Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Uakseptabel bomavgift

Published 30.01.2017, AT 12:00

Varetransportører, godstransportører, drosjesjåfører eller håndverkere kan ikke reise kollektivt når de er på jobb. Vare- og nyttetrafikken betaler nok bompenger. Byrådet må handle nå.

Innlegget ble først trykket i BT lørdag 28.01.16

BT forteller onsdag 25. januar at byrådet skal sette i gang arbeid for å se hvordan transportnæringen kan slippe høyere bompenger på dager med for høy luftforurensing. Det er bra og på tide. Men byrådet kan ikke stoppe der. De bør også fjerne rushtidsavgiften for yrkes- og nyttetrafikken.

Uforståelig fravær av unntak
Både ved innføring av rushtidsavgiften ble innført fra 1. januar 2016 og ved innføring av økte bompenger på dager med høye utslipp, har det overordnete målet vært å redusere privatbilismen og få flere i bergensregionen over på kollektive reisemåter. Hele argumentasjonen for rushtidsavgiften i det offentlige ordskiftet og i byrådssaken, var rettet mot å redusere privatbilismen.

Det var uforståelig for oss og våre medlemmer at vare- og nyttetrafikk ikke fikk noen unntak. Bergen Næringsråd gikk derfor ut og ga klar beskjed om at det er uakseptabelt å pålegge yrkes- og nyttetrafikken en slik ekstraavgift. Vi ble ikke hørt den gang. Vi håper på gjenklang denne gangen.

Har ikke alternativer
Avgifter er ikke bare en måte å øke inntektene på, det er også et verktøy for å endre adferd. Skal adferd endres, må det også foreligge et alternativ. For yrkes- og nyttetrafikken eksisterer ikke dette alternativet.

Varetransportøren, bilbudet, tømreren eller drosjesjåføren kan ikke vente til tidsperioden for rushtidsavgiften er over. Ei heller kan de velge hjemmekontor eller ta buss eller Bybane. Derfor er rushtidsavgiften for denne gruppen ikke noe annet en ekstraskatt for allerede pressete næringer, uten mulighet til å slippe unna.

For sent og for puslete
Til BT sier byutviklingsbyråden at de nå ser på mulighetene for unntak for tunge kjøretøy på krisedager. Det er bra, men det er for sent og for puslete. For byråden sier i samme intervju at dette tidligste kan iverksettes neste vinter. 

Da den lokale forskriften som gir åpning for en femdobling av bompengene på dager med for høy luftforurensing, ble vedtatt, lå følgende setning inne: «Frem mot iverksetting skal mulige unntaksordninger for vare- og nyttetransport vurderes».

Altså ba bystyret byrådet å ha unnagjort vurderingene før iverksetting, ikke etter. I tillegg sier bystyrets vedtak at vurderingen skal innbefatte vare- og nyttetrafikken, ikke bare tungtransporten. Ingen av disse føringene er fulgt, i hvert fall ikke så langt. 

Venter på invitasjon
Byutviklingsbyråden inviterte til dialog før permanent løsning ble iverksatt. Siden har det ikke kommet noen invitasjon eller forslag.

Vi sier som byutviklingsbyråden sier i BT: Disse bilistene kan ikke bruke kollektivtransport. Heller ikke om den er gratis. Uten vare- og nyttetrafikken stopper Bergen opp. Ikke straff dem som ikke har alternative transportmåter med avgifter.
Næringslivet ønsker formueskatten bort - 22.08.2017

Vi ber ikke om fjerning av formuesskatten fordi «rikingene skal få mer». Det er en avsporing av debatten. Vi ønsker skatten bort fordi vi mener det gir norsk næringsliv bedre utviklingsmuligheter.

Les mer »

Fire viktige år for Vestlandet - 16.08.2017

Fra v. Harald Minge, adm dir i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Marit Warncke, adm dir i Bergen Næringsråd, Anne-Grete Sandtorv, daglig leder I Stord Næringsråd og Egil Severeide, adm dir i Haugesundregionens Næringsforening. Foto: Haugesunds Avis Sammen med næringsforeningene i Stavanger, Haugesund og på Stord ber vi...

Les mer »

Nå er tiden for å samle oss - 19.04.2017

Raseriet vokser. Men om noen tror vi vinner frem gjennom splittelse kan de ikke ha lest historieleksen sin særlig grundig.

Les mer »

Time to step up! - 16.11.2016

I fjor ble FNs medlemsland enige om 17 globale, felles mål  for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, er ambisøse og stiller store krav til oss alle – også næringslivet. FN og verdens ledere har levert oss en bestilling, og...

Les mer »

Jeg ser - begeistring og samspill - 24.10.2016

Det er fredag ettermiddag, solen flommer over byen og allmenningene, byfjellene flammer i høstfarger, husvinduene i Fjellsiden blinker som diamanter og Vågen glitrer blått. Det myldrer av mennesker i alle aldre, farger og bekledning. Vi er på vei mot helg. Noen skal til fjells, noen til sjøen, andre igjen...

Les mer »

Et sterkt Vestland - 22.09.2016

Norge er et av de mest sentralstyrte landene i Europa. Dette hemmer verdiskapingen. Derfor er tiden overmoden for en regionreform, og derfor må vi her i Vest samles i en ny slagkraftig region.

Les mer »

Kjære studenter – Velkommen til Bergen - 25.08.2016

Dere som nå skal starte studier her i Bergen. Dere har trukket vinnerloddet. Velkommen til Studentbyen Bergen. Norges beste studentby.

Les mer » 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT