Gerdt Meyer i Greencarrier.
Gerdt Meyer i Greencarrier.

I dag snakker vi med: Gerdt Meyer

31.03.2020

- Som leder bruker jeg nå alt jeg har lært, sier Gerdt Meyer som forbereder seg på et langløp der spørsmålene er mange og konsekvensene høyst usikre.

_________________________________________
Navn:                  Gerdt Meyer
Tittel:                  Adm.direktør
Omsetning:       1,350 mrd kroner
Organisasjon:   Greencarrier Shipping & Logistics AS
Ansatte:             220
Kjernevirksomhet:  Transport og spedisjon, basert på sjøcontainere, flyfrakt, bilfrakt, spesial- og prosjekttransporter, drift av havner og terminaler. Lokalisert i Bergen samt, Moss, Oslo, Drammen, Larvik, Kristiansand, Stavanger og Hammerfest. Konsern med selskaper i alle nordiske land, Polen og Baltikum, samt 7 egne kontorer i Kina.
__________________________________________


Hvordan står det til?
- For oss er det travelt. Korona medfører en administrativ byrde ved at vi må jobbe ekstra fokusert internt, og samtidig være tett på våre kunder og leverandører. Erfaringer så langt er at vi øker volum i noen segmenter og opplever nedgang i andre, og ser en nedadgående trend etter hvert som store deler av verden går i lock-down.
-En viktig oppgave for oss nå er å bidra til at havner og grenseoverganger for sjø-, fly- og biltransport er åpne. Vi jobber derfor kontinuerlig med våre medlemsorganisasjoner og myndigheter for å legge til rette for at transportbransjen får gjennomslag for nødvendige unntaksregler.

Hvordan opplever de ansatte det vi nå står i?
- Mange tenker på de konsekvensene dette får helsemessig og økonomisk. Vi jobber dedikert for å unngå smittespredning internt. Vi ser at andre næringer sliter, og det påvirker oss. Vi må løfte blikket og være kloke med et langsiktig perspektiv, men samtidig ta helt nødvendige grep for å kutte kostander raskt. For fire uker siden sendte vi ut permitteringsvarsel, og dessverre har vi nå startet permitteringer. Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende og må balanseres mot forventet økning i Covid 19 relatert fravær. De ansatte har heldigvis stor forståelse for situasjonen og vi er åpne på at vi ikke kan ha alle svarene, vi vet rett og slett ikke hvordan dette vil påvirke oss. Vi må derfor sammen gjøre det vi er best på, og det er å tilrettelegge og gjennomføre gode transportløsninger justert for utviklingen rundt oss.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Myndighetene gjør en god jobb. Det viktigste er at virkemidlene gis til de som trenger det mest. Stønadspakkene bl.a. knyttet til permitteringer er gode for både arbeidstakere og arbeidsgivere.
Fremover håper jeg på virkemidler der det offentlige er imøtekommende overfor privat sektor med betalingsutsettelse, betalingsfrister, reduksjoner i avgifter m.m som også får praktiske og effektive løsninger for rask gjennomføring. Midlertidig reduksjon i eller kutt i bompenger for tyngre kjøretøyer ville også bidratt positivt for transport og spedisjonsselskaper.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Nå får jeg brukt alt jeg har lært. Situasjonen krever at ledergruppen må kommunisere mer, og være tydeligere internt i organisasjonen. Vi må være både avsender- og mottakerorientert. Det er mye informasjon som tilflyter de ansatte både fra eksternt og internt hold, og vi kan ikke kan forvente at alt blir forstått første gang.
- Ledergruppen koordinerer mer hyppig nå enn i en normalsituasjon, vi møtes hver dag i beredskapsgruppen. Vi diskuterer her ulike scenarier, alt fra best case til worst case rundt et målbilde som er i konstant endring. Vi skal være proaktive.
- Greencarrier er spredt på åtte steder i landet og vi må derfor være mer synlig men på en annen måte. Når krisen først skulle ramme er vi glade for at vi har gode teknologiske plattformer for både drift og kommunikasjon. Dét hadde ikke vært like enkelt for 10år i tilbake.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
-Det er problematisk at hele verden ikke har tatt innover seg konsekvensene før vi nå står oppe i det. Ulike nasjonale myndigheter har ulik tilnærming. En konsekvens av forskjellene initiert av hehnholdsvis Norske og Svenske myndigheter er at Greencarrier i Norge innførte restriksjoner uker før våre svenske eiere.
-Som samfunnsborgere og aktører i næringslivet må vi være litt rause og gi besluttende myndigheter anledning til å endre på tiltak og pålegg. De har en ytterst krevende rolle. Vi vil være med på å evaluere når dette er over, for å lære og forbedre. Men det er ikke rett timing å ta det nå.

På hvilken måte kobler du av?
- I behørig avstand til andre tar jeg mine kveldsturer i skogen og på nære fjell samt litt individuell trening. Og så får jeg lest litt, eller sett på en serie for å få en viktig avkobling.

Hva har du lært av dette?
- Vi er blitt bedre på samhandling og koordinering, og vi er mer effektive. Møter som før varte fire timer, tar nå under to timer. Koronasituasjonen kommer til å vare lenge. Dette er et langløp og ikke en sprint, så det er også viktig å sette fokus på det som skaper verdi når hverdagen kommer inn i en ny normal.