Arild Remme er Regiondirektør Vest i REMA 1000. Foto: Askøyværingen
Arild Remme er Regiondirektør Vest i REMA 1000. Foto: Askøyværingen

I dag snakker vi med: Arild Remme

25.03.2020

- Noe av det fineste som skjer nå, er at yrkesgrupper blir sett på med nye øyne. Det å jobbe i en matbutikk er også et viktig sted å være, forteller Arild Remme.

__________________________________________________

Navn:                 Arild Remme
Tittel:                Regiondirektør Vest
Bedrift:             Rema 1000
Omsetning:     5,5 milliarder kroner
Butikker:         71 (franchise butikker)
Kjernevirksomhet: Dagligvarer
____________________________________________________


Hvordan står det til?
Sentrumsbutikkene er kraftig rammet. Her har det vært en dramatisk reduksjon i omsetningen, mens andre butikker opplever det motsatte. Vi har god kontroll på varetilgangen. Det tok litt tid å bygge opp igjen noen av butikkene våre etter all hamstringen, men bortsett fra noen få tørrvarer ser det nå veldig bra ut.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
Det har vært krevende. De ansatte er utsatt for smittefare, og derfor har det vært viktig å få kundene til å ta hensyn. Vi opplever nå at tiltakene som vi har satt i verk, respekteres. Det handler om å vaske hender før og etter et butikkbesøk, holde avstand til kunder, lese plakater som vi setter opp, og ikke ta på varer som du ikke skal ha. Denne uken monterer vi pleksiglass i alle kassene, og klistrer tape i gulvet for at kundene skal holde en meters avstand når de skal betale i kassen.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
Det viktigste for meg er å være tydelig og følge de kravene som myndighetene iverksetter. Når Mattilsynet sier noe, må vi forholde oss til det. Dersom vi skal komme oss ut av krisen, må vi være lojale til de rådene som vi til enhver tid får.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
De har vært nødvendige. Noen av beslutningene som er tatt, må kanskje endres på undervegs. Det viktigste er som sagt å følge de retningslinjene vi får. Det blir akkurat som i idretten: Har treneren bestemt noe, må spillerne følge etter. Ellers blir det kaos.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
Det vanskeligste har vært å ta vare på hver enkelt ansatt på en trygg og god måte. Vi har laget egne opplæringsrutiner slik at alle ansatte vet hvordan de skal forholde seg i de ulike arbeidssituasjonene. Det er mange følelser i sving når du har med mennesker å gjøre, men vi har vært veldig god sammen! Jeg ønsker virkelig å berømme alle. Det har vært litt av et lagarbeid!

Klarer du å koble av og ta deg inn igjen?
Jeg bruker naturen mye og kobler av med en løpetur i fjellet. Jeg har også lært at det er viktig å legge bort PC og mobil i perioder av dagen for å kunne tømme hodet litt.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
For meg har det vært å oppleve hvordan vi tar vare på hverandre. Det gjør inntrykk å få telefoner fra privatpersoner, foreninger og andre som ønsker å hjelpe til med vareutlevering og andre ting. Jeg tror at vi nordmenn vil komme litt tettere på hverandre etter dette. Vi ser hverandre og har respekt for hverandre på en annen måte enn før. Yrkesgrupper blir sett på med nye øyne, ikke bare de som jobber i dagligvarebransjen. Flere forstår bedre at disse yrkene også er et viktig sted å være.