Vasan Singaravel er Contract Manager i Clariant Oil Services UK & Scandinavia.
Vasan Singaravel er Contract Manager i Clariant Oil Services UK & Scandinavia.

I dag snakker vi med: Vasan Singaravel

31.03.2020

- God kommunikasjon og løsningsorientert dialog er svært viktig for oss alle og noe jeg har hatt ekstra fokus på i disse dagene, sier Vasan Singaravel, Contract Manager i Clariant Oil Services UK & Scandinavia.

______________________________________________

Navn:                    Vasan Singaravel
Tittel:                   Contract Manager. Leder av ressursgruppe for mangfold og inkludering
Bedrift:                 Clariant Oil Services UK & Scandinavia
Omsetning:          300 MNOK
Kjernevirksomhet: Produksjonskjemikalier & services til Olje- og gass industri
______________________________________________

Hvordan står det til?
- I likhet med mange andre er vi sterkt berørt av alt som skjer nasjonalt og globalt knytte til COVID-19 og det voldsomme fallet i oljeprisen i markedet. Likevel går mye som normalt hos oss siden vår virksomhet er sterkt knyttet til produksjonen ute på plattformene. Vanskelig å si hvordan det vil utvikle seg etter hvert som operatørene velger å redusere produksjonen pga. vedvarende lav oljepris. 

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Det er selvfølgelig en utfordrende situasjon, men det positive er at folk tar ansvar og viser fleksibilitet i en krevende hverdag. Vi er også i en bransje hvor vi samarbeider tett med kollegaer i andre land, men jeg opplever motiverte folk som ønsker å stå sammen og komme gjennom dette.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Som leder er du nødt til å ta hensyn til det menneskelige opp mot prioriteringene til bedriften, og finne den rette balansen hvor jeg kan motivere meg selv og mine kollegaer i hverdagen. Jeg forsøker å holde motivasjonen oppe og gjør de rette prioriteringene sammen med mitt team og ledelsen. God kommunikasjon og løsningsorientert dialog er svært viktig for oss alle og det er noe jeg har hatt ekstra fokus på i disse dagene.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Norske myndigheter har satt i gang flere viktige tiltak for å håndtere situasjonen og minimere smittespredning av COVID-19. Jeg mener at Norge har en tydelig regjering med statsminister Erna Solberg i spissen som håndterer krisen sammen med andre partier på stortinget. Det er helt riktig at de setter i gang flere hjelpepakker som tar seg av økonomien til enkeltmennesker, kontantstøtte for bedrifter og andre samfunnsaktører som blir ekstremt skadelidende i denne perioden. Det er gode tiltak for næringslivet i vår region innen olje- og gass, fiskeri og reiseliv.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
- Kombinasjonen av COVID-19 og rekordlav oljepris er problematisk for oss. Det vil gi ettervirkninger som kommer til å påvirke oss i tiden framover, men ingen vet sikkert hvor lenge og hvor hardt det vil ramme oss. I en tid hvor mange permitteres, og arbeidsledigheten stiger til værs er det en stor påkjenning for alle, og det er ekstra krevende for flere av våre landsmenn som kommer fra minoritetsmiljøer med langt mindre nettverk og muligheter enn oss andre. I tillegg viser det at pga. språk- og levekårsutfordringer er det flere i minoritetsmiljøer som kan bli mer utsatt for korona-epidemien.

Mange av disse menneskene har jo jobber innen service – og reiselivsbransjen som kan blir borte for alltid pga. langtidsvirkningen av krisen. Det er heller ikke lett for flere i denne gruppen å få seg en jobb i et allerede fullt arbeidsmarked hvor de må komme gjennom flere kvalifiserte kandidater. Jeg er bekymret for at dette kommer til å gi negative konsekvenser for mangfold, integrering og inkludering i årene framover.

Klarer du å koble av og ta deg inn igjen?
- Jeg bruker å gå noen kveldsturer i uka. Det er viktig etter lange dager hvor skillelinjene mellom hjemmekontor, hjemmeundervisning for barna og familietid er mer uklare.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- At vi har mange hverdagshelter som står opp for oss når vi trenger det som mest. Det er mange yrkesgrupper som gjør en fantastisk innsats for Norge, med helsepersonell i spissen. Jeg må også berømme den sterke dugnadsånden vi har sett de siste ukene.