Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

- Flere arbeidsgivere burde snakke om pensjon

Published 10.01.2017, AT 12:00


Tekst: Egil Hollund - Rosenkilden

For både arbeidsgivere og arbeidstakere kan det være mer gunstig å diskutere pensjon enn lønn. – Men bevisstheten rundt pensjon er fortsatt altfor lav, fastslår leder for kundeservice i Danica Pensjon, Torunn Jakobsen Langlo.

Det er nå over ti år siden loven om obligatorisk tjenestepensjon ble innført. Loven om obligatorisk tjenestepensjon pålegger arbeidsgiver å betale inn minst to prosent av lønnen over grunnbeløpet i Folketrygden (1 G) til alle ansatte til deres framtidige pensjon, avgrenset opp til 12 G. 1 G er per i dag vel 92.000 kroner, mens 12 G tilsvarer rundt 1,1 millioner kroner. All pensjonsavsetning og forvaltningskostnader dekkes av arbeidsgiver. Arbeidstaker må ikke skatte for tjenestepensjon, før pengene tas ut som pensjonist. Da skattes beløpet for som inntekt. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for beløpet som betales inn, men får samtidig skattefradrag for innbetalingen.
- Dermed kan det være gunstig, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, å diskutere pensjon i forbindelse med lønnsoppgjør. Det kan være fornuftig og lønnsomt for begge parter å prioritere pensjon på bekostning av lønn, påpeker Langlo fra Danica Pensjon, som eies av Danske Bank.
Men det gjøres fortsatt i svært liten grad i Norge. Det handler nok om at folk i for stor grad har tiltro til Folketrygden sikrer en fornuftig og bra pensjon.
- Det ble det en endring på da vi fikk den nye Folketrygden i 2010. Den nye ordningen gir oss en god del dårligere pensjon enn tidligere, og obligatorisk tjenestepensjon var en del av premissene for å endre folketrygden. Når vi da vet at avstanden fra lovens minstekrav og opp til de maksimalbeløpene som tillates innenfor tjenestepensjon er stor, burde det vært et større tema, påpeker Langlo.

Det er nå over ti år siden loven om obligatorisk tjenestepensjon ble innført. Loven om obligatorisk tjenestepensjon pålegger arbeidsgiver å betale inn minst to prosent av lønnen over grunnbeløpet i Folketrygden (1 G) til alle ansatte til deres framtidige pensjon, avgrenset opp til 12 G. 1 G er per i dag vel 92.000 kroner, mens 12 G tilsvarer rundt 1,1 millioner kroner. All pensjonsavsetning og forvaltningskostnader dekkes av arbeidsgiver. Arbeidstaker må ikke skatte for tjenestepensjon, før pengene tas ut som pensjonist. Da skattes beløpet for som inntekt. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for beløpet som betales inn, men får samtidig skattefradrag for innbetalingen.

- Dermed kan det være gunstig, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, å diskutere pensjon i forbindelse med lønnsoppgjør. Det kan være fornuftig og lønnsomt for begge parter å prioritere pensjon på bekostning av lønn, påpeker Langlo fra Danica Pensjon, som eies av Danske Bank.
Men det gjøres fortsatt i svært liten grad i Norge. Det handler nok om at folk i for stor grad har tiltro til Folketrygden sikrer en fornuftig og bra pensjon.

- Det ble det en endring på da vi fikk den nye Folketrygden i 2010. Den nye ordningen gir oss en god del dårligere pensjon enn tidligere, og obligatorisk tjenestepensjon var en del av premissene for å endre folketrygden. Når vi da vet at avstanden fra lovens minstekrav og opp til de maksimalbeløpene som tillates innenfor tjenestepensjon er stor, burde det vært et større tema, påpeker Langlo.
Leder for kundeservice i Danica Pensjon, Torunn Jakobsen Langlo


Fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner

Loven om obligatorisk tjenestepensjon setter et minstekrav til innbetaling til pensjon som en prosent av lønn. De aller fleste bedriftene som opprettet tjenestepensjon som følge av lovkravet opprettet innskuddspensjon.  Det er også dette som er den desidert vanligste løsningen i dag. Tilbake på 80-tallet, da det begynte å bli vanlig med pensjonsordninger i en rekke store privateide virksomheter i Norge, var det ytelsespensjon som var gjeldende. Forskjellen er at mens innskuddspensjon begrenser bedriftens ansvar til å gjelde en fast innbetaling årlig, og der pensjonens størrelse til slutt avgjøres av avkastningen, garanterer en ytelsespensjon for et bestemt beløp som settes som en prosent av lønn. Sistnevnte øker dermed bedriftenes risiko i tider med lavere avkastning enn forventet.
- Samtidig endres også forpliktelsene, dersom lønnen endres, og bedriften må innbetale et ekstrabeløp som følge av økt lønn. Så ytelsespensjon er et produkt som oppleves komplekst og uoversiktlig for bedriften, og derfor er det få bedrifter som velger ytelsespensjon i dag, sier Langlo.

Et betydelig sprang
Da loven om obligatorisk tjenestepensjon kom, var maksimalbeløpet inntil fem prosent av lønnen fra 1 G til 6 G, og inntil åtte prosent av lønnen over 6 G og opp til 12 G. 1 G er per i dag 92.576 kroner, og 6 G utgjør ca 555000 kr. Fra og med 2014 økte dette til 7 prosent av lønn fra 0 til 7,1 G (ca 657000 kr), og inntil 25,1 prosent fra 7,1 G til 12 G. Dersom det betales inn mer enn dette, gjelder andre skatteregler.
- Med andre ord er det et betydelig sprang fra lovens minstekrav, som for en med rundt 500.000 kroner i året tilsvarer rundt 8.000 kroner i årlig innbetaling, til den besteordningen som kan gi nesten 30.000 kroner for en med tilsvarende lønn, påpeker Langlo.
Nesten halvparten av alle ansatte i privat sektor i Norge har minsteløsningen, mens resten har en bedre ordning.
- De bedriftene som har en bedre ordning enn minstekravet i loven, burde vært flinkere til å snakke om det. For som regnestykket over viser, forskjellene betyr ganske mye. Og siden det er skattefritt for den ansatte før pengene tas ut som pensjonist, kan over 20.000 kroner ekstra per år til pensjon være mer verdt enn lønn i det lange løp, sier Langlo.
Det som kanskje er noe av forklaringen på at ansatte ikke fokuserer like mye på pensjon som lønn, er at tjenestepensjonen er kollektiv for alle ansatte. Med andre ord, det er ikke mulig å forhandle fram et personlig tillegg, slik du kan med lønn, uten at dette blir en individuell avtale som blir regnet som inntekt og må skattes for.
I tillegg til selve pensjonsordningen, er det også mulig for bedriftene å betale ekstra for å sikre ansatte en årlig uførepensjon, i tilfelle den ansatte skulle bli arbeidsufør. Mellom 35 og 40 prosent av bedriftene i privat sektor har dette. Og om pensjonsordninger får lite oppmerksomhet, får uføredekning enda mindre.
- Det forveksles sågar med lovkravet om innskuddsfritak, det vil si at framtidige innbetalinger til pensjonsordningen fram til den ansatte er 67 år blir dekket dersom den ansatte blir ufør. Men det gir ingen utbetaling før den som blir ufør går av med pensjon, påpeker Langlo.
Kort oppsummert, bedrifter som både har pensjonsordninger og uføredekninger som er bedre enn minstekravet i loven, bør informere godt om det til sine ansatte og bruke det som et viktig argument ved ansettelser når lønnsbetingelser og goder diskuteres.

