Frode Skarstein er CEO i NOSEFO.
Frode Skarstein er CEO i NOSEFO.

I dag snakker vi med: Frode Skarstein

31.03.2020

- Vi holder hjulene i gang ved å gjøre vedlikehold på anlegg og utstyr, og holder tett dialog med personellet så vi er 110% klare til å sette i gang igjen når vi får klarsignal, forteller CEO i Nosefo, Frode Skarstein.

_____________________________________________________
Navn:                      Frode Skarstein
Stilling:                  CEO
Bedrift:                  Nosefo Bergen AS/Nosefo Tau AS/ avd. Stavanger/Joint venture i Barcelona og Tallin
Ansatte:                 14 faste og ca 30 innleide
Omsetning:           45 millioner
Kjernevirksomhet:  Opplæringssenter innen sikkerhet og beredskap for offshore og maritimt personell.
_____________________________________________________

Hva er status hos dere og hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Som undervisningsaktør måtte vi stenge våre sentre i Bergen og i Rogaland torsdag 13. mars, og alle i kursadministrasjonen er per i dag permittert. Frem til torsdag forrige uke var alt av kursaktivitet avlyst, men nå har vi satt opp en del kurs på interaktive plattformer. Enn så lenge som det sikkerhetssenteret i landet med flest kurs med e-læring /fjernundervisning. Kurselevene gjennomfører teorien via nett, så vil de komme i praksis når vi åpner senteret. Jeg håper vi ved hjelp av ulike tiltak er i drift igjen før sommeren.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
- De ansatte har tatt det med fatning og vi har hatt god dialog hele veien, både direkte og gjennom tillitsvalgte. Alle våre kursinstruktører er innleid personell fra offshore og maritim næring, samt fra helsesektor og brannvesen. De har dermed arbeidsforholdet sitt andre steder, men jeg holder jevnlig kontakt med dem også.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Min største utfordring er å klare å svare kunden best mulig. Vi er avhengige av å hele tiden ha oppdaterte svar på for eksempel hvor lenge kursdispensasjoner varer. Oppsøkende kontakt med kunder har vært krevende, men jeg merker at det de siste dagene har endret seg, og bedriftene kontakter oss om når de kan sende folk på kurs igjen.

I tillegg skal jeg balansere driften med tanke på vedlikehold og oppjustering av kritiske anlegg. Målet vårt er at når vi får lov å åpne igjen er vi 110 % klare til å sette i gang på kort varsel. Jeg snakker også med de ansatte jevnlig og prøver å holde motivasjonen deres oppe.

Hva mener du om myndighetenes tiltak til nå?
- Jeg synes myndighetene så langt har kommet med gode tiltak, og jeg venter spent på fredagens oppdatering. Det var positivt med endringen av permitteringsvarslingsperioden og at NAV betaler to dagers arbeidsgiveransvar. Jeg håper det på fredag kommer en hjelpende hånd i forhold til husleie, forsikring, løpende utgifter og bortfall av inntekt. Vi ble beordret til å stenge ned, men for eksempel å holde bassenget varmt koster oss mye. 14 dager tar det å varme opp igjen et kaldt basseng, og vi har ikke råd til å måtte vente 14 dager på å komme i drift igjen når vi får klarsignal om gjenåpning.

Hva synes du er det aller mest utfordrende med Korona-epidemien?
- Først og fremst det å ta inn over seg at man må stenge ned på dagen, og de konsekvensene det har. Og så de nye administrative oppgavene man har fått gjennom å måtte håndtere permitteringer, skjemaveldet til NAV, og tap av omsetning.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Humøret og måten de ansatte har håndtert dette på har vært veldig bra. Jeg synes myndighetene har gjort en god jobb, og kommet med gode tiltak. Jeg har også et forståelsesfullt styre som tenker langsiktig og er løsningsorientert, det kommer godt med.

Hvordan kobler du av?
-Jeg har en time å gå til og fra jobb. Da går jeg over Munkebotn og lytter til naturens egen musikk. Ellers fikser jeg det jeg kan i hage og på hus på ettermiddagene.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-pandemien lærte deg?
- Personlig har jeg fått en aha-opplevelse i forhold til hva som er «nice to have», og hva jeg faktisk trenger. Jeg tror mange av oss nå ser at vi gjør, og kjøper, mye unyttig.

I jobbsammenheng ser jeg at vi nå er blitt tvunget til å tenke veldig mye smartere, og har fått aksept fra myndighetene til å gjøre ting mer effektiv og strømlinjeformet. Vi fire som ikke er permittert møtes på Skype en time annenhver dag. Da lufter vi ideer, strukturerer driften og legger handlingsplaner.