Siste nytt
Se alle: Siste nytt
Medlemsnyheter
  • Travelmate er et reisebyrå med kontor på Sotra og Austrheim og en frilanser i Stavanger. Staben består av medarbeidere med reiseerfaring fra 100 land og med 35 års erfaring fra bransjen
    Vis mer
  • Verden trenger kunnskap til utvikling av lavutslippssamfunnet og vår region har tung kompetanse som kan brukes. UiB, HVL, NHH og NORCE har derfor gått sammen i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, for å koble FoU, næringsliv og offentlig sektor i regionen. Målet er å mobilisere til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling.
    Vis mer
  • «Clean Oceans» fikk fredag status som Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen vil ta i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.
    Vis mer
Se alle: Medlemsnyheter
Synspunkt
Se alle: Synspunkt