Hva skiller aktørene
Det er en rekke banker og forsikringsaktører på markedet. Som ved andre fonds- og investeringsløsninger, varierer det hvor stor avkastning de ulike aktørene klarer å oppnå, ikke minst dersom den ansatte velger en investeringsprofil med høyere aksjeandel. Det varierer også hvor mye de årlige forvaltnings- og administrasjonsgebyrene er, det vil si det bedriften må betale for å administrere investeringen – i tillegg til selve innskuddene.
- Det varierer også hvilke servicekonsepter og investeringsløsninger aktørene tilbyr. Noen baserer det i stor grad på selvbetjening, mens andre har personlig rådgivning og oppfølgning i tillegg, forteller Langlo.
Forvaltningshonoraret varierer som sagt, og kan bety enda mer dersom en bedrift tilbyr sine ansatte å flytte med seg penger fra en innskuddsbasert pensjonsordning hos en tidligere arbeidsgiver. Dette er ikke et krav, men kan være en fordel for den ansatte som da får totaloversikten på ett sted.
Bytte av leverandør er ene og alene opp til bedriften, og gjennomføres mer eller mindre som et ordinært bytte av bankforbindelse eller forsikring. Det meste ordnes leverandørene mellom.  

Beregninger:
Forutsetninger:
Pensjonssparing starter ved 23 år
Startlønn 500 000 kr
Pensjonsoppsparing fram til 67 år
Utbetaling over 10 år
Årlig regulering av lønn, grunnbeløp og inflasjon 2,5 %
Årlig avkastning 5 %

Jeg har regnet på tre ulike pensjonsnivå. Den ene er minimumsnivået på 2 % av lønn. Den andre er 5 % av lønn som er gammel maksplan fram til 1.1.14 for denne lønna, og som mange fortsatt har. Den tredje er 7 % av lønn som er ny maksplan fra 1.1.14 for denne lønna.

Innbetaling år 1                         Årlig utbetaling innskuddspensjon    Årlig utbetaling Folketrygd
2 % av lønn        8.150               60.000                                          225.000
5 % av lønn        20.350             150.000                                        225.000
7 % av lønn        28.500             210.000                                        225.000
Bli en del av næringsklyngen på Damsgård - 28.04.2017

I 2018 blir et av Bergens aller flotteste lokaler ledige til nye leietakere på Frydenbø Marina, lokalene ligger i Damsgårdsveien 135. Bli en del av næringsklyngen på Damsgård hos Frydenbø Eiendom.Bygget har satt standard for næringsbygg på Damsgård og i Bergen. Med sin storslåtte fasade mot Puddefjorden er...

Les mer »

Nordiske Mediedager 2017 - 27.04.2017

Kom på Nordiske Mediedager og få innsikt i de ferskeste medietrendene og hvordan mediebransjen tilpasser seg en ny digitalisert virkelighet.  Nordiske Mediedager speiler internasjonale medietrender, innovasjon og fremtidsutsikter med 120 anerkjente internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Konferansen samler hvert år over 1800 delegater fra mediebransjen, offentlig- og privat sektor, hvorav 30%...

Les mer »

Wahwah med bedriftstilbud - 26.04.2017

Wahwah tilbyr Bergen Næringsråds medlemsbedrifter 15% rabatt på en rekke behandliger og produktserier til sine ansatte gjennom Feelgood-avtalen. 

Les mer »

Fjordkraft blir mobilleverandør - 26.04.2017

- lover én million nordmenn billigere abonnement!Fjordkraft vil utfordre Telia og Telenor på det norske mobilmarkedet. I et norsk marked der Telenor og Telia har over 95 prosent av private mobiltelefonikunder, ønsker Fjordkraft å utfordre tospannet på topp. Med lovnader om billigere mobilabonnement for...

Les mer »

DNT Seminar: Verdi av urørt natur? - 06.04.2017

  Reiselivsmeldingen - ett skritt i riktig retning? Bergen og Hordaland Turlag, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet i Hordaland, Fjord Norway, NCE Tourism og De Historiske inviterer til seminar om naturforvaltning og reiseliv Torsdag 20. april kl. 10-15 på Grand Hotel Terminus i Bergen Meld deg på her: https://www.dnt.no/aktiviteter/844840/  ...

