Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Kontakt oss

Published 31.10.2015, AT 12:00
Telefon:   55 55 39 00
Besøksadresse:   Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen
Postadresse:   Postboks 843 Sentrum, 5807 Bergen
E-post:   firmapost(a)bergen-chamber.no
Org nr   961744776
 
 
 

Marit Warncke

Administrerende direktør

Telefon: 55 55 39 09 / 90 76 53 00
E-post: marit@bergen-chamber.no
 

Atle Kvamme

Næringspolitisk sjef

Telefon: 55 55 39 26 / 99 51 65 11
E-post: atle@bergen-chamber.no

Min jobb:
Utøve næringspolitisk påvirkning mot politikere og beslutningstakere for bedre og forutsigbare rammevilkår, både for næringsklynger og viktige næringer. Infrastruktur og kompetanse er spesielt viktige felt.

Administrasjonskontakt for ressursgruppene Transport, Olje og Gass, Fornybar energi og Maritim.

   

Geir Mikalsen

Markeds- og kommunikasjonssjef

Tlf: 55 55 39 12 / 90 62 08 51
E-post: geir@bergen-chamber.no

Min jobb:
Ansvarlig for marked og kommunikasjon, med hovedansvar for kommunikasjon til media, politikere og opinion. Ansvarlig redaktør for Bergen Næringsråd sine nettsider og for medlemsbladet Samspill.

Administrasjonskontakt for ressursgruppene Media og kommunikasjon og Finans.

   

Annelise Elvsaas

Medlemsansvarlig/ assistent for adm. direktør

Telefon: 55 55 39 07/93 20 01 35
E-post: annelise@bergen-chamber.no

Min jobb:
Sekretær for adm. direktør
Ansvarlig for medlemsadministrasjon.
 

Krister Hoaas

Næringspolitisk rådgiver

Telefon: 93 09 40 52
Epost: krister@bergen-chamber.no

Min jobb:
Utøve næringspolitisk påvirkning mot politikere og andre beslutningstakere for bedre og forutsigbare rammevilkår for regionens næringer. Jobbe for et bedre samarbeid og sterkere samordning på Vestlandet og slik jobbe for at landsdelens behov blir bedre hørt.

Administrasjonskontakt for ressursgruppene Byutvikling og Marin.

   

Johannes Magnus

Næringspolitisk rådgiver

Telefon: 90 26 70 83
Epost: johannes@bergen-chamber.no

Min jobb:
Utøve næringspolitisk påvirkning mot politikere og andre beslutningstakere for bedre og forutsigbare rammevilkår for regionens næringer. Jobbe for et bedre samarbeid og sterkere samordning på Vestlandet og slik jobbe for at landsdelens behov blir bedre hørt.

Administrasjonskontakt for ressursgruppe Fornybar og Nettverk U37.

   

Espen Børhaug

Næringspolitisk rådgiver

Telefon: 91 84 56 00
Epost: espen@bergen-chamber.no 

Min jobb:
Utøve næringspolitisk påvirkning mot politikere og andre beslutningstakere for bedre og forutsigbare rammevilkår for regionens næringer. Jobbe for et bedre samarbeid og sterkere samordning på Vestlandet og slik jobbe for at landsdelens behov blir bedre hørt.

 

Stig Ryland

Ansvarlig møtearena og næringspolitisk rådgiver

Telefon: 97 03 32 49
E-post: stig@bergen-chamber.no
Twitter: @StigRyland

Min jobb:
Hovedansvar for Bergen Næringsråds møtearena.
Planlegge, koordinere og gjennomføre ulike arrangementer.
Fornye og forsterke møtearenaen som den største og viktigste møteplassen for næringslivet i regionen.
Bygge nettverk mellom næringslivet i Hordaland gjennom Næringsalliansen.
Delta i videreutviklingen og gjennomføringen av Vestlandsløftet.

Administrasjonskontakt for Ressursgruppe Helse og Ressursgruppe Handel og Service.

 

 

Elin Paulsen

Økonomi- og administrasjonsleder

Telefon: 55 55 39 04/97 09 77 59
E-post: elin@bergen-chamber.no

Min jobb:
Leder Næringsrådets økonomi/regnskapsavdeling. Har ansvar for kontordrift og personaladministrasjon, herunder IT-ansvar.

Forvaltningsansvar for foreningens legater og fond.

 

Tove Olsen

Rådgiver handelskammertjenester, økonomi og sekretariat

Telefon: 55 55 39 08/40 60 08 76
E-post: tove@bergen-chamber.no

Min jobb:
Bergens Handelskammer, sertifisering av eksportdokumenter og ATA-carnet. Regnskap. Sekretariatsansvar for 17. Mai-komiteen i Bergen, Bergen Sentrum AS, Bergens Rederiforening og Bergens Gullsmedslaug.
 

Cecilia Sjøstrand

Kontor- og regnskapsmedarbeider

Telefon: 55 55 39 21
E-post: cecilia@bergen-chamber.no

Min jobb:
Bergens Handelskammer, sertifisering av eksportdokumenter og ATA-carnet. Regnskap og økonomi.

 

 

Jannecke Slettestøl

Rådgiver kommunikasjon og arrangement

Telefon: 55 55 39 03 /99 01 86 17
E-post: jannecke@bergen-chamber.no

Min jobb:
Tilrettelegging og gjennomføring av møter, konferanser og arrangementer.

Oppdatering og produksjon av redaksjonelt innhold til nettside og til publikasjoner, samt aktivitet på sosiale medier. Produksjon av markedsmateriell, intern og ekstern informasjon.

Handelskammertjenester.

 

Stine Fjeldstad

Næringspolitisk rådgiver/ Prosjektleder Trainee Vest

Telefon: 483 13 338
E-post: stine@bergen-chamber.no
 
Min jobb:

Ansvarlig for Trainee Vest, et karriereprogram for å ta vare på og videreutvikle kompetanse. Ledelse av prosjekter i regi av Bergen Næringsråd og næringspolitikk.

 

   

Berit Lægreid

Prosjektmedarbeider

Telefon: 90 14 64 23
E-post: beritl@bergen-chamber.no

Min jobb:
Medlemsadministrasjon.
Arrangement.

 

     

 
 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT