Anne S. Posner er partner og daglig leder i Bønes Virik.
Anne S. Posner er partner og daglig leder i Bønes Virik.

I dag snakker vi med: Anne S. Posner

24.04.2020

- Vår hovedoppgave er å bringe mennesker sammen. Da Norge stengte ned 12. mars fryktet vi at dette ville bli en utfordring fordi alt plutselig handlet om å holde mennesker fra hverandre, sier partner og daglig leder Anne S. Posner i Bønes Virik.

_______________________________________________
Navn:                  Anne S. Posner
Tittel:                  Partner og daglig leder
Omsetning:        I 2019, 26 millioner (+27% ifht 2018)
Organisasjon:    Bønes Virik AS
Ansatte:              13 (6 i Bergen, 7 i Oslo)
Kjernevirksomhet: Rekruttering av ledere / fagspesialister / styrer
________________________________________________


Hvordan står det til?
- Det går bra med oss i Bønes Virik, men vi merker koronakrisen, det er klart. Starten på året var god, og det kommer fortsatt nye oppdrag, men litt færre enn før, og noen rekrutteringsoppdrag er utsatt. Vi har tett kontakt med oppdragsgivere, kandidater og nettverk, og de fleste er berørt av krisen. Det er veldig tøft for noen, mens andre ikke er rammet like hardt.

-Vi er ved godt mot uten å være naive, og hos oss er det «business as usual» så langt det er mulig.

På hvilken måte blir Bønes Virik rammet av koronaviruset?
- Vår hovedoppgave er å bringe mennesker sammen. Da Norge stengte ned 12. mars fryktet vi at dette ville bli en utfordring fordi alt plutselig handlet om å holde mennesker fra hverandre.

-Vi flyttet umiddelbart alle pågående oppdrag til Teams og møtte stor velvillighet og forståelse fra både kunder og kandidater.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Nå, som alltid, handler det om å lede med kaldt hode og varmt hjerte. Det er utfordrende å manøvrere i et ukjent farvann på ubestemt tid. Lover og regler endres stadig, og det er krevende å holde seg oppdatert. Jeg er heldig som har et flott team rundt meg der alle bidrar for å komme igjennom dette.

- Informasjon, kommunikasjon og nærvær er viktig ved fysisk fravær. Takk og pris for Teams som vi bruker til alt fra ledermøter til uformelle kaffeprater. Vi har kontorer i Bergen og Oslo og det gode samholdet i Bønes Virik er blitt enda bedre fordi vi nå ser hverandre oftere enn noen sinne. Det er veldig kjekt!

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?
- Vi ikke kan ta noe for gitt. Endringsvilje og omstillingsevne er viktig, og tillit er avgjørende for å få til godt lederskap og dugnadsarbeid når tilværelsen forandrer seg over natten. «Cash is King», og jeg tror flere bedriftsledere og eiere i fremtiden vil legge noe til side i gode tider for å ha en «krigskasse» i bakhånd.

-I våre lederrekrutteringer har vi alltid sett etter egenskaper som stressmestring og emosjonell balanse, kombinert med evne til beslutningstaking og kommunikasjon. Koronakrisen har tydeliggjort hvor viktig disse trekkene er for å kunne utøve god kriseledelse og skape tillit.

- Det er fint å se at vi som samfunn har klart å omstille oss til en annerledes hverdag i rekordfart, og jeg tror denne tiden vil endre manges måte å jobbe på for alltid. Digitaliseringen i Norge var godt i gang før krisen, og AI og robotisering blir nå anvendt på nye områder i samfunnet. Dette er erfaring og kompetanse jeg tror mange land vil etterspørre etter krisen, og det kan gi norske bedrifter kommersielle muligheter globalt.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen
- Positiviteten, pågangsmotet, humøret hos alle i Bønes Virik, og viljen til å tilpasse seg en usikker tilværelse. Det er jeg er så takknemlig for, og jeg kan nå relatere til uttrykket å «stå sammen i krigen». Mye er blitt mer personlig, og vi kommer tettere på hverandre selv om alle sitter på hjemmekontor og bare møtes digitalt. Jeg er synes myndighetene styrer landet på en tydelig og tillitsvekkende måte, og det er godt å se dugnadsånden i samfunnet, ønsket til å bidra utover eget ansvarsområde, støtten og varmen mellom mennesker.

På hvilken måte kobler du av?
- Jeg har mine lufteturer i Fantoftskogen, er glad i yoga, og har begynt å se serier på Netflix. Det som er mest hyggelig er at familien hver dag samles til middag, quiz og andre samtaleemner enn korona. I helgen var vi hos nabovenner på behørig avstandsbesøk og nøt finværet sammen.

Hvilke læringspunkter sitter du igjen med så langt?
-Koronakrisen har ført til utvikling av nye forretningsmodeller, vi er blitt litt mer kreative og har kommet oss ut av vante spor. Det går fint å gjennomføre rekrutteringsprosesser digitalt. Prosessen er den samme, og kvalitet og grundighet ivaretas som før.

Likevel gleder vi oss til å invitere til fysiske møter igjen, og starter nå forsiktig med å la finalekandidater møte oppdragsgiver ansikt til ansikt. Vi følger smittevernreglene, og har et lager med såpe og Antibac! Det blir nok en god kombinasjon av fysiske og digitale møter når verden igjen blir mer som før.