Foredragsholdere

29.09.2021
Claire O'Neill
Claire O'Neill
Adm. direktør for klima, energi og naturlige klimaløsninger, WBCSD

Claire O'Neill har vært i britisk politikk siden 2007 og har hatt flere ministerposter før hun ble klimaendringsminister.  
Hun var den som skrev og implementerte Storbritannias strategi for ren vekst, dannet Green Finance Taskforce, lanserte den globale Powering Past Coal Alliance for å avslutte kulldrevet elektrisitetsproduksjon og forhandlet frem Storbritannias Offshore Wind Sector Deal som dramatisk reduserte kostnadene for denne viktige fornybare energikilden. I 2019 fremmet hun den banebrytende lovgivningen som forpliktet Storbritannia til å være en netto nullutslippsøkonomi innen 2050, og hun formulerte også Storbritannias vellykkede ønske om å være vertskap for FNs klimakonferanse 2020, kjent som COP26. Hun fungerte som president for COP26 til hun forlot politikken i 2020.

Rangert som en av Bloombergs globale "Green 30 for 2020", jobber hun nå i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) som administrerende direktør for klima og energi og naturlige klimaløsninger.

Stefan  Hyttfors
Stefan Hyttfors
Futurist

Stefan har bakgrunn som journalist, fotojournalist og økonom og er to ganger kåret til Sveriges beste foredragsholder.

Hans foredrag handler i stor grad om hva som vil skje fremover, og hvordan teknologi vil endre måten vi jobber på. Temaer er disrupsjon, atferdsendringer, bærekraft og neste generasjons lederskap.

Erna Solberg
Erna Solberg
Partileder Høyre og stortingsrepresentant

Erna Solberg har vært partileder i Høyre siden 2004 og stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989.

Erna Solberg har vært partileder i Høyre siden 2004 og stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989. Hun var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001 til 2005, og Norges statsminister mellom 2013 og 2021. Som statsminister ledet hun FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

 

Erik  Solheim
Erik Solheim
Daglig leder, World Resources Institute

Solheim er tidligere partileder i Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant, utviklingsminister, miljøvernminister og fredsmegler på Sri Lanka.

Han har også ledet OECDs samarbeidsforum DAC og FNs miljøprogram samt vært assisterende generalsekretær i FN.

Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Olje- og energiminister

Marte Mjøs Persen er statsråd i Olje- og energidepartementet i Jonas Gahr Støres regjering.

Mjøs Persen var ordfører i Bergen fra 2015 og fram til høsten 2021, da hun ble valgt inn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hordaland valgkrets. Hun er leder for Vestland Ap og sitter også i sentralstyret i Arbeidarpartiet. Hun har også vært leder av Arbeiderpartiet i Bergen mellom 2011-2015. 

Øystein Dørum
Øystein Dørum
Sjeføkonom, NHO

Dørum var sjeføkonom i DNB Markets frem til 2016 da han gikk til Næringslivets Hovedorganisasjon for å jobbe som sjeføkonom.

Øystein Dørum var ansatt i Finansdepartementets økonomiavdeling i perioden 1988-95, og var underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret da han forlot departementet. Han var rådgiver i EU-kommisjonen i 1993. Videre har han vært seniorøkonom i Sparebanken NOR 1995-98 før han ble sjeføkonom i DNB i 1998.

Dørum er utdannet Cand.oecon. ved UiO, har grunnfag i sosialantropologi, Master i statsvitenskap og Autorisert finansanalytiker.

Sofie Høgestøl
Sofie Høgestøl
Førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Sofie er jurist, og kjent for de fleste som USA-kommentator på NRK. Høsten 2020 dekket hun valget i USA hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget på en forståelig måte.

Hun har en doktorgrad fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics.

Øystein Thøgersen
Øystein Thøgersen
Rektor, Norges Handelshøyskole

Thøgersen har vært instituttleder ved Institutt for samfunnsøkonomi, medlem i styret ved NHH siden 2013 og er styreleder for SNF. Han satt i hovedstyret til Norges Bank fra 2004 til 2009.

Han har også bidratt aktivt til utforming av praktisk politikk, blant annet som medlem av et utvalg som gir råd til Finansdepartementet og som leder av et ekspertutvalg som vurderte praktiseringen av handlingsregelen forbruk av oljeinntekter.

Thøgersen er siviløkonom fra BI og avla doktorgrad ved NHH i 1995. Thøgersens primære forskingsinteresser er internasjonal makroøkonomi, finansmarknader og finanspolitikk.

Anne-Kari Bratten
Anne-Kari Bratten
Adm. direktør, Spekter

Bratten tok over som administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter i 2013 etter å ha vært viseadministrerende direktør siden 2008. Spekter fronter viktige institusjoner som blant annet helseforetakene, NSB og Posten, og organiserer virksomheter med til sammen over 220.000 ansatte.

Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole.

Stein Nilsen
Stein Nilsen
Adm. direktør, Widerøe

Stein Nilsen har vært administrerende direktør i Widerøe Konsernet siden 2015. Nilsen er i tillegg styreleder for NHO luftfart og styremedlem i NHO.

