Veslemøy Tvedt Fredriksen er adm. direktør i Eiendomsmegler Vest.
Veslemøy Tvedt Fredriksen er adm. direktør i Eiendomsmegler Vest.

- Et «vi» og ikke bare et «jeg»

31.03.2020

- Det går faktisk bedre enn jeg fryktet for tre uker siden. Midt oppi alt det vanskelige, gleder jeg meg over at det i Norge er blitt et «vi» og ikke bare «jeg».

_______________________________________________

Navn:                    Veslemøy Tvedt Fredriksen
Tittel:                    Administrerende direktør
Bedrift:                 Eiendomsmegler Vest
Omsetning:          320 millioner kr
Ansatte:               130 fordelt på 22 kontorer
Kjernevirksomhet: Salg og rådgivning innen alle segmenter i boligmarkedet
________________________________________________

Hvordan står det til?
Etter forholdene bra, bedre enn det jeg fryktet for tre uker siden. Vi gikk i koronasjokk i starten og brukte alle krefter på å forstå smitterisiko, sette opp beredskap og sikre at vi kunne gjennomføre bolighandel og visninger på en trygg måte. Så fant føttene fast grunn igjen og nå befinner vi oss på mange måter i en «ny normal» i en veldig unormal tid. Usikkerheten er likevel krevende. Mange kunder er selvsagt også usikre på om det er smart å selge, smart å kjøpe, om det er trygt å gå på visning eller om det er smart å vente.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
Det plutselige fallet i volum førte til at vi permitterte flere av våre medarbeidere helt eller delvis. Det er vanskelig å permittere dyktige og motiverte folk. Jeg er virkelig imponert over hvor godt medarbeidere og ledere hos oss har forholdt seg til situasjonen og akseptert at drastiske tiltak er nødvendig. Jeg får allerede mange meldinger fra folk som gleder seg til å komme tilbake til full jobb. Jeg motiveres veldig av å tenke på at det vi gjør nå skal gi oss alle en god og sterk arbeidsplass for fremtiden.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
I starten var den viktigste oppgaven å få oversikt, hindre smittespredning, prøve å etablere gode beredskapsplaner og ikke minst kommunisere tydelig. Vi jobbet intenst med å sortere informasjon, vurdere grep og konsekvenser og samtidig prøve å se medarbeidere, fange opp stemningen. Det var ganske hektisk. Men midt oppi alt så oppleves også lederansvaret som meningsfylt. Alt vi gjør, gjør vi for å sikre at vi kommer igjennom denne situasjonen med et sterkt Eiendomsmegler Vest, hvor kunder og medarbeidere opplever å bli ivaretatt. Vi skal ta valg i dag som gjør at vi skal kunne utføre oppdraget vårt i fremtiden. Hvordan vi ser og behandler medarbeidere i denne tiden er avgjørende for å beholde den engasjerte og fine gjengen som jobber hos oss i dag.
Det aller mest utfordrende er kanskje å håndtere alle «både og-situasjonene». Innskrenkninger i drift på den ene siden og samtidig gi full gass for kundene på den andre. Jeg skal formidle informasjon om den negative utviklingen og forberede folk på mulige permitteringer, men også forteller om lyspunkter, gode prestasjoner og positive kundehistorier.
Og midt oppi alt dette handler det om å ta grep i tide, ikke for raskt og absolutt ikke for sent.

Hva synes du om myndighetenes ulike tiltak?
Jo flere virkemidler som presenteres, jo bedre står den totale tiltakspakken seg. I starten virket det smått og lite treffsikkert, men jeg har stor forståelse for at situasjonen er kompleks og at det må tas i en rekkefølge. Jeg er bekymret for at næringene som rammes hardest ikke klarer å gjenskape arbeidsplassene når dette er over. Vi kommer nok til å møte en annen virkelighet. Nå når det har gått noen uker siden 12. mars, så er jeg imponert over kapasiteten til fremtredende politikere som Erna Solberg, Monica Mæland og Bent Høie, og mange dyktige folk i Folkehelseinstituttet og helsevesenet som vi har blitt kjent med gjennom media. Jeg oppfatter at de kommuniserer noenlunde i øyehøyde med befolkningen.

Hva synes du er det aller mest problematiske med korona-epidemien?
Det vanskelige både som leder og privatperson er jo å forholde seg til at tidsaspektet er ukjent. Det er også vanskelig å fullt ut forstå hvor farlig viruset egentlig er og hvor høy grad av restriksjoner vi som samfunn egentlig tåler over lang tid. I et demokrati er vi opptatt av transparens, medvirkning og frihet. Den modellen vi følger nå, setter nok en del av disse verdiene under press. Samtidig får vi demonstrert samhold, dugnadsånd og solidaritet som er fantastiske verdier i samfunnet vårt.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
At det har gått raskt og fint å få samfunnet til å tilpasse seg nye retningslinjer, at vi har en sterk, kollektiv lojalitet knyttet til smitteverntiltak. Jeg er imponert over at skolene etablerte en form for digital undervisning nærmest over natten. Jeg synes det er utrolig positivt at det i større grad er blitt et «vi» og ikke bare «jeg».

Hvordan kobler du av?
Generelt er jeg ganske god på å koble av, men jeg skal innrømme at jeg i flere uker nå har tenkt «Når bare denne uken er over, så…» Det har vært mye jobbing og intense dager. Jeg sover ganske godt om natten, det er definitivt en fordel, og så klarner jeg hodet med en tur i frisk luft. Men når denne uken er over, da skal jeg virkelig lage meg noen nye gode rutiner som gir mer tid til familien min, og mer frisk luft.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste korona-epidemien lærte deg?
At vi på mange nivå, som folk, som organisasjon, som familie, hadde evne til å samarbeide for fellesskapets beste når vi må. At alle de nye samarbeidsformene og digitale verktøyene vi tok i bruk bare var starten på en enklere arbeidshverdag. At naturen kan kvikne til hvis vi handler raskt, se bare på bildene fra Venezia, der kanalene plutselig har klart vann og er fulle av småfisk! I storbyer kan folk plutselig se blå himmel etter å ha levd under en grå sky i årevis.

Så tror jeg helt sikkert at en lærdom vil være at jeg fint kunne tatt meg mer tid med familien min og flere turer i frisk luft også mens det stod på som verst.