut.

Hvilke læringspunkter sitter du igjen med så langt?
- Jeg lærer hver dag, og fra denne situasjonen er det de kommunikasjonsmulighetene sosiale medier har gitt og kan gi videre. Vi har over 35 000 følgere og dermed når vi mange veldig raskt.

- Allianser internasjonalt har alltid vært viktig. I det langsiktige perspektiv vil det ved inngåelse av kontrakter med utenlandske leverandører være viktig at vi få lagt inn en garanti for oppfølging også ved langvarige hendelser som korona. Vi er i dag avhengig av global støtte, og vi må sikre at det blir stabilt og forutsigbart for fremtiden.