Les mer »

Per Christian Stoltz ny styreleder i EBA Vestenfjelske - 20.03.2017

Arild Grønsdal (t.v.) overlater det tradisjonsrike styretrollet til den nye styrelederen i EBA Vestenfjelske, Per Christian Stoltz. (Foto: EBA Vestenfjelske). På årsmøtet i EBA, Vestenfjelske avdeling, fredag 17. mars ble administrerende direktør i Stoltz Entreprenør AS, Per Christian Stoltz (38), valgt til ny styreleder. Han...

Les mer »

Monobank kåret til beste bank i Norge - 20.03.2017

For 2 år siden gründet Bent H. Gjendem en bank. Det var da over 100 år siden et lokal initiativ i Bergen ble til en bank for privatkunder. I går ble Monobank kåret til Bergens beste arbeidsplass og den beste banken å jobbe for i hele Norge. - Vi er...

Les mer »

Betongfag-lærling fra Bergen med hovedrolle i dokumentarfilm - 06.03.2017

Ørjan Welander Magnussen har en hovedrolle i mini-dokumentaren fra bygg- og anleggsbransjen som i dag lanseres av EBA Vestenfjelske og Byggopp.

Les mer »

Innovasjonsbyen Bergen - 24.02.2017

NHH/CSI vil gjerne invitere deg til frokostseminaret «Innovasjonsbyen Bergen» på Litteraturhuset 26. april kl. 07.30 – 10.00. Utgangspunktet er at det er en myriade av miljøer i og rundt Bergen som jobber med utvikling av nye løsninger, men at kommersialiseringen og skaleringen kan gjøres bedre.Kan Bergen bli en by...

Les mer »

Finansdagen Vest 2017 - 16.02.2017

Finansbyen Bergen - filialby eller "Silicon Mountains"? YoungFinance inviterer til den første Finansdagen Vest,og samler hele byens finansbransje til en ettermiddag spekket med inspirasjon for fremtiden. Vi har invitert nøkkelpersoner fra den nye finansbransjen for å lede diskusjonen rundt hvordan Bergen best kan møte digitale utfordringer og muligheter for...

Les mer »

20 millionar til forsking på Vestlandet - 25.01.2017

Regionalt forskingsfond Vestlandet gir 20,1 millionar kroner til nye forskingsprosjekt i landsdelen.

Les mer »

Nyhetsbrev EBA Vestenfjelske - 19.01.2017

Nyhetsbrev fra EBA Vestenfjelske per januar 2017. Les hele nyhetsbrevet her.

Les mer »

Beerenberg nominert til europeisk prestisje-pris - 19.01.2017

Oljeserviceselskapet Beerenberg er nominert til den prestisjefulle europeiske prisen «The Business of the Year Award», som deles ut i april 2017.

Les mer »

Starter ny forretningsbank - 16.01.2017

Nordsjøbanken er navnet på en ny forretningsbank for Vestlandet. – Vi tror næringslivet har behov for en bank som styres lokalt, sier sjefen.

Les mer »

Coop Hordaland kjøper Horisont senter - 04.01.2017

Bergen, 03.01.17 Coop Hordaland SA og Coop Norge Eiendom AS overtar alle aksjene i Åsane Utvikling AS, som eier Horisont senter i Åsane i Bergen. Kjøpesenteret består av 73 butikker, har en omsetning på ca. 1,3 milliarder kroner og er verdsatt til ca. 1,15 milliarder kroner. - Horisont er...

Les mer »

Holberggrafen pr 1 desember 2016 - 01.12.2016

Gjennom Holberggrafene ønsker Holberg Fondene på en enkel og lettfattelig måte å gi en oppdatering på hva som skjer innen renter, aksjer, valuta, råvarer og makroøkonomi.   Tid er en knapphetsfaktor for de fleste og behovet for lettlest informasjon om hva som skjer i finansmarkedet er økende.  I den stadig...

Les mer »

FARGESPILL – REAL ONES - 30.11.2016

Dato: 29.januar 2017Sted: GrieghallenKlokkeslett: 18:00Bergen er kjent for gode samarbeid og byen bobler over av kreative krefter, men ennå er det mange uutnyttede muligheter for samspill. På søken etter nye musikalske opplevelser har Fargespill og Real Ones slått kreftene sammen – et samarbeid som...

