Petter Ole Jakobsen sitter på hjemmekontor i Damsgårdssundet med god ryggdekning.
Petter Ole Jakobsen sitter på hjemmekontor i Damsgårdssundet med god ryggdekning.

I dag snakker vi med: Petter Ole Jakobsen

18.03.2020

Vizrt har en egen COVID 19 responsgruppe. - Vi ser aktivt etter å flytte fokus over mot produkter som gjør det enklere for våre kunder å arbeide hjemmefra – også med tanke på tv-produksjoner, forteller Petter Ole Jakobsen.

________________________________________________

Navn:               Petter Ole Jakobsen
Tittel:               Co-founder and Chief Executive
Bedrift:            Vizrt
Omsetning:     2 milliarder kr
Ansatte:          800 (globalt)
Kjernevirksomhet:   Nyheter/TV/Teknologi
___________________________________________________

Hvordan er status? 
Som de fleste andre bedrifter så har vi sendt de som kan jobbe hjemmefra hjem.  Det gjelder globalt og for mange funksjoner fungerer dette fint.  Vi antar dog at salg av mange av produktene våre blir redusert.  Eksempelvis er markedet for systemer til dekning av direkte sport omtrent vekke akkurat nå.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
Vi har fra starten av prioritert informasjon, organisert oss med egen COVID-19 responsgruppe.  Våre egne ansatte tar dette veldig alvorlig og reagerer som befolkningen ellers – på forskjellige måter.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
Det er utfordrende – både med å ivareta de ansatte samtidig som vi får utfordringer på salg av enkelte produkter.  Vi ser dog aktivt etter å flytte på fokus over mot produkter som gjør det enklere for våre kunder å arbeide hjemmefra – også med tanke på tv-produksjoner.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
De virker målrettet og nødvendige. 

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
At vi i lang tid vil måtte leve med en stadig voksende smitte og hva det medfører – spesielt overfor eldre og andre utsatte grupper.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
Egentlig ikke så mye, men om jeg skal nevne noe så er det samholdet i befolkningen og at tiltakene som er satt i verk ser ut til å bli respektert av de fleste.

Hvordan kobler du av?
Bøker, TV og videosamtaler med familien.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?
At vi må ta tegn på Pandemi alvorlig på et tidlig tidspunkt. Men det er tidlig å komme med ett svar på dette.  Det er vanskelig å forstå hvordan dette ser ut om noen måneder.