Inge Ådland er regiondirektør i TietoEVRY
Inge Ådland er regiondirektør i TietoEVRY

I dag snakker vi med: Inge Ådland

31.03.2020

- IKT-bransjen har så langt vært lite rammet av koronakrisen, men det er stor bekymring for fremtiden, sier regionsjef Inge Ådland i TietoEVRY.

____________________________________________
Navn:                   Inge Ådland
Tittel:                   Regiondirektør
Bedrift:                 TietoEVRY
Omsetning:          3 milliarder Euro for hele konsernet
Ansatte:               400 i Bergen (24.000 ansatte totalt)
Kjernevirksomhet: IKT
____________________________________________

Hvordan er hverdagen din nå?
- På TietoEVRY sitt kontor i Bergen fikk vi tidlig et tilfelle av korona og måtte stenge kontoret og sette medarbeiderne i karantene. Men hjemmekontor har fungert svært godt for vår del, og hverdagen er fullt belagt med både interne og eksterne møter i Teams. Den store utfordringen er at vi ikke lenger har fysiske kundemøter og workshops der vi presenterer, utvikler eller vurderer nye løsninger gjennom aktiv dialog. Vi får til det også ved hjelp av digitale verktøy, men det blir ikke like smidig og effektivt.

Hvordan er oppdragsmengden?
- Vi har hatt mye å gjøre i mars. April ser også bra ut. Jeg er mer bekymret for de neste månedene. I TietoEVRY har vi dessverre måtte sende ut permitteringsvarsel til noen av våre ansatte nå. Dette gjelder fellesfunksjoner hvor det er mindre aktivitet og for noen konsulenter som har kunder med stans i prosjekter eller hvor kundene har redusert aktivitetsnivå. Men vi har heldigvis mange ulike tjenesteområder og det er ikke alle som er like mye berørt av koronakrisen. All aktivitet knyttet til drift og infrastruktur går som vanlig. På noen av disse områdene har det også vært økt etterspørsel, som for eksempel maskinvare (bærbar), nye systemløsninger og ikke minst å få på plass samhandlingsverktøy.

Men et område jeg er spesielt bekymret for er sikkerhet. Vi gikk fra trygge omgivelser på kontoret til hjemmekontor over natten. En slik svært rask heldigitalisering medfører høy grad av risiko. Selv om virksomheter har vært utrolige dyktige og nytenkende i denne fasen, så er det min oppfatning at de færreste gjorde dette med bakgrunn i en beredskapsplan. Spørsmålet blir da om vi evner å ivareta den digitale hygienen i en krisesituasjon som krever høy grad av fleksibilitet og evne til hurtig omstilling. Og er de ansatte bevisste den risikoen man er utsatt for. De kriminelle vet å utnytte det mulighetsrommet som oppstår i denne unike hendelsen vi alle er en del av.

Som leder i Ressursgruppe Digitalisering har du snakket med andre ledere i IKT-bransjen. Hvordan er tilstanden?
- Det er ganske likt for alle med litt variasjon. IKT-bedrifter som er spisset mot forretningsutvikling eller har tyngdepunkt i bransjer som er hardt rammet har det vanskelig. Ellers går det bra med de fleste, men alle er dypt bekymret for høsten. Det er vanskelig å få igangsatt nye konsulentoppdrag. Det blir derfor viktig å orientere seg mot nye muligheter som følge av krisen, som eksempelvis nye løsninger innen helse, tjenesteyting og bransjer som kan optimalisere eller effektivisere ved hjelp av nye verktøy.

Hvordan virker tiltakspakkene fra myndighetene?
- At staten har tatt et større økonomisk ansvar ved permitteringer er til god hjelp. Ellers er det utrolig viktig at det offentlige opprettholder et høyt aktivitetsnivå og setter i gang nye prosjekter som kan gi bransjen oppdrag.

Hvordan har koronakrisen utfordret deg som leder?
- Det er blitt vanskeligere å være tett på medarbeidere. Jeg er vant til å være tett på kolleger og medarbeidere i løpet av hele arbeidsdagen, og setter stor pris på det. Vi treffer hverandre i møter, ved kaffemaskinen eller i korridorene. Nå er treffpunktet kun gjennom møter foran skjermen. Det blir vanskeligere å forstå og ta tak i mellommenneskelige utfordringer, og samtidig ta individuelle hensyn basert på ansattes behov. Det har heldigvis gått bra, og de ansatte har imponert meg ved å være utrolig tilpasningsdyktige, men jo lengre vi er i denne situasjonen dess vanskeligere blir det.

Hva gjør du for å hente energi i hverdagen?
- Før korona var det mye aktivitet i løpet av dagen og jevnlig trening på treningssenter. Nå med hjemmekontor blir det mye stillesitting foran skjermen, og det er skremmende lite aktivitet i løpet av dagen. Det beste virkemiddelet for å få energi er å få seg en god tur om ettermiddagene i frisk luft. Ellers er alle i familien hjemme om dagene, og det gir positiv energi å ha den fine familien rundt seg hele dagen.