Les mer »

Troll C-oppdrag til Aibel - 30.11.2016

PRESSEMELDING Stavanger, 30.11.16: Aibel er tildelt FEED-studien for å utrede installasjon av en ny gassmodul på Troll C-plattformen. Kontrakten har også opsjon på selve gjennomføringen av prosjektet. Oppdraget omfatter design og bygging av en ny gassmodul på Troll C-plattformen. Arbeidet med FEED-studien begynner umiddelbart og ferdigstilles i mai...

Les mer »

Jakten på Helena Reich - 21.11.2016

Er du i Bergensområdet i romjulen? Da er du velkommen innom på Ole Bull Scene, 29. desember. Arne Møller fra Speaklab ga nylig ut en bok, og nå er historien blitt til et show med spenning, humor og rock 'n roll. I hovedrollene møter du to av Norges råeste...

Les mer »

Proffice forsvinner, gjenoppstår som Randstad - 10.11.2016

Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice i dag fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad.

Les mer »

Nato-kontrakt til Janusfabrikken - 27.10.2016

Janusfabrikken utenfor Bergen har sikret seg en kontrakt for å levere blant annet ullundertøy til Nato i minst tre år. Etter omfattende testing, fikk Janusfabrikken den viktige kontrakten i slutten av august, og nå får bedriften endelig lov til å snakke høyt om avtalen, skriver Bergensavisen. Kontrakten gjelder leveranser til...

Les mer »

Seminar om Mork-utvalgets innstilling - 18.10.2016

Mork-utvalget vil levere sin innstilling 15. oktober 2016. Finans|Bergen inviterer til seminar der to av medlemmene i utvalget, professor Karin Thorburn fra NHH og tidligere finansminister og direktør i CICERO, Kristin Halvorsen, vil gjennomgå og diskutere innstillingen. Tid:    Onsdag 19. oktober 2016 kl 0830 – kl.10.00 med...

Les mer »

Økonomidagen 2016 - 18.10.2016

Velkommen til Økonomidagen 2016!Økonomidagen er en sosial og faglig dag for økonomistudentene ved Høgskolen i Bergen. Målet med arrangementet er nettverksbygging mellom studentene og næringslivet i Bergen. Gjennom dette vil studentene få et forhold til sin egen karriere og forhåpentligvis møte sin fremtidige arbeidsgiver. Arrangementet...

Les mer »

Bokbad med Anne Grosvold og Ketil Bjørnstad - 07.10.2016

Grand Bergen og Bokklubben Nye Bøker inviterer til middag og bokbad med Anne Grosvold og Ketil Bjørnstad. Tema: "Syttitallet i ord og musikk".Etter den store suksessen med «Sekstitallet» i fjor, fortsetter Ketil Bjørnstad i år med «Syttitallet». I samtale med Anne Grosvold snakker han om boken han har...

Les mer »

Har du lyst å arrangere et møte under GEW? - 07.10.2016

Global Entrepreneurship Week (GEW) arrangeres 14.- 20. november. Bli med og vis fram hva bedriften din er god på!GEW skal være en uke for alle aktører som sitter på kunnskap, kompetanse eller erfaring om entreprenørskap. Ingen tema er for store, og ingen aktører er...

Les mer »

Infomøte om United World College 3. november - 06.10.2016

Har du ungdommer i huset? Her er en unik sjanse for dem!

Les mer »

Trenger du kontakter for produkter og tjenester i UK? - 04.10.2016

Den britiske ambassaden i Oslo kan hjelpe deg å finne nye produkter og tjenester Leter du etter nye produkter eller tjenester? Da kan Den britiske ambassaden i Oslo hjelpe deg å identifisere relevante britiske leverandører. Handelsavdelingen på Den britiske ambassaden i Oslo tilbyr en gratis tjeneste, som kan hjelpe...

