Høringsuttalelser

12.05.2017

Bergen Næringsråd bidrar i en rekke næringspolitiske saker med høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er basert på et kontinuerlig samarbeid mellom Bergen Næringsråds styre og de 14 ekspertgruppene.

Vi har god erfaring med at våre uttalelser blir nøye vurdert og tatt hensyn til.

2022

21.01.22: Høringssvar om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune

 

2021

01.11.21: Endringer i plan og bygningsloven

03.11.21: Rullerende MTB (Maksimal tillat biomasse)

01.09.21: Innspelsbrev handlingsprogram 2022-2025

23.03.21: Regional plan

12.02.21: Innspill til lokalisering av GIEK og Eksport Kreditt

04.02.21: Overordnet strategi Dokken

 

202022.12.20: Innspill til regjeringens eksportsatsning

10.12.20: Innspill til regjeringens arbeid med energimeldingen

10.12.20: Innspill til regjeringens arbeid med veikart for hydrogen

15.09.20: Innspill til strategi for sirkulær økonomi

07.08.20: Innspill til statsbudsjett 2021

26.06.20: Tilbakemelding på hydrogenstrategien 2020

07.05.20: Innspill til regjeringens grønne omstillingspakke 2020

06.05.20: Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020

03.04.20: Høringsinnspill NTP 2022-2030

 

2019

29.08.19: Høringsuttale NOU 2019:11: Enklere merverdiavgift 

2018

22.06.18: Høringsinnspill NOU 2018:5

27.04.18: Høringsuttale, Plan for inkludering og mangfold 2018, 27.04.18

09.04.18: Høringsuttale om tak på antall cruisepassasjerer til Bergen Havn

 

2017

15.01.17: Høringsuttale E39 Stord-Os

 

2016

15.12.16: KVU Gol-Voss

23.11.16: Intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion

12.11.16: Ringvei øst / E39 Nord i Åsane

12.11.16: Høring - lokal forskrift Bergen

 

2015

01.10.15: Høringsuttale Regional areal- og transportplan for Bergensområdet (2014/1180)

06.05.15: Høringsuttale om øst-vestutredningen, 06.05.15