Paul Christian Rieber kobler av med turer på Gullfjellet i sitt "koronafrie drømmeland".
Paul Christian Rieber kobler av med turer på Gullfjellet i sitt "koronafrie drømmeland".

I dag snakker vi med: Paul Christian Rieber

27.03.2020

Jeg trenger luft og natur. Jeg var på Gullfjellet nettopp og så til min glede at det var et liv utenfor koronakrisen. Og jeg har gjort meg en interessant refleksjon. Jeg har nemlig ikke hørt EN som liker hjemmekontor av alle de som leier hos oss. Konseptet har blitt noe romantisert tidligere, nå ser vi hvordan det faktisk er, forteller Paul Christian Rieber.

________________________________________________

Navn:               Paul Christian Rieber
Tittel:               Adm. direktør
Bedrift:            GC Rieber AS
Omsetning:     2 milliarder kr
Ansatte:          500 (globalt)
Kjernevirksomhet:   Eiendom, shipping, transport, produksjon m.m.
___________________________________________________

 

Hvordan står det til? 
GC Rieber har levd i 140 år, jeg har bare rukket å være med i 30 av de. Noen kriser har det imidlertid vært, oljekrisen, shipping, dot com, finanskrisen - verden trodde jo til og med at alt skulle bukke under når vi skiftet fra år 1999 til 2000. Men da jeg reflekterte over dette var det også naturlig å prate med min far som snart er 95. Han minnet om at selskapet overlevde både depresjonen i 1929, de harde 30 årene og to verdenskriger. Det gav meg inspirasjon til å tenke at det kommer et liv etter dette. 

Det vi må huske på her på Vestlandet er at mange har hatt en sammenhengende krise i seks år nå, siden oljekrisen i 2014. Den gang mistet vi 80% av topplinjen og det kom ingen krisepakker. Vi lever i alle fall fortsatt! Vi har brukt krisen til omstilling og etablering av nye virksomheter særlig inn mot offshore vind. Det kommer mange nye løsninger i og etter en slik krise.  

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i? 
Alle synes dette er krevende. Vi har respekt for at man er seg selv nærmest. Familie, barn og eldre - alle skal ta vare på seg og sine. Ingen familier har det likt. Samtidig ser vi at mange ansatte nå glitrer. De kommer med innspill og ideer, passer på hverandre og gir oppmuntring og løsninger. 

Vi leier også ut kontorer, her har jeg gjort meg en interessant refleksjon. Jeg har nemlig ikke hørt EN som liker hjemmekontor. Konseptet har blitt noe romantisert tidligere, nå ser vi hvordan det faktisk er. Det gjør meg optimistisk for da ser vi at vi ikke bare leier ut kvadratmeterne. Det er også en innholdsleveranse i forhold til miljø, kompetanse og erfaringsoverføring. For fremtiden ser dette bra ut!

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?  
Det er en kompleks situasjon. Typisk for en krise er at informasjon hyler fra alle kanter i høyt tempo. Jeg synes det er utfordrende at vi har så dårlig visibilitet - og at kommunikasjon er annerledes. Vi må ta en del beslutninger uten at vi enda ser det komplette bildet. Samtidig må vi skjære gjennom med enkelte avgjørelser og håpe vi gjør rett, men innse at det er nå vi kan gjøre feil. Det er imidlertid risikofylt å sitte for stille i båten.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for deg, og hvilke nye tiltak hadde vært viktig for din bedrift? 
Historien har vist at vår type bedrift faller litt mellom to stoler, for ikke er vi smb-bedrift  og ikke en så altfor stor bedrift. Men de generelle tiltak som er introdusert hjelper også oss. Jeg tar av meg hatten for "team Erna". Hun viser sterkt lederskap i en håpløs situasjon. Å sitte som en mindretallsregjering når man skal gjøre så store løft er en stor oppgave. Heldigvis viser opposisjonen at samarbeid er nøkkelen.

Jeg er også mektig imponert over hastigheten. Da Erna talte fredag 13. mars skjedde det ting umiddelbart etterpå. Lørdag kveld kom melding fra Skatteetaten. Alt var iverksatt. Mandag morgen er pengene tilbake i bedrift som arbeidskapital. 60 timers respons fra regjeringen er utrolig imponerende. Her har de gitt gass! 

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?  
Omfanget og usikkerheten. Nå møter vi de umulige avveiingene i forhold til helsemessige konsekvenser opp mot de økonomiske og sosiale. Hele befolkningen har også fått en åpenbaring rundt de dilemma og prioriteringer helsesektoren står overfor. Det er til de grader pest og kolera vi snakker om. 

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?  
Fortsatt ruller hjulene, noen av våre virksomheter går så det griner nå. Vi har virksomheter som leverer kritiske varer, Omega 3 til helsesektoren, Compact på Søfteland som produserer beredsskapsmat og nødrasjoner og salt som er en kritisk råvare. Likevel, det som har imponert mest er på det offentlige plan. Jeg er glad for at det synes som om alle politikerne og det offentlige apparatet nå har et felles prosjekt og utviser god samforstand. 

Hvordan kobler du av?  
Jeg trenger luft og natur. Jeg var på Gullfjellet nettopp og så til min glede at det var et liv utenfor koronakrisen. Det renser godt opp i toppen. Gullfjellet er nydelig nå.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?  
Vi får virkelig sett hva som bor i oss mennesker - fra bunn til topp. Vi deler med hverandre, vi står sammen. Jeg tenker tilbake på skolen når vi lærte om alt fra svartedauden til napoleonskrigene. Dette er noe de etter oss vil lese om. Jeg håper det kommer noen lærdommer fra det som skjer nå som fremtidens mennesker kan høste av. Dette kommer til å sette spor lenge.