Adm. direktør i De Bergenske, Kjetil Smørås kobler av med piano og meditasjon mellom slagene.
Adm. direktør i De Bergenske, Kjetil Smørås kobler av med piano og meditasjon mellom slagene.

I dag snakker vi med: Kjetil Smørås

26.03.2020

Michelin restauranten BARE samt hoteller og serveringsteder over hele byen har blitt rammet hos De Bergenske AS. - Vi tåler å bli testet, sier adm. dir. Kjetil Smørås.

__________________________________________________

Navn:                 Kjetil Smørås
Tittel:                Adm. dir.
Bedrift:             De Bergenske
Omsetning:       340 millioner kroner
Antall ansatte:   600 (Hel- og deltid)
Kjernevirksomhet: Hotell- og serveringsbransjen
____________________________________________________

Hvordan står det til? 
Det går bra med meg personlig, men det er en underlig situasjon. Vi jobber med å redusere belastningen på likviditet så godt det lar seg gjøre, nå har vi gjort det helt siden myndighetene satte foten ned for vår type drift. 

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i? 
Jeg er dypt rørt og imponert over våre medarbeidere. De viser en ektefølt omsorg for arbeidsplassen sin. Jeg ser forståelse og aksept, innlevelse og sympati. Jeg er stolt over å se hvordan de tar det - de ønsker det beste for meg som leder og viser hvor viktig arbeidsplassen er for dem. 

Hvordan utfordres du som leder i disse dager? 
Dette er brutalt. Jeg kan ikke annet enn å gjøre det beste ut av situasjonen. Det gjelder å ikke få panikk og tenke i lange linjer. Vi prøver å være dynamiske og tilpasningsdyktige. Denne situasjonen er interessant for den åpenbarer driverne hos oss mennesker. Det er en krevende fase og det er slett ikke sikkert alt blir nøyaktig som før. Noen endringer vil det kunne bli. Jeg innser at 2020 blir et år vi bare må komme gjennom. Jeg håper nedstengingen blir kortvarig, sommersesongen er essensiell for hotell- og serveringsbransjen. Vi vil ikke kunne få full marsjfart før i 2021. 

Vi har jo også restauranten Bare, som nettopp fikk byens første Michelin-stjerne. Ordrebøkene ble nylig fylt til randen, så dette er selvsagt kjempeuheldig. Men jeg jobber med å se fremover, vi tenker på hvordan vi skal gjennomføre gjenåpning. Min tankekraft brukes på å se forbi dette og prøve å gjøre seg noen meninger om hvordan landskapet se ut. Så vi studerer og reflekterer over hvilke tilpasningskrav som vil bli sannsynlige slik at vi er best mulig rustet for å åpne opp igjen. 

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for deg, og hvilke nye tiltak hadde vært viktig for din bedrift? 
Våre største konstnadspost er medarbeidere. Permitteringsreglene fra regjeringen traff blink i forhold til oss og de ansatte. Det var en god akuttløsning. 

Imidlertid skal alt betales en gang. En kan utsette leie, men regningen er der fortsatt. Jeg er ikke trygg på at bankene vil kunne administrere masse likviditets- og garantiløsninger til næringslivet uten at det blir for mye byråkrati. 

Jeg er håpefull til de siste tiltakene. De treffer oss på en god måte. Så blir det viktig å tenke langsiktig.


Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien? 
Dilemmaene som oppstår er det verste. Landet er i sjakk matt og før eller siden må en veie opp hensynet til risikoen for at hele velferdssamfunnet slår sprekker mot hensynet til belastningen det påfører helsevesenet. Det sies at sykdommen er relativt ufarlig for de fleste av oss og tiltakene må balansere også i forhold til den raseringen av næringslivet som vi utsettes for.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen? 
Det mest gledelige er å se hvordan mine ledere og medarbeidere viser følelser for arbeidsplassen sin. Moralen er høy og jeg blir rørt av hvor mye omtanke man viser for jobben. Den er viktig for dem. Jeg kan ikke få rost dem nok. 


Hvordan kobler du av? 
Jeg spiller piano og mediterer, det er to ting jeg opplever som særlig gode måter å finne min egen balanse på.


Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg? 
Vi lærer mye om samfunnets responsevne nå. Dette er en nasjonal læringsprosess. Reaksjonsevnen i næringslivet viser at vi tåler å bli testet. Norge er et tillitsbasert samfunn, nå får vi se hvor vellykket modellen vår er. Jeg har en følelse av at oppslutningen i forhold til myndighetenes håndtering av dette er stor. 

Nå må vi samle alle gode krefter og stå sammen for å berge næringslivet og arbeidsplassene våre.