Vedtekter

09.05.2017


Revidert Ordinær Generalforsamling 1991, 1992, 1994,1996, 1997, 1998, 2005 og 2011.

Les vedtektene her