Les mer »

Nytt selskap satsar stort på Ågotnes - 28.09.2016

Alle investorene fra venstre: Thorolf Hestness, styreleder Fabtech (H-Invest), Kurt Andreassen, adm. direktør i CCB, Ståle Raa, adm. direktør i Raa Invest og Gert Chr. Strindberg, adm. direktør i Fabtech. Foto: vnr.no En lokal investorgruppe står bak det nye selskapet Fabtech AS, der vedlikehold...

Les mer »

Vis fram bedriften din på karrieredag - 23.09.2016

Torsdag 6. oktober skal Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangere karrieredag for alle ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere ved fakultetet. I den anledning inviteres du til å presentere bedriften din med egen stand!Litt om kandidateneI dag er det rundt 500 kandidater i ph.d.-programmet (forskerutdanningsprogrammet) ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, og...

Les mer »

Hatteland og Mazeppa inngår partnerskap - 14.09.2016

Hatteland og Mazeppa tilbyr virksomheter å jobbe smartere og mer effektivt med RamBase Business Platform, og har inngått partneravtale om distribusjon og implementering av RamBase Business Platform.

Les mer »

Velkommen til Bjerknesdagen 2016 - 14.09.2016

Onsdag 28. september inviterer Bjerknessenteret til en frisk ettermiddag med film og populærvitenskapelige foredrag fra klimaforskningen i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival (BIFF)

Les mer »

Er du opptatt av rekruttering til din bedrift eller bransje? - 31.08.2016

I januar 2017 kommer skoleelever fra hele regionen til Grieghallen for å få nyttig informasjon om utdannings- og karrieremuligheter. For bransjer og bedrifter med rekrutteringsbehov er dette en unik mulighet til å snakke med et stort antall ungdom.

Les mer »

#IseeHumans 2016 - 30.08.2016

Bli med på folkefest for menneskeverd, mangfold og inkludering! Fjorårets feiring ble et fyrverkeri av en folkefest for både store og små, og nå vi vil gjenta suksessen! Lørdag 24.september arrangeres for andre gang I See Humans på Torgalmenningen i Bergen, kl 13.00.-15.00. Det blir appeller, sang, dans og andre...

Les mer »

Bergen Shipping Conference - 29.08.2016

I forkant av sykluseneVolatilitet. Rammebetingelser. Teknologi.Tid: 16. septemberSted: Norges HandelshøyskoleBergen Shipping Conference (BSC) er en arena hvor næringslivet, akademia og politikere møtes for å diskutere utfordringer og løsninger for den maritime sektoren.  Konferansens ambisjon er å bringe sammen...

Les mer »

Understanding China - 26.08.2016

Business, law and culture Thursday 29th September 2016From 09:30 to 16:00At the Faculty of Law, UiBMagnus Lagabøtes Plass 1, 5010 Bergen The seminar targets Norwegian enterprises planning to start or that have already established business in China.The purpose of the seminar is to provide...

Les mer »

3 av de 4 beste REMA 1000 butikker ligger i Vest - 19.08.2016

Tone Olsvoll Eide i sin REMA 1000 butikk på Knarvik. Foto: Helge SkodvinVestlandets REMA 1000 butikker best i klassen igjen.  Som vanlig er det kjøpmann Tone Olsvoll Eide fra Knarvik utenfor Bergen som topper listen. Eide, som har vært Rema-kjøpmann siden 1994 har mange år på rad...

Les mer »

Statsraad Lehmkuhl med sammenlagtseier i Tall Ships Races 2016 i Sør–Europa - 15.08.2016

SEILSKIPET STATSRAAD LEHMKUHL har i sommer deltatt i den internasjonale seilregattaen Tall Ships Races i regi av Sail Training International. Hun vant første etappen fra Antwerpen til Lisboa og andre etappen fra Lisboa til Cádiz. I den tredje etappen fra Cádiz til A Coruña fikk hun tredje plassen...

Les mer »

Suksess for Festspillsyklene - 30.06.2016

GLADE SYKLISTER: Over 13 000 unike brukere koste seg på Festspillsykkel i løpet av de 19 dagene syklene var tilgjengelige. Under årets festival importerte Festspillene cirka 200 bysykler til Bergen sammen med sin hovedpartner DNV GL. – Bruken av syklene gikk over all forventning,...

