Harald Schjelderup er konsernsjef i BOB.
Harald Schjelderup er konsernsjef i BOB.

I dag snakker vi med: Harald Schjelderup

23.04.2020

- Vi er mest spent på hvordan bolig- og eiendomsmarkedet blir påvirket i det lengre løp. Kanskje må vi sette salget på vent for noen av prosjektene våre, forteller Harald Schjelderup.

____________________________________________
Navn:                Harald Schjelderup
Tittel:                Konsernsjef
Bedrift:              BOB
Omsetning:      ca. 408 millioner (konsern) og ca. 103 millioner (morselskap)
Ansatte:            162
Kjernevirksomhet: Bygge og drifte gode boliger og bomiljøer, inkludert næringseiendommer, for BOB-medlemmer og kunder
_____________________________________________

Hvordan står det til?
- I BOB står det bra til, selv om vi har møtt på mange nye problemstillinger som skal løses. Vårt mål har vært å fortsette med planlegging av nye boliger, bistå våre medlemmer og fortsatt være et kompetansehus som er tilgjengelig for våre kunder på samme måte som alltid. Men for all del; vår hverdag ble jo også snudd litt på hodet nesten over natten.

Hvilke utfordringer har dere støtt på, og hvordan har dere løst det?
- Hos noen av våre medarbeidere har arbeidsmengden gått betydelig ned, først og fremst hos våre håndverkere. Vi har med unntak av akutte hendelser ikke tatt på oss oppdrag i private hjem under pandemien, og noen av næringsbyggene som vi drifter, har vært stengt. Derfor har vi hatt noen permitteringer, men heldigvis ikke så mange. I andre avdelinger har det derimot vært supertravelt, og de har arbeidet hva remmer og tøy kan holde fra hjemmekontor. Vi har stengt BOB-huset, så alle møter og kundetreff har vært digitale. Først nå åpner vi forsiktig opp, men da er det jo desto viktigere å følge alle smittevernsråd.

Hvordan opplever de ansatte det som skjer?
- De har på en imponerende måte snudd seg rundt og sørget for at BOB tross en helt annen arbeidshverdag, har kunnet drive så normalt som mulig. Men vi er oppmerksomme på slitasje, og for noen er ikke hjemmekontor ideelt. Noen har barn de skal undervise, mens andre savner intenst småpraten med kolleger.

På hvilken måte har du blitt utfordret som leder?
- I BOB er vi privilegerte som kun i mildere grad har blitt truffet av pandemien i motsetning til mange andre. Min egen utfordring har vært to-delt. Det første var praktisk: Hvordan lede en organisasjon digitalt parallelt med å være hjemmelærer og SFO-leder for en seksåring. Det andre har vært å få oversikt over hvordan vi økonomisk blir påvirket, spesielt når det gjelder likviditet. Så langt er vi truffet i mildere grad, men vi vet ennå ikke alle langsiktige effekter.

Hvilke varige samfunnsendringer tror du korona-pandemien vil føre til?
- Jeg tror vi kan få effekter i minst to ulike retninger. Den ene er at mange gleder seg til å kunne være sammen med andre, reise igjen, og ta opp igjen internasjonalt arbeid og samarbeid. Den andre er at vi vender oss innover mot oss selv, blir mer skeptiske til kontakt, og mer opptatt av hus, hage og nasjon. For BOBs del er vi mest spent på hvordan bolig- og eiendomsmarkedet blir påvirket i det lengre løp. Fra å bygge mye i Damsgårdssundet har vi nå mange boligprosjekter under utvikling i et større geografisk område. Vi er spent på om vi må sette salget på vent for noen av prosjektene.