Peggy Krantz-Underland er innkjøpsdirektør i Equinor
Peggy Krantz-Underland er innkjøpsdirektør i Equinor

I dag snakker vi med: Peggy Krantz-Underland

31.03.2020

I oljemarkedet opplever man nå to kriser samtidig: Pandemien gir bortfall av transport i verden og betydelig mindre etterspørsel etter olje, og uenigheten mellom oljeland gir betydelig fall i oljepris. Nedturen antas å få effekter i lang tid framover. Lyspunktet er at det ikke er påvist smitte på sokkelen.

________________________________________________
Navn:                Peggy Krantz-Underland
Tittel:                Innkjøpsdirektør, med innkjøp på 162 mrd i 2019
Bedrift:             Equinor
Ansatte:           21.000
Kjernevirksomhet: Energiselskap
_________________________________________________

Hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Vi har aldri tidligere hatt både et tilbudssjokk og et etterspørselssjokk samtidig. Skip og fly går ikke som før, og det gir lavere forbruk. Samtidig har økt tilbud av olje fra de store oljeprodusentene medført en halvering av oljeprisen på kort tid. Samlet gir dette et dramatisk inntektsfall.
Hovedfokus nå har selvsagt vært å begrense spredning av viruset og å ivareta sikkerhet og helse for alle som jobber for Equinor. Samtidig er det viktig både for Norge og industrien at vi klarer å holde driften og virksomheten i gang. Og vi har klart å holde alle våre anlegg offshore i drift. Vi har ingen påvist smitte på sokkelen i dag.

- Vi har måtte prioritere tøft og redusere virksomhet som ikke er kritisk for sikkerhet eller produksjon som vedlikeholdsarbeid og modifikasjonsarbeid. Derfor er mange offshorearbeidere sendt på land.

- På verft i Norge som har oppdrag for oss er ca 3000 utenlandske arbeidere returnert til sine hjemland. Dette gir betydelig redusert aktivitet, og at prosjektene får problemer med fremdrift. Samtidig er vi stolt av at vi på det nye Sverdrup-feltet har klart å sette en ny brønn i produksjon, og det bidrar til at vi holder produksjonen oppe.

Du og Equinor er Norges største private innkjøper, og har derfor stor innvirkning på andre selskapers aktivitet. Reduserer dere nå betydelig på innkjøp og nye prosjekt?
- I fjor kjøpte vi for 162 mrd kroner fra 9000 leverandører. 70% av innkjøpene er fra norske leverandører. Nå opplever vi at alt går alt saktere i en periode, og med redusert fremdrift i prosjektene vil dette også treffe leverandørene.
Vi er helt avhengig av en god norsk leverandørindustri. - Vi har jobbet tett sammen med leverandørene siden krisen i 2014, og forbedret oss sammen. Det har gitt lavere kostnader og økt effektivitet og gjør oss bedre rustet til å møte denne krisen. Næringen må lære seg å leve med volatile oljepriser, samtidig er det vi opplever nå nok langt alvorligere enn oljekrisen i 2014.

- Hovedfokus nå er å sikre leveranser til å drive plattformene med nødvendig utstyr. Vi kjøper blant annet varer og tjenester fra Italia og Frankrike, og når grensene stenger blir dette vanskeligere. Så langt har vi fått lov å importere til tross for koronakrisen, men det er utfordrende. Heldigvis har vi dyktige leverandører som hjelper oss med å løse en del av disse utfordringene.

- Vi gjør alt vi kan for å holde aktiviteten i gang og holde folk i arbeid, men vi vet ikke hvor lenge dette vil vare og hvor alvorlig det blir. Men vi snakker hver dag med de største leverandørene. Og vi vil helt sikkert se et endret marked, konkurser og sammenslåinger.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
-Jeg leder 700 personer, og jeg og mine ledere bruker nå mye av vår arbeidstid på følge opp våre ansatte. Situasjonen og nye arbeidsmåter skaper usikkerhet, og med økt digitalisering og hjemmekontor er viktig å følge opp hvordan hver enkelt har det med psykososial helse og ergonomi.
Samtidig får vi nå god effekt av at vi i fjor kjørte omfattende kurs i anskaffelser om en digital arbeidsplass. Det vi da lærte om bruk av Teams binder oss nå sammen hver dag. Vi har også virtuell pausegym to ganger i uken som alle kan delta på, og det gir viktig avbrekk fra skjermen.

- Den andre rollen, som er kontakt med alle leverandører, er vanskeligere. For alle er bildet uoversiktlig og de fleste vet ikke konsekvensene for sin bedrift av det vi nå opplever. Vi har som rettesnor at vi også skal skape verdi sammen med våre leverandører, og vi jobber hardt for å minimere konsekvenser.
Derfor prøver vi å holde god kontakt og opprettholde innkjøp hos dem. I samarbeid med leverandørene har vi også videreformidlet behov ved de norske verftene for noen av dem som er sendt hjem fra plattformer.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
-Myndighetenes karantenetiltak treffer oss som alle andre. Vi forholder oss til myndighetens tiltak og retter oss etter dem, det viktigste som sagt er å begrense smittespredning, men hverdagen blir vanskeligere med de gjeldende karantenereglene.
- Vi reduserer våre investeringer for innværende år med 15-25 mrd som følge av korona og oljeprisen, blant annet har vi stanset boring på land i USA. Og mye av dette er også som følge av arbeid som ikke er mulig å gjennomføre i den situasjon verden i dag er i.
Samtidig har vi 21 nye prosjekter på planen for 2020-2022, og 20 av dem er i Norge. Vårt mål er å gjennomføre disse, men fremdriften blir utfordrende med redusert kapasitet på verftene. Og vi jobber også med myndighetene for med tiltak for å holde oppe aktivitet og sysselsetting.

Det er også positivt at myndighetene har signalisert økt satsing på havvind og CO2-lagring. Vi har jo over lang tid jobbet med Northern Light prosjektet sammen med Shell og Total. Dette er et banebrytende prosjekt hvor vi opplever stor interesse fra hele Europa. Og det satses som før på våre planlagte havvindprosjekt og arbeidet med å elektrifisere stadig større del av sokkelen.