2015

04.10.2017

Globale trender som utfordrer næringslivet: Nå skal vi dele, lease, leie og gjenbruke!

De to nye globale økonomiske modellene, delingsøkonomi og sirkulær økonomi, setter all tradisjonell bedriftstankegang på prøve. Eksisterende ressurser brukes av flere, gjerne uten mellomledd. Hotell, bil, båt og transport er de områdene der veksten er enorm.

Dette setter nye krav til ledere.

Vil bare de mest tilpasningsdyktige og fremtidsrettede virksomhetene overleve?
Henger myndighetene med? Vil de møte utfordringen, eller regulere den vekk?
Og klarer næringslivet å tilpasse seg den nye virkeligheten?

Foredragsholdere: