Thor Småbrekke er konsernleder i Constructa.
Thor Småbrekke er konsernleder i Constructa.

I dag snakker vi med: Thor Småbrekke

18.03.2020

- Det mest rasjonelle ville vært å permittere ansatte. Vi vurderer dette fortløpende, men ønsker først og fremst å holde prosjekter i gang og folk i arbeid, sier Thor Småbrekke.

_______________________________________

Navn:              Thor Småbrekke
Tittel:              Konsernleder
Bedrift:           Constructa Entreprenør AS
Omsetning:   ca 900 millioner kr
Ansatte:         ca 160
Kjernevirksomhet: Entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling innenfor alle typer byggeprosjekter.
________________________________________

Hvordan står det til?
Korona-epidemien setter oss i en absurd situasjon, men vi prøver å bevare fatningen. Vi har innført en lang rekke tiltak på byggeplasser og administrasjonen. Constructa har fortsatt alle aktuelle prosjekter i gang. Det inkluderer tre skoler, et sykehjem, et boligprosjekt og arbeid på Bergen rådhus. På Åsane videregående skole har vi tirsdag 90 menn og kvinner i arbeid, det normale er 130. Dette skyldes ikke permitteringer, men karantenetilfeller og sykmeldinger.
Vi mener at vi begrenser skadevirkningene best ved å holde prosjektene i gang, men vi klarer ikke opprettholde en normal produksjon når så mange er borte. Entreprisene blir ikke ferdige til avtalt tid. Situasjonen med force majeure gir oss fristforlengelse, men vi får ikke dekket de løpende utgiftene disse utsettelsene innebærer for oss. Vi møter stor forståelse fra kommuner og fylkeskommunen, dialogen er god. Statsministerens kontor ønsker at byggebransjen holder hjulene i sving, så vi ber våre oppdragsgivere bidra til å holde næringen i gang. Konsekvensene for våre oppdragsgivere blir større dersom vi må kaste kortene og permittere folk. Regningen havner da hos det offentlige og må tas av NAV.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
De aller fleste har en svært positiv innstilling. Våre polske arbeidstakere møter noen ekstra utfordringer når hjemlandet ber dem reise hjem. Vi betrakter dem som våre faste ansatte og ser ikke helt verdien av at friske folk ikke skal jobbe. Kollegaene våre gjør det beste ut av situasjonen, enten de arbeider hjemmefra eller på byggeplassene. Vi opprettholder en minimal stab på kontoret. Nettmøter det blitt det normale, og det fungere overraskende godt.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
Kommunikasjonen med de ansatte er en stor utfordring. Det er vanskelig å bli god nok, behovet for rett og relevant informasjon er stort. Det viktigste nå er å fortelle organisasjonen hva vi gjør og hvordan vi gjør vårt ytterste for å holde folk i arbeid. Heldigvis har jeg en svært dyktig stab som hjelper meg med dette.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
Jeg vil berømme henne og et bredt politisk flertall for tiltakene så langt. Jeg er særlig fornøyd med endringene i permisjonsregler og sykelønnsordningen. Men det er uhyre viktig at regjeringen nå planlegger for tider etter dette. Hjulene må i gang igjen så snart som mulig, og både sentrale og lokale myndigheter må legge forholdene til rette. Det handler om økonomi, men også om at rette vedtak må fattes raskt nok.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
Usikkerheten. Det er krevende å ikke vite hvor lenge dette vil vare. Vi kan tilpasse oss mye, men landet bygges ikke fra hjemmekontor.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
Med forbehold om at det vedtas i Stortinget, vil jeg peke på myndighetenes raske og effektive respons på utfordringer knyttet til permisjonsregler og sykelønn. Jeg vil også berømme våre ansatte som får hverdagen til å fungere på tross av et hav av utfordringer.

Hvordan kobler du av?
Jeg liker motbakker, og nå kan jo det komme godt med i mer enn én forstand. Jeg finner tid til å gå opp Stoltzekleiven og opp på Ulriken. Fysisk aktivitet gjør godt, og det skaper litt nødvendig distanse til jobben. Det har nok hendt at jeg har funnet løsninger på veien opp.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?
Det er lurt å ta det litt med ro når noe dramatisk inntreffer. En må se helheten, ikke la seg stresse til å foreta irrasjonelle beslutninger.