Berit Rokne er rektor ved Høgskulen på Vestlandet.
Berit Rokne er rektor ved Høgskulen på Vestlandet.

I dag snakker vi med: Berit Rokne

26.04.2020

- Jeg savner uformelle og formelle møter med studenter og ansatte og ikke minst omverdenen, forteller Berit Rokne.
__________________________________________
Navn:                Berit Rokne
Stilling:              Rektor
Virksomhet:        Høgskulen på Vestlandet
Omsetning:        ca 2,2 milliarder
Ansatte:            1 800
Studenter:         16 000
Studiesteder:      Bergen, Haugesund, Stord, Førde og Sogndal
Kjernevirksomhet: Utdanning og forskning
___________________________________________


Hvordan står det til?
- Det står bra til ved HVL selv i disse korona-tider. Vi har snudd oss rundt og tilbyr all undervisning og alle eksamener digitalt. Det er også mye å glede seg over når det gjelder søkertall til høsten. Aldri har så mange søkt seg til HVL. Vi har økning i førsteprioritetssøkere på 8,2%.

Hvilke utfordringer har dere støtt på, og hvordan har dere løst det?
- Utfordringene er som ellers i samfunnet. Vi må etterleve smittevernreglene, og det gjør at ansatte har hjemmekontor, og undervisning skjer digitalt. Vi får det til, men det er krevende.

Hvordan opplever de ansatte det som skjer?
- De ansatte klager ikke. Dette er en nasjonal dugnad hvor vi også må delta på vår måte. Jeg er imponert over innsatsen.

På hvilken måte har du blitt utfordret som leder?
- Å styre en institusjon med 16 000 studenter og 1 800 ansatte virtuelt er annerledes. Jeg savner uformelle og formelle møter med studenter og ansatte og ikke minst omverdenen. HVL vil være tett på. Selv om vi er det digitalt, så er det ikke det samme. Fysiske møter gir andre muligheter med kreativitet og spontanitet. Men ledergruppen ved HVL er samkjørt og kjenner hverandre godt. Det letter det digitale samværet.

Hvilke varige endringer tror du korona-pandemien vil føre til, f.eks. når det gjelder undervisning?
- Jeg håper pandemien har gitt oss en tankevekker, ikke bare i utdanningssammenheng med å se de digitale mulighetene, men også i måten vi lever livene våre på.