Aslak Sverdrup er CEO på Akvariet og styreleder i Bergen Næringsråd.
Aslak Sverdrup er CEO på Akvariet og styreleder i Bergen Næringsråd.

I dag snakker vi med: Aslak Sverdrup

31.03.2020

Stiftelsen Akvariet i Bergen har hatt 500.000 besøkende under koronakrisen, uten å ha åpent. Det viser at digitale opplevelser også kan gjøres attraktive.

Aslak Sverdrup er også styreleder i Bergen Næringsråd. Hans råd til medlemsbedriftene er følgende: Start normaliseringsplanlegging umiddelbart, for vi skal tilbake til normalen, selv om det normale ikke blir helt som før.
__________________________________________________
Navn:                Aslak Sverdrup
Tittel:               CEO
Bedrift:           Akvariet i Bergen/styreleder i Bergen Næringsråd
Omsetning:    37 mill
Ansatte:          40
Kjernevirksomhet: Skape lærelyst om havet
___________________________________________________


Hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Veldig spennende, men det er selvsagt rart og også trist å ha et stengt akvarium uten gjester. Vi hadde tidlig på plass en rekke tiltak mot Covid 19 viruset, men de utvidede nasjonale tiltakene medførte så store begrensninger at det ikke lot seg gjøre å fortsatt ha åpent. Akvariet i Bergen stengte derfor 13. mars.
På grunn av et totalt bortfall av inntekter, så vi oss dessverre nødt til å permittere mange av våre ansatte. Det var en svært krevende avgjørelse, og vi gjør alt vi kan for å sikre arbeidsplasser og få folk i arbeid igjen så snart det er mulig.

Vår høyeste prioritet ved Akvariet er dyrevelferd for våre dyr, og selv om det ikke er gjester ved Akvariet, så trenger dyrene like godt stell, viktig trening, medisinsk tilsyn og like mye mat som før Covid 19 traff verden. Vi har også svært gamle og til tider krevende tekniske anlegg som må fungere som normalt. For å sikre alt dette, har vi fremdeles folk på jobb, hver eneste dag.

Kriser er spennende og får frem de beste i folk. Hos oss ønsket noen ansatte å starte med live-sendinger fra dagliglivet på Akvariet, kun med bruk av egne mobiltelefoner og masse kreativitet. Når våre gjester ikke kunne komme til oss, så kunne vi gjeste de hjemme, gjennom skjermen. Det ble umiddelbart kjempepopulært og viser at det er stor interesse hos voksne og barn for det vi holder på med. Vi har faktisk hatt 500.000 besøkende siste måned, uten å ha åpent. Det er ikke helt det samme, og svært mange sier de savner oss og gleder seg til å kunne komme på besøk. Men det er utrolig gøy at så mange ønsker å følge oss på nett, og at vi kan formidle kunnskap og ekte opplevelser til folk som sitter hjemme. Dette arbeidet var vi tidlig ute med, så tidlig at NRK refererte til Akvariet for gründerskapet. Nå er tilbudet på live-sendinger stort og vi tenker kreativt på hvordan vi kan løfte oss ytterligere.

Vi har også for lengst startet arbeidet med å komme i gang igjen med en akvarieløsning tilpasset den nye virkeligheten, der vi kan ha åpne dører med strenge smitteverntiltak. Det er fullt mulig å besøke Akvariet i Bergen uten å berøre noe, så vi planlegger for å åpne relativt kort tid etter at skoler og barnehager er i gang igjen, med gode risikoreduserende tiltak på plass.

Hva har vært det vanskeligste?
- Det mest krevende har vært å måtte permittere så mange av våre dyktige medarbeidere. Men med fullstendig bortfall av inntekter, og mange faste og løpende kostnader, så var det helt nødvendig. Nødvendig, men svært krevende. Våre ansatte har stått skulder til skulder, vist stor forståelse for situasjonen og kontinuerlig lett etter muligheter for være relevante. De har vært drivkraften til å fortsette med kunnskapsformidling, på nye måter, samtidig som vi tar godt vare på alle dyrene som bor hos oss. Jeg er vanvittig stolt av dem!

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Jeg har hatt mange ulike roller der beredskapsarbeid og krisehåndtering har vært en betydelig del av jobben. Sånn sett er jeg på hjemmebane, og jeg holder roen også nå. Samtidig er alle kriser ulike, og denne har noen spesielt krevende elementer i seg. Et element er usikkerhet knyttet til internasjonal overordnet strategi, der få land har vært godt forberedt og må føle seg fram i sin håndtering. Et annet er de enorme økonomiske konsekvenser av tiltakene, som ser ut til å kunne føre oss inn i en resesjon, dypere enn alt etter «den store depresjonen» hvis det fortsetter i tid utover sommerferien. For meg som leder er mye er likt.