Les mer »

Lettere for utenlandske å jobbe lovlig - 29.06.2016

Skatteetaten lanserer en ny veiviser som gjør det enklere for utlendinger som kommer til Norge for å jobbe. Alle som skal jobbe i Norge må ha skattekort. Mens nordmenn kan ordne dette ved hjelp av noen tastetrykk på nett, er prosessen mer omfattende for utenlandske arbeidstakere. Det krever blant...

Les mer »

Delta som utstiller på utdanningsmessen i 2016! - 17.06.2016

Utdanningsmessene www.tautdanning.no arrangeres i tolv sentrale byer over hele landet hvert år, blant annet i Grieghallen i Bergen. Messen i Bergen er en av de største utdanningsmessene i Norge, med over 10.000 besøkende. De besøkende er hovedsakelig i alderen 16-20 år, men messen besøkes også av studenter, voksne og andre...

Les mer »

Oppdag Bergens maritime historie, rett på mobilen! - 06.06.2016

Appen passer for både barn, vokse og turister. Foto: Rolf WangsholmMaritime Bergen, Bergens Sjøfartsmuseum og VilVite har gått sammen og laget Bergens første digitale byguide. Vi synes nemlig at både bergensere og turister skal ha en gratis, reklamefri byguide som viser frem vår stolte maritime historie....

Les mer »

Tørrfisk-symposium under Hansadagene - 02.06.2016

Academia Europea inviterer til et Historisk og Gastronomisk Tørrfisk-symposium under Hansadagene i Bergen.Tid:   Lørdag 11. juni kl. 09:30-17:00Sted: Bryggens MuseumSymposiet legger vekt på tørrfiskens historiske, kulturelle og levende kulinariske rolle i Europa fram til i dag. Bergen og Hordaland er blitt medlem av UNESCO kreative...

Les mer »

Etterudanningstilbud ved UiB - 26.05.2016

Vi vil gjerne informere om noen av UiB sine videreutdanningstilbud, som kan være aktuelle for våre medlemmer: Se ellers alle UiBs videreutdanninger på www.uib.no/evu   Språk – nettstudier på deltid høsten 2016. Søknadsfrist 1. august Spansk – innføringskurs og flere ulike påbygningskurs, med vekt på Latinamerika...

Les mer »

StormGeo lanserer GridWatch - 19.05.2016

Hjelper nettselskaper å sikre strømforsyningPressemelding, Bergen, 19. mai 2016 Værselskapet StormGeo lanserer i dag GridWatch, det nyeste tilskuddet av produkter innen varslingstjenester for det profesjonelle markedet. Med GridWatch kan nettselskaper proaktivt planlegge opptil 10 dager frem i tid med ekstra støtte fra meteorologer. GridWatch vil hjelpe el- og...

Les mer »

Bybaneoperatøren Keolis får internasjonal likestillingssertifisering - 12.05.2016

Som første transportselskap i verden, ble Keolis i slutten av februar sertifisert som GEEIS-arbeidsplass. GEEIS-sertifiseringen er et globalt initiativ som står for «Gender Equality European & International Standard», og er en anerkjennelse til arbeidsplasser som jobber aktivt for likestilling og mangfold i sin organisasjon. Keolis Norge, som drifter Bybanen i...

Les mer »

Bergensk biletteventyr - 04.05.2016

TicketCo er nytt medlem i Bergen Næringsråd. Det bergenske billettselskapet har opplevd en eventyrlig vekst siden oppstarten for fem år siden, og er i dag den fremste utfordreren til markedslederen Ticketmaster i det norske markedet. "Events made easy” er misjonen til TicketCo, og alle som har hatt befatning med billettmarkedet...

Les mer »

Bli med på sykkeltur med Thor Hushovd! - 04.05.2016

Bli med Thor Hushovd på sykkeltur og vinn en tur til Tour de France! Dato: 21. mai kl. 11.00 Start og mål: Sandslihallen, Sandsli  Vi sykler i et tempo som passer alle og man kan...

Les mer »

 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT