Petter på hjemmekontor. I bakgrunnen kunst av Ingrid Lønningdal.
Petter på hjemmekontor. I bakgrunnen kunst av Ingrid Lønningdal.

KODE på minimumsbluss

18.03.2020

- Jeg håper folk savner sine museum, utstillinger og konserter nå som de ikke er der, forteller administrerende direktør Petter Snare.

________________________________________________


Navn:                Petter Snare
Tittel:                Administrerende direktør
Bedrift:             KODE kunstmuseer og komponisthjem
Omsetning:     132 millioner kr
Ansatte:            79
Kjernevirksomhet:   Arrangementer og booking innen live underholdning.
___________________________________________________

Hvordan er status? 
Museene er stengt, og vi har sendt permitteringsvarsel. Vi har måttet avlyse konserter og utstillinger. Så status er at vi driver på minimumsbluss for å holde hodet over vannet.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
Alle opplever dette som tungt. Permitteringsvarsel er kritisk for alle, og vi kan ikke gjøre det vi aller helst vil – være tilstede og åpen for Bergen og alle besøkende.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
Dette er jo en ny virkelighet som få av oss så komme. Vi må navigere mellom å ivareta ansatte, og det som er vår kjerneoppgave – ha omsorg for kunsten og kulturaven. Vi skal ut av dette på den andre siden uten å ligge med brukket rygg. Vi skal få det til, og alle på KODE er med å drar lasset. 

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
Vi har så langt opplevd betydelig usikkerhet om de tiltakene som regjeringen kommer med, også omfatter de store kulturinstitusjonene. Vi håper jo det, men ville se det som en betydelig fordel om vi nå fikk særskilte tiltak rettet mot vi som ivaretar kulturarven. Vi er helt avhengig av å selge billetter, og alle våre inntekter forsvant over natten. 

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
Usikkerheten. Og at vi ikke kan planlegge – for oss som normalt har en to til tre års horisont på planlegging, så er det lett å bli rådvill. Men vi skal snu oss raskt rundt, og levere kunst til Bergen igjen så raskt det lar seg gjøre. 

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
Norge står sammen. Vi er alle innstilt på at dette skal vi komme oss gjennom.

Hvordan kobler du av?
Har ikke koblet så mye av i det siste, mye som skal holdes fast i, og få landet. Men nå gleder jeg meg til å sette meg ned med noen bøker, og X-boxen.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?
Jeg håper at det viktigste vi har lært er at ting går bra, dette skal vi komme over. Og at folk savner sine museum når de ikke er der.