Linn Magnussen Lillefosse er Head of Construction & Industry, Vestland i Adecco.
Linn Magnussen Lillefosse er Head of Construction & Industry, Vestland i Adecco.

I dag snakker vi med: Linn Magnussen Lillefosse

31.03.2020

- Vi ser et internt samarbeid og en kreativitet på tvers som er direkte imponerende, og som skaper nye muligheter, forteller Linn Magnussen Lillefosse i Adecco. Hun oppfordrer alle permitterte i regionen til å ta kontakt. - Vi konverterer daglig mange arbeidsledige inn i alternativt arbeid.

____________________________________________________
Navn:                   Linn Magnussen Lillefosse
Tittel:                   Head of Construction & Industry, Vestland
Bedrift:                Adecco
Omsetning:         3,1 MRD
Ansatte:               5000 ansatte
Kjernevirksomhet: Bemanning og rekruttering
______________________________________________________

Hvordan står det til?
- Det går bra med Adecco, men jeg skal ikke legge skjul på at det er krevende for veldig mange. Vi er et stort selskap med solide eierstrukturer og ressurser til å komme oss gjennom koronakrisen.
Som en direkte konsekvens av at deler av samfunnet vårt er nedstengt har vi permittert over 450 ansatte i Bergen. Det er utfordrende å være bemanningsselskap under slike omfattende tiltak, men intensjonen er å komme tilbake til normal drift så snart det lar seg gjøre.

Samtidig er det viktig å få frem at det er store forskjeller mellom ulike fagområder og forretningsområder. Hos oss er reiseliv, hotell og restaurant og skole og barnehage de som er hardest rammet. I det segmentet er det nesten ingen aktivitet nå. Å omstille fra full drift til nulldrift på noen dager er en krevende øvelse.

Innen bygg og industri har vi en motsatt situasjon med stor etterspørsel etter fagarbeidere. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig at bygg og anleggsnæringen opprettholder full produksjon. Mange av fagarbeiderne på byggeplassene ble rammet av karantenetiltak og dermed økte behovet utover det som er normalt i høysesong. Etterspørselen vil fortsette å øke jevnt i tiden som kommer for prosjektene skal gå som normalt. Bygg og anleggsnæringen er avhengig av arbeidsinnvandring, og således preget av stengte grenser.
Likevel er det fullt mulig å tilføre bransjen den arbeidskraften som er nødvendig. Det er over 400 000 arbeidsledige/permitterte på dagpengetiltak. Det er derfor viktig og nødvendig at de som er permittert fra sine arbeidsgivere er villige til å se andre muligheter, å kunne bidra i samfunnet.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
- Det er klart det oppleves som veldig usikkert for mange. Hovedsakelig handler dette om frykt for sykdom knyttet til seg selv og sine nærmeste. Videre er det selvsagt usikkerhet i forhold til egen arbeidssituasjon og en bekymring om hvordan man vil klare seg om dette blir langvarig.

Vi sier ofte i det daglige at alt «endrer» seg i høy takt – men dette har fått et nytt perspektiv de siste ukene. Likevel opplever vi et totalt felleskap langt utover normalen; de ansatte jobber sammen på tvers for å sikre vårt hovedmål; nemlig å få alle våre permitterte tilbake i arbeid så snart som mulig. Vi ser samarbeid og kreativitet på tvers som er direkte imponerende, og som skaper muligheter vi ikke vanligvis ser.

Adecco har stengt kontorene i denne perioden av smittevernhensyn. Våre ansatte finner alternative måter å jobbe på som styrker den digitale samhandlingen i et imponerende tempo. Det går overraskende bra å lede mange ansatte selv om man sitter på ulike lokasjoner – og vi lærer nye momenter innen kommunikasjon og digitalisering hver dag. Det er inspirerende.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Det som er desidert det viktigste nå som leder er å beholde roen og løse utfordringer løpende. Det finnes ikke noe viktigere. Akkurat nå er fokuset vårt menneskene. Vi jobber for å beholde arbeidsplasser og permittere færrest mulig. Samtidig må vi ha en fornuftig økonomisk balanse, slik at selskapene kommer seg gjennom dette på lang sikt.

Erfaringsmessig ser vi at det å stå i det i tøffe tider gir grobunn for å lykkes. Etter krevende måneder under finanskrisen i 2009 kom vi raskt tilbake i sterk vekst, selv om mange fryktet at dette kunne ta årevis.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for dere, og hvilke nye tiltak hadde vært viktig for din bedrift?
- Først og fremst skal vi være veldig glad og takknemlig for at vi er så heldige som bor i Norge akkurat nå. Det er mange meninger om tiltakspakker, og man ser hver dag kritikk i medier og en eksplosjon i kommentarfeltene. På tross av det mener jeg at vi er «annerledeslandet». Vi er det landet som kanskje har de største mulighetene til å komme gjennom dette på en grei måte i sammenlignet med de fleste andre land. Og vi kommer til å klare det...

Hva synes du er det aller mest problematiske med korona-epidemien?
- Det er helt klart at mennesker kan treffes i mye mindre grad – vi mister en dimensjon i hverdagen, både privat og forretningsmessig, som jeg tror er veldig viktig for både trivsel, mental helse og ikke minst på forretningsmessige relasjoner.

Det er avgjørende at det kommer nye investeringer innenfor bygg, anlegg og infrastruktur for at aktiviteten skal vedvare – både fra det offentlige, så vel som private aktører. Vi ser allerede nå tendenser til et avventende marked i forhold til prosjektering og prising av større prosjekter. Slår dette inn, vil det ikke bare ramme de største byggherrene og entreprenørene, men spesielt aktører i SMB markedet som opererer daglig på underentreprenørbasis.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Jeg er spesielt stolt av mine yngre ledere. Det er fantastisk å se hvordan de mest uerfarne og «nyeste» lederne håndterer dette. De skaper resultater på områder som mange andre ikke engang ville våget å tenke på under en slik krise.  Hvorfor? Jeg tror det handler om evne til omstilling og endring, og litt «Pippi Langstrømpe» effekt; «Dette har jeg aldri gjort før, så det skal jeg helt sikkert klare»! Det er rett og slett imponerende.

Hvordan kobler du av?
- På et fjell – på bena, eller på ski.
Aktiv avkopling i naturen er viktig for å være en rolig og avbalansert leder som evner å ta de rette valgene.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?
- Jeg håper at enkelte yrker får en høyere status i fremtiden. Yrker som er helt avgjørende for at vi som samfunn skal fungere. Hvis vi lærer oss på «ny» hvor viktige de er og verdsetter dem mer vil det komme noe godt ut av dette.

Adecco kommer gjennom dette, og vil fortsatt være i markedet som leverandør i fremtiden. Vi ser fremover til alle de nye arbeidsplassene og jobbene som skal skapes de kommende årene. Alt er bare litt på vent.