Han har tidligere vært rådgiver i investeringsselskapet Credo Partners i Oslo, og har lang erfaring fra ulike transportselskaper i Norge og Sverige. Han har vært leder av bakketjenestene i SAS-konsernet og i en periode leder av SAS flyvirksomhet i Norge. Han har også vært konserndirektør for persontransport i NSB og adm. direktør i transportselskapet Nobina.

Nilsen er utdannet siviløkonom fra Nord universitet og har en Master in Law fra Universitetet i Oslo.

Christine Meyer
Christine Meyer

Christine Meyer er professor i strategi og ledelse ved Norges handelshøyskole og har særlig forsket på fusjoner og oppkjøp, formulering av strategi og strategisk endring i bedrifter i privat og offentlig sektor.

Hun var statssekretær for Høyre i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003, byråd for finans, konkurranse og omstilling i Bergen 2007–2009, byråd for helse og inkludering i Bergen 2009–2011, konkurransedirektør 2011–2015 og administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå 2015–2017.

Geir Bjørkeli
Geir Bjørkeli
CEO, Corvus Energy

Bjørkeli har over 30 års erfaring fra leverandørsiden innen maritim industri. Før jobben som CEO i Corvus Energy har han hatt mange ulike lederstillinger både nasjonalt og internasjonalt i Huismann og Rolls-Royce - for sistnevnte var han blant annet VP system Sales and Marketing Campaigns med globalt ansvar for Merchant, VP Sales for Nord-Øst Asia og direktør for Rolls-Royce Marine i Japan. Geir er utdannet maskiningeniør ved høgskolen i Bergen og har en MBA i Shipping, Offshore and Finance fra BI og Nanyang tekniske universitet i Singapore. 

Han er styreleder i Norsk Industri Maritim og styremedlem i NCE Maritime Cleantech.

Anne Koppang
Anne Koppang
Gründer og hovedaksjonær, Feddie Ocean Distillery

Koppang er grunder av restaurant Druen og restaurantkjeden Olivia, og medeier i restaurant Asia på Aker Brygge og Frenchie på Solli plass. Hun er også medeier i gullsmed David Andersen. Anne sitter i en lang rekke styrer og hennes kjernekompetanse er økonomi og forretningsutvikling.

Hun var også med å startet Søsterselskapet, som er eiendomsselskapet med tilknytning til destilleriet og utvikling av Fedje som destinasjon.

Stine Samland
Stine Samland
Grunder, Young Sisters

Samland var med på å starte Young Sisters, Feddie Ocean Distilleries egen gruppe for unge kvinner som ønsker å lære mer om investeringer. Hun har en MA i Business and Marketing fra University of Edinburgh og tar for tiden en bachelorgrad i informatikk ved NTNU mens hun jobber som Performance-rådgiver hos Elg SoMe byrå i Oslo.

Stine brenner for likestilling, inkludering, og ansvar for egen læring. Dette var viktige grunner til at hun ville være med å etablere Young Sisters.

Kathrine Mo
Kathrine Mo
Aksjonær og styremedlem, Søsterselskapet AS

Kathrine Mo har ledet ledet merkevare- og marketing organisasjoner i store norske og internasjonale selskaper som Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Telenor, Statoil og TINE. Hun er co-founder og partner i Ascension AS. 

Hun er aksjonær i Feddie Ocean Distillery og har bidratt sterkt til utvikling av merkevaren.

Hilde  Lorentzen
Hilde Lorentzen
Bærekraftsrådgiver, PwC Bergen - Consulting

Hilde Lorentzen er Vestlandspatriot på heltid og jobber som rådgiver innen strategi, digitalisering, innovasjon og bærekraft i PwC Consulting Bergen.

Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, og er en del av PwC Norges nasjonale bærekraftsteam. Hildes kjernesak omfatter å rigge Vestlandet slik at vi fortsetter å ha et blomstrende næringsliv med beslutningsmyndighet og innvirkning, og som bygger på bærekraftige løsninger og samarbeid. Sammen med John Wikström har hun utarbeidet analysen av Vestlandets 50 største selskaper sin rapportering på Bærekraft - "En temperatursjekk av Vestlandet"

John  Wikstrøm
John Wikstrøm
Leder for strategi og bærekraft, PwC Bergen - Consulting

John Wikstrøm har lang erfaring fra strategiutvikling og strategisk bærekraftsarbeid i ledende globale, nasjonale og regionale selskaper på Vestlandet. Han er leder for PwCs satsning på bærekraft i Consulting Bergen. John er så vestlandsk en svenske kan bli etter 14 år i Bergen, og han har et brennende engasjement for utvikling av et bærekraftig næringsliv på Vestlandet med globale ringvirkninger, og hvordan realisere synergier mellom våre store primærnæringene. Sammen med Hilde Lorentzen har han utarbeidet analysen av Vestlandets 50 største selskaper sin rapportering på Bærekraft - "En temperatursjekk av Vestlandet".