Man jobber mer en vanlig, har hyppigere kommunikasjon til styre og medarbeidere, og er generelt svært tett på. Hos oss har vi gjennomført ukentlige styremøter med fokus på økonomiske prognoser og tilpasset normalisering. Vi har fokusert på å holde trykket oppe på strategiarbeidet for fremtiden og selvsagt jobbet med å sikre driften. Driften er alfa omega. Vi har også vært med å koordinere et nasjonalt initiativ med andre akvarier og parker med dyr, for å sikre at vi omfattes av nasjonale støtteordninger. Her gjenstår det fremdeles arbeid på grunn at de økonomiske støtteordningene foreløpig ikke omfatter stiftelser. Dette jobber finansdepartementet med, og vi ser frem til at dette er på plass.

Covid 19 har vist seg å være alvorlig for mange mennesker, og pandemier må håndteres overordnet og samlet. Det gjøres på en meget god måte i Norge, og Bergen har gjort en ekstra god jobb. Samtidig er det spennende, lærerikt og givende å jobbe seg gjennom en krise vi som verden nok ikke var godt nok forberedt på. Vi får se nye sider og egenskaper av kolleger, samarbeidspartnere og venner, som alle står i sin løsning av krisen. Det er også spennende å se de nye teknologiske mulighetene som dukker opp. Ikke minst er det interessant å se hvordan samfunnet og byen mobiliserer sammen, både for å sikre at dugnaden fungerer, men også for å ta byen og aktivitetene i bruk igjen når krisen er over. Det ser vi frem til!

Et viktig område som vi har prioritert fremdrift på er strategiarbeidet knyttet til planleggingen av Det Nye Akvariet. Vi har brukt første kvartal til å dykke ned i vårt DNA for de neste 50 årene, og gjennomfører nå konkurranse på neste fase, som skal bunne ut i en Masterplan med alt det vidunderlige innholdet dette nasjonale prosjektet skal ha. Sammen med andre nasjonale prosjekter, vil arbeidet med Det Nye Akvariet utgjøre viktige motkonjunkturtiltak for Norge og Bergen når krisen er over. Vi ser frem til å løfte dette viktige arbeidet i tiden fremover, sammen med byens innbyggere og vårt internasjonalt ledende næringsliv og akademia.

Du er også styreleder i Bergen Næringsråd. Hva har vært det vanskeligste i denne rollen?
- Som styreleder sitter en litt med hjertet i halsen når vi ser hvor hardt dette treffer ryggraden vår; nemlig våre medlemmer. Vår oppgave er å se på hvordan vi kan bidra til at våre medlemsbedrifter klarer å stå gjennom dette og klare å opprettholde et sterkt vestlandsk næringsliv.

Administrativt synes jeg at det er gjort en svært bra jobb under koronakrisen. Næringsrådet har klart å ha direkte dialog med enkeltmedlemmer og med bransjer, klart å vise frem bedriftenes utfordringer, og samtidig meldt inn behovene til myndighetene. Det har vært et solid stykke arbeid, og jeg er stolt av alle de ansatte.
Som styreleder er det samtidig utfordrende å se at dette selvsagt påvirker driften, organisasjonen, de ansatte og økonomien i næringsrådet. Næringsrådet har også måttet permittere ansatte, driften er endret, og ingen vet hvor hvordan man til sist kommer ut på baksiden av krisen. Våre arrangement har blitt web-tilpasset og de fleste jobber fra hjemmekontor. Vi skulle markere et 175-årsjubileum i år, men det er usikkert hvordan form og farge det vil få.

Hvordan tror du næringslivet i regionen kommer ut på baksiden av krisen?
- Mange snakker om før og etter koronakrisen, og krisen vil sikkert endre noe hos de fleste av oss. Men dette er ingen snarlig død for næringslivet i Bergensregionen. Vi har en solid bunnplanke med skaperevne, kraft og sterk omstillingsevne. Så vi kommer tilbake, slik vi alltid har gjort før. Norge er godt posisjonert for å klare dette, vi har tillit til myndighetene som ingen andre og det kan vise seg å være gull verdt, igjen.
Opplevelsen av å ta i bruk webinarer og ta den helt ut med møteteknologi, (det funker faktisk) vil trolig endre vår måte å møtes på for alltid. Men selv om møteteknologien har kommet helt inn på middagsbordet, så må jeg si at jeg gleder meg til å kunne klemme folk igjen. Vi er tross alt mennesker.

Bergen Næringsråd har 120.000 ansatte i medlemsbedrifter, mange av dem permittert i øyeblikket. Har du som styreleder et godt råd å gi til dem?
- Akkurat nå ser det nok veldig mørkt ut for mange. Min erfaring, er at et område som ofte ikke får tilstrekkelig fokus på rett tidspunkt er den delen av krisehåndteringen som kalles normaliseringsplanlegging. Dette arbeidet bør startet fra dag en, slik at organisasjonen er klar uten tap av tid når muligheten for en tilpasset igangsetting kommer. En gradvis lettelse i tiltakene er varslet, men ingen vet helt når vi kan slippe helt opp igjen.

Mitt råd er at vi alle snarest bør tenke oss inn i den situasjonen og gjøre seg klar for en sannsynlig versjon av det normale. Det er urealistisk å tenke at alt blir som før, men vi skal ha folk i arbeid igjen, det er målet til alle våre medlemsbedrifter.