Kristin Myhre er leder for bergensavdelingen i Proactima.
Kristin Myhre er leder for bergensavdelingen i Proactima.

I dag snakker vi med: Kristin Myhre

28.04.2020

- Vi er parat til å gi veiledning og støtte, men også ydmyk for den innsats og iver alle selskaper i dag viser for å løse sine problemer, sier Kristin Myhre, avdelingsleder for Proactimas sitt kontor i Bergen

____________________________________________________
Navn:                        Kristin Myhre
Tittel:                        Avdelingsleder Bergen
Organisasjon:          Proactima AS
Omsetning:              108 millioner NOK i 2019
Ansatte:                    7 ansatte i Bergen. 58 ansatte i Proactima AS. (Kontorsteder: Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim)
Kjernevirksomhet:     Rådgivning & analyse. Risikostyring, Samfunnssikkerhet, Beredskap, Security, Bærekraft
____________________________________________________


Hvordan står det til?
- Etter forholdene står det bra til. Det er en spesiell situasjon for alle - både privat, for selskapet, og for samfunnet. Arbeidsledigheten har økt og det er for mange stor økonomisk usikkerhet. Det kjenner jeg er ugreit.
For Proactima var vi i vekst og har et bredt tjenestespekter som gjør at vi var i gang med å «trykke på knappen» for å legge ut stillingsannonser for alle kontorsteder medio mars. Så kom korona og ting endret seg raskt. Mange av våre kunder har møtt store utfordringer og usikkerhet og det har igjen påvirket oss. Vi vet selskaper har behov for våre tjenester, men grunnet økonomisk usikkerhet er flere litt avventende.

På hvilken måte blir Proactima rammet av koronaviruset?
-Korona rammer oss som alle andre, og ettersom vi har en stor andel av vår omsetning i oljesektoren ser vi en nedgang. Vi registrerer en usikkerhet fra dag til dag, og har fått noen kanselleringer som en følge av situasjonen.
Samtidig ser vi at vår kompetanse innen beredskap, kriseledelse og samfunnssikkerhet blir etterspurt og vi ser klare muligheter. Det blir viktig for oss fremover å bygge nye relasjoner og tillitts forhold. Våre produkter avhenger av å ha en åpen og god tillitt i bunn. Det tar tid å bygge.

- Denne krisen har vist at det er flere som kunne trengt vår støtte. Blant annet har vi vært sterkt inne og støttet Stavanger kommune siden koronasituasjon inntraff. Vi er parat, men også ydmyk for den innsats og iver alle selskaper i dag viser for å løse sine problemer.

-Grunnet reduksjon i aktivitet at vi vært nødt til å ta ut noen i permittering. Dette er selvsagt leit, men vi holder tett kontakt med dem på ukentlig basis. Videre vil vi også se på andre kostnadsbesparende tiltak, og ledergruppen har frivillig gått ned i lønn.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
-Som personalleder er det utfordrende å ikke sitte sammen med mine kolleger. Jeg har kompensert det med virtuelle kaffemøter. Annen hver dag har vi møtepunkt der vi prater om det som pågår, muligheter og sparring på dilemma man står i. De øvrige kontorstedene Stavanger, Trondheim og Oslo gjør også dette.

-Ellers er det vanskelig å ha god oversikt i usikre tider, over hvilke muligheter som ligger der ute, og hvor mye dette rammer oss økonomisk, og hvor lenge. Men som leder er det viktig å løfte blikket, se muligheter, motivere de ansatte og bistå kundene. Og det er det vi har fokus på nå. Jobbe knallhardt for at vi skal komme gjennom dette, og få tilbake våre permitterte så raskt som mulig. Balanse mellom daglig drift og kortsiktighet, samtidig som vi har det langsiktige perspektivet.

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?
- Vi er bekymret for langsiktige konsekvenser. Denne krisen kommer til å innvirke negativt på mange selskaper og vi må forvente en krevende periode, kanskje ut 2021. Nå er vår hovedfokus og usikkerhet høsten 2020. Vi ser at oljeselskaper kutter mye nå, og vi må bevisst jobbe for å få en større andel av våre prosjekter innenfor andre sektorer.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
-Det er egentlig ikke overraskende, men viktig å nevne – dugnadsånden i Norge har vært formidabel. Det er en vilje og evne til å omstille seg raskt. I ledergruppen i Proactima jobber vi veldig tett, og vi ser klart det samme felles målet. Sammen med våre kolleger er vi løsningsorientert og står sammen på tvers av fylkesgrenser.

-Det jeg er positivt overrasket er hvor fort og godt vi er blitt vant med å jobbe i digitale flater.

- Et annet aspekt jeg har erfart i koronatiden er at mange av oss har tatt seg tid til å tenke over det som er viktig for oss. Det er de nære tingene. Vi her i Norge har det veldig trygt. Vi har et stabilt myndighetsapparat som tar ansvar og igangsetter tiltak som er positive.

På hvilken måte kobler du av?
- I dette været vi har hatt nå er det ikke vanskelig å nyte kveldene ute. Det blir tid til litt hagearbeid og grilling med familien, samt en fjelltur i ny og ne.


Hvilke læringspunkter sitter du igjen med så langt?
- Det viktigste er å ha en bevissthet mot sårbarhet om en bransje skulle slite. Vi må bygge opp en bredere portefølje og gjennom det robustgjøre oss.
Dersom denne krisen hadde kommet for 5 år siden tror jeg vi ikke hadde vært i stand til like rask omstilling mtp samhandling og digital kompetanse. Det viser hvor viktig de er å fortløpende bygge kompetanse og å være med på den teknologiske utviklingen.