Jannicke Hilland er konsernsjef i BKK.
Jannicke Hilland er konsernsjef i BKK.

I dag snakker vi med: Jannicke Hilland

31.03.2020

- Jeg er bekymret for konsekvensene i samfunnet hvis vi ikke kommer gjennom dette innenfor rimelig tid, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

____________________________________________________

Navn:               Jannicke Hilland
Tittel:              Konsernsjef
Bedrift:           BKK
Omsetning:    5,5 milliarder kroner i 2019
Ansatte:         1300
Kjernevirksomhet: Vestlandets største fornybare energiselskap
_____________________________________________________

Hvordan står det til?
- BKK har ansvar for samfunnskritisk infrastruktur og vi har vært i beredskap siden februar. I en normal situasjon er det avgjørende for samfunnet at vi leverer strøm, fiber og varme. I en ekstremsituasjon som denne så er forsyningssikkerheten kritisk.

Hvordan rammes BKK av koronaviruset?
- Vi står i to kriser samtidig - korona og svært lave kraftpriser. Fra en snittpris i fjor på 40 øre per kilowattime er kraftprisen i dag 4 øre per kilowattime. Den finansielle situasjonen vår er derfor krevende, inntektene våre har falt dramatisk, samtidig som vi håndterer situasjonen knyttet til korona. Vårt fokus i forhold til korona er å sikre strømforsyningen, begrense smittespredning og sikre robusthet i kritiske roller og systemer. Vi har også etablert psykososial beredskap for våre ansatte. Den største trusselen BKK står overfor er dersom vi skulle få så mange syke medarbeidere at vi ikke klarer å løse samfunnsoppgavene i regionen vår.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Vi driver kriseledelse samtidig som vi skal sikre langsiktighet i våre prioriteringer. Vår tilnærming er at vi innenfor rammene av det myndighetene og vi selv tillater skal ha mest mulig normal drift. Fordi økonomien vår er presset er vi nødt til løpende å vurdere økonomiske tiltak. Det er viktig og utfordrende å skape trygghet og forutsigbarhet for 1 300 ansatte når disse krisene rammer på samme tid.

- Ellers blir jeg jo utfordret på dette med at jeg ikke omgås mine kolleger slik som i en normal situasjon. Vi er spredt for alle vinder, og det gjør at det er ekstra viktig at jeg og andre ledere i konsernet er synlige og tilgjengelige. Gode digitale verktøy for kommunikasjon og samhandling har vært avgjørende i den situasjonen. Det kan ikke erstatte god lederkommunikasjon, men støtte opp om det. Jeg opplever at det har fungert godt hos oss.

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?
- Jeg er bekymret for konsekvensene i samfunnet hvis vi ikke kommer gjennom dette innenfor rimelig tid. Det er avgjørende at vi forholder oss til myndighetenes retningslinjer. Samtidig må vi som næringslivsledere ha flere tanker i hodet samtidig og forberede oss på å sikre næringsvirksomhet i regionen etter krisen.

Hva synes du om myndighetenes tiltak?
- De er proaktive og ikke på etterskudd, det er dette som er beredskapshåndtering. Når man iverksetter så inngripende tiltak så må vi se veien ut av det igjen – og identifisere hva det er som tilsier normalisering. Det må jeg tenke i vårt selskap og jeg forventer også at myndighetene tenker det samme.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Det er en fantastisk mobilisering hos våre ansatte. Å se hvordan de omstiller, endrer og tilpasser nye arbeidsoppgaver gjør meg stolt. Alle ønsker å bidra til at vi kommer oss gjennom denne situasjonen på en best mulig måte.

- I tillegg har jeg stor respekt for de som har små barn som må greie balansen mellom jobb og hjemmet. Alt flyter jo litt sammen i disse dager.

Hvordan kobler du av?
Det er en annerledes måte å jobbe på, men jeg merker at det gir en form for mobiliseringsenergi. Jeg tar en tur i skauen på ettermiddagen for å tenke litt. Det anbefaler jeg alle. Ta en pause og løft blikket.