Øyvind Storheim er daglig leder i Kulturoperatørene.
Øyvind Storheim er daglig leder i Kulturoperatørene.

I dag snakker vi med: Øyvind Storheim

27.04.2020

- Folk savner de fysiske møteplassene nå. Den digitale verden erstatter ikke de gode møtene mennesker imellom, forteller Øyvind Storheim.

___________________________________________
Navn:                   Øyvind Storheim
Stilling:                Daglig leder
Virksomhet:        Kulturoperatørene AS
Omsetning:         25 millioner
Ansatte:               4
Kjernevirksomhet: Produksjon av arrangementer
___________________________________________


Hvordan står det til i Kulturoperatørene?
- Det står bra til! Det er helt klart annerledes tider og med store utfordringer for hele bransjen vår. Men vi har valgt å se på nye muligheter, og hjelpe kundene våre best mulig med gode løsninger og erstatninger for arrangementer som nå bortfaller, og det er spennende. Neste uke gjennomfører vi for eksempel Nordiske Mediedager sin aller første Online-konferanse som en alternativ måte å samle mediebransjen på og gi faglig påfyll.

Hvilke utfordringer har dere støtt på, og hvordan har dere løst det?
- Det er jo åpenbart en utfordring å leve av å lage store arrangementer når vi har et forbud om å samle mennesker. Vi har måttet utsette en rekke arrangementer, og mye av tiden har gått med til å finne nye datoer og overføre avtaler med leverandører, artister og andre. Men vi løser også utfordringen med å lage arrangementene på andre måter enn før med en økt digital satsing. Mennesker møtes fremdeles, men på andre måter, og mange ønsker vår hjelp til å fasilitere dette. Vi opplever også at vi har frigjort tid til å være kreative og tenke nye løsninger og muligheter, og det er et spennende element oppi dette.

På hvilken måte har du blitt utfordret som leder?
- Min viktigste jobb som leder er jo å sikre at vi har trygge arbeidsplasser i andre enden av dette, og det føler vi oss trygge på at vi har. Vi har en god økonomi i selskapet, og gode tiltak fra myndighetene hjelper oss. Derfor har det vært viktig for meg å tenke langsiktig, og ta vare på medarbeiderne våre. Alle har gjort en kjempejobb med å hjelpe kundene våre til nye og gode løsninger for sine arrangementer, slik at jeg som leder har kunnet tenke kreativt i forhold til nye muligheter. Det har allerede ført til både nye oppdrag og nye kunder.

Hvilke varige endringer tror du korona-pandemien vil føre til, f.eks. når det gjelder arrangementer?
- Jeg tror nok vi snakker om en del praktiske endringer som vil gjelde i ganske lang tid i forhold til utvidede smitteverntiltak under arrangementer. Dette kan for eksempel være at personer med symptomer på sykdom må holde seg hjemme, økt fokus på håndvask, og endringer i serveringsløsninger for å unngå smittekilder. Men vi får mange tilbakemeldinger om at folk savner de fysiske møteplassene nå. Den digitale verden erstatter ikke de gode møtene mennesker imellom, så vi tror at behovet for fysiske møteplasser vil være minst like stort når vi kommer gjennom denne krevende perioden. Fysiske møter vil kanskje settes ekstra stor pris på nå når vi har erfart hvordan det er å ikke kunne møtes.